› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 3/2019 Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje 2/2018 Uutiskirje 1/2018 ...

Etelä-Suomen ETNOn vuoden 2019 parhaan työryhmän voitto Monik ry:lle (Uusimaa)

Etelä-Suomen ETNOn vuoden 2019 parhaan työryhmän voitto Monik ry:lle (Uusimaa) Etelä Suomen ETNOn tämän vuoden paras työryhmä on valittu. Palkinnoksi voittaja sai Hong Liu-Sertin teoksen...

UUD Liikenne - Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Liikenneturvallisuuden myönteinen...

Skogbyvägen i Lovisa avstängd måndagen 9.12 och tisdagen 10.12.2019

Skogbyvägen i Lovisa avstängd måndagen 9.12 och tisdagen 10.12.2019 I Skogby Lovisa är Skogbyvägen 478 avstängd 9.12.2019 kl. 09.00–15.00 och Skogbyvägen 515 avstängd 10.12.2019 09.00–15.00...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

Rikevägen (193) i Forsby, Lovisa, är avstängd onsdagen den 4 december 2019

Rikevägen (193) i Forsby, Lovisa, är avstängd onsdagen den 4 december 2019 Rikevägen (193) i Forsby, Lovisa, är avstängd den 4 december 2019 kl. 9:30–15:00 på grund av att en trumma byts ut. ...

UUD Uutiskirjeet sv.

Nyhetsbrev - NTM-centralen i Nyland Du kan beställa Nylands NTM-centrals nyhetsbrev till din e-post via länken nedan: Beställ nyhetsbrevet   NTM-centralen i Nylands...

Raportin julkaisutilaisuus: Kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen (Uusimaa)

Raportin julkaisutilaisuus: Kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke (ESR) sekä seitsemän pilottihanketta julkaisee...

Maatilojen kehittäminen - linkit- Uusimaa sv.

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

UUD Utveckling av landsbygden

Utveckling av landsbygden – Nyland Programmets för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd....

Alle 30-vuotiaiden työttömyys laskee muita nopeammin (Uusimaa)

Alle 30-vuotiaiden työttömyys laskee muita nopeammin (Uusimaa) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 66 825...

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken genom nya serviceavtal

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken genom nya serviceavtal NTM-centralen, som fungerar som väghållare, har konkurrensutsatt trafiktjänsterna vid 40...

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaa Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä...

Yleistötilaisuus: Helsinki-Turku nopea junayhteys

Tilaisuus koskee Väyläviraston Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Helsinki – Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja...
../common/calendar Startdatum: 11.12.2019

Yleisötilaisuus: Helsinki-Turku nopea junayhteys

Tilaisuus koskee Väyläviraston Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Helsinki – Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja...
../common/calendar Startdatum: 10.12.2019

Yleisötilaisuus: Helsinki-Turku nopea junayhteys

Tilaisuus koskee Väyläviraston Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Helsinki – Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja...
../common/calendar Startdatum: 4.12.2019

Yleisötilaisuus Helsinki-Turku nopea junayhteys

Tilaisuus koskee Väyläviraston Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Helsinki – Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja...
../common/calendar Startdatum: 3.12.2019

INTERNATIONAL BUSINESS SEMINAR ON U.S. MARKET

Team Finland USA Road Show in Helsinki was a part of a business seminar tour, which circled around Finland in 2019. It was organized in cooperation between the Embassy of the United States in...
../common/calendar Startdatum: 20.11.2019
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT