› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj...

UUD Maaseudun yritysrahoitus sv.

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete...

Maaseudun rahoitustuet koronavirusepidemian ja poikkeustilanteen aikana Uudenmaan ELY-keskuksessa (Uusimaa)

Maaseudun rahoitustuet koronavirusepidemian ja poikkeustilanteen aikana Uudenmaan ELY-keskuksessa (Uusimaa) Tiedot perustuvat 1.4.2020 tietoihin. Päivitämme tiedotetta jatkossa. ...

St1 Oy:n Inkoon polttonesteterminaalin ja laiturin YVA-menettely on käynnistynyt ja YVA-ohjelma nähtävillä

St1 Oy:n polttonesteterminaalin ja laiturin ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on käynnistynyt ja YVA-ohjelma on nähtävillä. St1 Oy:n YVA-hankkeen esittelymateriaali...
../common/calendar Startdatum: 21.4.2020

Coronavirus och kollektivtrafik

Coronavirus och kollektivtrafik Senast uppdaterad 31.3.2020. Sidan uppdateras vartefter vi får ny information.   I Kina startade i början av året en epidemi av infektionssjukdomen...

UUD Utveckling av landsbygden

Utveckling av landsbygden – Nyland Programmets för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd....

Kesäkauden nopeusrajoituksiin siirtyminen Uudenmaan ELY:n alueella (Uusimaa, Häme)

Kesäkauden nopeusrajoituksiin siirtyminen Uudenmaan ELY:n alueella Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maantieverkon talvi- ja pimeän ajan rajoitukset poistetaan tiistain ja keskiviikon...

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3 NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 1/2020 Uutiskirje 3/2019 Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje 2/2018 Uutiskirje...

Mahdollisen yleisötilaisuuden ilmoittaminen: Vekkox Oy:n YVA-selostusvaihe

Tarkista ajantasainen tieto YVA-selostuksen esittelytilaisuuden järjestämisestä 13.4.2020 jälkeen sivulta www.ymparisto.fi/VekkoxMassaholmYVA Tilaisuus koskee Vekkox Oy:n Massaholmin...
../common/calendar Startdatum: 13.4.2020

Työttömien määrän kasvu jatkui helmikuussa (Uusimaa)

Työttömien määrän kasvu jatkui helmikuussa (Uusimaa) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli helmikuun lopussa yhteensä 71 049 työtöntä...

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin (Uusimaa)

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin  (Uusimaa) Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja. ...

Förstå Finland - ny undervisningsvideoserie om det finska samhället på flera språk har publicerats

Förstå Finland - ny undervisningsvideoserie om det finska samhället på flera språk har publicerats Det riksomfattande Hemma i Finland-projektet (ESF) vid Närings-, trafik- och...

Auton viimeinen leposija on kiertotalouden tyyssija

Auton viimeinen leposija on kiertotalouden tyyssija Autopurkamoilla toteutetaan arkista ruohonjuuritason kiertotaloutta. Yhdeksässä autopurkamossa selvitettiin tuottajavastuun...

Inverkan av coronavirussituationen på kundbetjäningen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland (Nyland)

Inverkan av coronavirussituationen på kundbetjäningen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland Enligt regeringens riktlinjer betjänar personalen vid NTM-centralen och arbets- och...

Ansökan om och finansiering av miljöavtal för jordbruket år 2020

Ansökan om och finansiering av miljöavtal för jordbruket år 2020 För närvarande finns gällande miljöavtal för Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård och Vård av våtmarker för...

ELY-keskuksissa varaudutaan koronavirukseen (Uusimaa)

ELY-keskuksissa on valmiusryhmissä käsitelty koronaviruksen leviämistä ja siihen liittyviä ohjeistuksia. Virastoissa  seura taan  tilanteen kehitystä tarkkaan  ja...

Utvecklingen av koronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken

Utvecklingen av koronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av...

Broreparation medför ändringar i trafiken på stamväg 152 (Nyland)

Broreparation medför ändringar i trafiken på stamväg 152 Reparationen av Räckhalsbäckens bro som inleds i april och reparationen av korsningsbron vid Sibbovägen orsakar ändringar i...

Broreparation medför ändringar i trafiken i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats (Nyland)

Broreparation medför ändringar i trafiken i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats Reparationen av Työsiirtola korsningsbroar som inleds i månadsskiftet mars-april orsakar ändringar i...
Uppdaterad