› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

UUD-Maaseudun yritysrahoitus_Linkit sv.

GENVÄGAR   Nylands NTM-centrals tolkningar utgående från lagstiftningen 2018 .pdf (238 kt) Mångsidigare och starkare företagsamhet med hjälp av företagsstöd för landsbygden...

Maaseudun kehittäminen - Alueelliset linkitsv. - Uudenmaan ELY-keskus

GENVÄGAR Nylandsbygds.fi Maaseutuohjelman yritystuet 2020 (på finska) pdf. (541 kb) Företagsstöd nyetablering A4 5.4.2017 pdf. (243 kt)

UUD-Yrityksen kehittäminen-Neuvonta sv.

Rådgivning - Nyland FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 501 må - fre 9.00 - 16.00, ger allmän information om den offentliga företags- och arbetsgivarservicen. Regionens...

Henkilöstöpalvelut Uusimaa

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.  

Koulutuspalvelut Uusimaa

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.  

Asiantuntijapalvelut Uusimaa

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2019 är klar: Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra (Nyland)

Rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2019 är klar: Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra (Nyland) Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra, detta framgår i rapporten Luftkvaliteten i...

UUD Uutiskirjeet sv.

Nyhetsbrev - NTM-centralen i Nyland Nylands NTM-centrals och TE-byrås meddelande 1/2020 Nyhetsbrev 2/2020   Du kan beställa Nylands NTM-centrals nyhetsbrev till din...

UUD Kuulutukset sv.

  Kungörelser  – Nyland Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på...

Styrning av gårdarnas produktion - Nyland

Nylands NTM-centrals tjänster inom landsbygdsnäringarna (pdf, 320 kt)

Landsbygdsnäringat - Nyland

Nylands NTM-centrals tjänster inom landsbygdsnäringarna (pdf, 320 kt)

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland)

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland) De nyanländas erfarenheter av den integrationsplan som TE-byrån gjort upp för dem är mycket positiva, visar utredningen ...

NTM-centralen låter reparera 29 broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar

NTM-centralen låter reparera 29 broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar NTM-centralen låter reparera broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne...

UUD Liikenne - Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Tämä sivu tarjoaa tietoa siitä, millä...

UUD Liikenne - Liikenneturvallisuus - Linkit

OIKOPOLUT Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 (pdf, 2,4 Mt) Kouluteiden turvallisuus (pdf, 392 kt) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (pdf, 309 kt) ...

Servicearbete stänger tunnelrören i Nordsjö på nätterna under tiden 22.6.-3.7.2020 (Nyland)

Servicearbete stänger tunnelrören i Nordsjö på nätterna under tiden 22.6.–3.7.2020 (Nyland) Lv 103 Båda tunnelrören i Nordsjötunneln stängs med anledning av tvätt och årlig service: mån...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)  ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT