› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

Tervetuloa Perheystävällinen työelämä -seminaariin (Uusimaa)

Tervetuloa Perheystävällinen työelämä -seminaariin (Uusimaa) Perhevapaalta työhön -hankkeen tiimoilta Uudenmaan ELY-keskus järjestää yhdessä Mothers in Business MiB ry:n kanssa seminaarin...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj...

UUD Toimintaryhmät sv.

Leader grupper i Nyland I Nyland finns fyra lokala aktionsgrupper som har egna utvecklingsstrategier och egen finansiering. Pomoväst rf Hangö, Ingå, Kyrkslätt (landsbygdsområdena),...

UUD Maaseudun yritysrahoitus sv.

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete...

UUD Maaseudun kehittämishankkeet sv.

Projekt för utveckling av landsbygden - Nyland ELY-centralen i Nyland finansierar projekt som utvecklar landsbygden med finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i...

UUD Utveckling av landsbygden

Utveckling av landsbygden – Nyland Programmets för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014−2020 mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd....

Kansainvälistyminen neuvonta sv

Yhteydenotto TEAM FINLAND -palveluihin sujuu kätevimmin täyttämällä yhteydenottolomake Team Finlandin sivuilla.  

UUD Yrityksen kansainvälistyminen sv.

Yhteydenotto TEAM FINLAND -palveluihin sujuu kätevimmin täyttämällä yhteydenottolomake Team Finlandin sivuilla .     

UUD-Yrityksen kehittäminen-Neuvonta sv.

Rådgivning - Nyland FöretagsFinlands telefontjänst, 0295 020 501 vardagar 9.00 - 16.15, ger allmän information om den offentliga företags- och arbetsgivarservicen. Regionens...

UUD Pakolaisten kustannusten korvaaminen

Ersättning av kostnader för mottagande av flyktingar - Nyland Ersättning till kommunerna för kostnader för mottagande av flyktingar: Planerare Heidi Hirvonen, 0295 021 272 ...

UUD Kotouttaminen sv.

Integration - Nyland Vid NTM-centralen i Nyland finns sedan en kommission för invandringsfrågor. Kommissionen är ett samarbetsorgan med representanter för flera regionala aktörer och dess...

Maantien 152 suunnittelu välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä jatkuu (Uusimaa)

Maantien 152 suunnittelu välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä jatkuu (Uusimaa) Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa uuden tieyhteyden...

UUD Organisaatio sv.

Nylands ELY-centrals organisationsscherna (pdf) Kontaktuppgifter

UUD ympäristö etusivu

Ympäristö - Uusimaa Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät: Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi Alueidenkäyttö Luonnonsuojelu ...

UUD områdesanvändning och byggande

Områdesanvändning och byggande - Nyland ELY-centralen i Nyland styr och stödjer kommunernas planering av områdesavändningen och byggandet i Nyland samt när det gäller trafikfrågor även i...

UUD Anmälan om miljöskada

Anmälan om miljöskador – Nyland I verksamhetsområdet inträffar det varje år olika typer av miljöskador och andra exceptionella, miljörelaterade situationer. Händelsernas omfattning varierar...

UUD Uppföljning av miljöns tillstånd

Uppföljning av miljöns tillstånd - Nyland ELY-centralen i Nyland följer med miljöns tillstånd och förändringar i miljön i Nyland. Miljön i Nyland är för tillfället jämförelsevis bra trots att...

UUD Maaseuturahasto sv.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Nyland I Nyland genomförs programmet för utveckling av landsbygden 2014 - 2020 enligt det egna regionala genomförandeprogrammet. I det...

EU-rahoitus Uusimaa sv.

EU-finansiering - Nyland Under programperioden 2014–2020 genomförs följande program på NTM-centralens område: Hållbar tillväxt och jobb (ERUF, ESF) Central Baltic V B och programmet...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT