› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Norra Karelen .

Kansainvälistyvä työyhteisö – elämäsi tilaisuus

Teemana on kansainvälistyvä työyhteisö ja siihen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. Tavoitteena on valaista ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustella ammattirajojen yli. Työpajojen tuloksena voi...
../common/calendar Startdatum: 31.3.2020

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

POS Kunnossapito - linkit

OIKOPOLUT Lisätietoa teiden kunnossapidosta alueella Talvihoito Soratiet Päällysteet Sillat Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia ...

POK - Muuta ajankohtaista

Kolin - Vuonislahden jäätie Kolin - Vuonislahden jäätietä (Pielinen) ei avata tänä keväänä 2020. Riittävää teräsjääpaksuutta ei määräaikana saavutettu. Lisäksi jään päällä on vettä 10...

POS Talvikunnossapito

Talvihoito - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. ) Pohjois-Savon...

Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi vuonna 2019 noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi vuonna 2019 noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi) Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2019 aikana...

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019 (Itä-Suomi)

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019 (Itä-Suomi) Pohjois-Karjalan vuosi murheellinen, muualla meni aiempaa huomattavasti paremmin. Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi...

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020 Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik-...

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin (Järvi-Suomi)

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin (Järvi-Suomi) Miten Järvi-Suomen maaseudun ympäristö säilyy hyvänä ja samalla kehitetään maaseudun elinkeinoja? Miten päästään hiilineutraaliin...

POS Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) Ohje:...

POKELY Toimintaryhmat

Toimintaryhmät - Pohjois-Karjala Leader-toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään...

POKELY maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Pohjois-Karjala Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. Tuettava toiminta...

POKELY Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita. Rahoitusta saavat myös...

POKELY Maaseudun kehittaminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Karjala Rahoitusta maaseutuhankkeisiin ja yritystukiin voi saada suoraan ELY-keskuksesta  tai paikalliselta toimintaryhmältä. Elinkeinojen...

Yrittäjyys kasvussa maaseudulla, maataloudessa haasteet jatkuvat (Pohjois-Karjala)

Yrittäjyys kasvussa maaseudulla, maataloudessa haasteet jatkuvat (Pohjois-Karjala) Maaseuturahaston vuosikatsaus 2019  Pohjois-Karjalaan ohjautui viime vuonna 86 miljoonaa euroa...

POK Vesitilanne

Vesitilanne - Pohjois-Karjala Hydrologiset havaintopaikat (jpg) Vesitilannetiedotteet 2020 Tammikuu 2019 Joulukuu ja vuosi 2019 Marraskuu ...

Leuto ja sateinen talvi nostanut vedenkorkeuksia (Pohjois-Karjala)

Leuto ja sateinen talvi nostanut vedenkorkeuksia (Pohjois-Karjala) Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuu oli ennätyksellisen leuto lähes koko maassa. Pohjois-Karjalassa kuukauden ...

POS Kalatalous - Järvi-Suomi

Kalatalous - Järvi-Suomi Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.   ...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi