› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Österbotten .

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Isossakyrössä, Alajärvellä ja Kuortaneella on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Isossakyrössä, Alajärvellä ja Kuortaneella on valmistunut (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa) Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Isokyrö,...

Kyrkösjärven vesivoimalaitos jälleen toiminnassa (Etelä-Pohjanmaa)

Kyrkösjärven vesivoimalaitos jälleen toiminnassa (Etelä-Pohjanmaa) Seinäjoen Energia Oy:n Kyrkösjärven vesivoimalaitos käynnistettiin tiistai-iltapäivällä, kun kaksi viikkoa sitten rikkoutunut...

Hankkeiden loppuraportit

Hankkeiden loppuraportit Demotehdas, julkinen tiivistelmä (pdf, 151 kt) Helsieni Oy, julkinen tiivistelmä (pdf, 464 kt) Apila Group, julkinen tiivistelmä (pdf, 147 kt) ...

Varsinais-Suomen ELY-keskus kielsi harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesiä hävittävien pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa

Varsinais-Suomen ELY-keskus kielsi harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesiä hävittävien pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa Rauman kaupungilla ja Rauman Satama Oy:llä on Etelä-Suomen...

KIPSI-hankkeen markkinatiedustelu 10. - 17.12.2019

KIPSI-hankkeen markkinatiedustelu 10. – 17.12.2019 Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana, mikä...

Lapuanjoen silta uusitaan ja se suljetaan pohjatutkimusten vuoksi (Etelä-Pohjanmaa)

Lapuanjoen silta uusitaan ja se suljetaan pohjatutkimusten vuoksi (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:n kanssa toteuttaa Lapuanjoen sillan...

POH Uutiskirjeet_sv

Nyhetsbrev - Österbotten och Mellersta Österbotten NTM-centralen i Österbotten ger regelbundet ut två nyhetsbrev. Genom att klicka på länkarna nedan kommer du alltid till det senaste...

POH Muuta ajankohtaista

  Landsbygdsenheten informerar, december 2019 (3.12.2019) Savolaxborna besökte västkusten och bekantade sig med arbetsrelaterad invandring och internationalisering i Österbotten ...

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, december 2019 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, december 2019 (Österbotten) Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat sitt infobrev för december månad. Läs...

Försurningsläget är ovanligt dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)

Försurningsläget är ovanligt dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten) På grund av kraftiga regn har vattenföringarna i åarna i Österbotten varit bland de största i år, varför...

Kuuleminen alkaa Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Keski-Pohjanmaa)

Kuuleminen alkaa Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Keski-Pohjanmaa) Vetelin pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Perhonjokilaaksossa ja osin sen itäpuolella...

Seinäjoen vedet juoksutetaan Kyrkösjärven ohi Rengosta (Etelä-Pohjanmaa)

Seinäjoen vedet juoksutetaan Kyrkösjärven ohi Rengosta (Etelä-Pohjanmaa) Seinäjoen Energia Oy:n Kyrkösjärven voimalaitoksella rikkoontui päämuuntaja 27.11.2019 aamupäivästä. Päämuuntajan...

Utsläppsräknare på webben hjälper till med bedömningen av ammoniakutsläpp från djurstallar (Landskapen i Österbotten)

Utsläppsräknare på webben hjälper till med bedömningen av ammoniakutsläpp från djurstallar (Landskapen i Österbotten) I de s.k. BAT-slutsatserna om bästa tillgängliga teknik för intensiv...

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken genom nya serviceavtal

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken genom nya serviceavtal NTM-centralen, som fungerar som väghållare, har konkurrensutsatt trafiktjänsterna vid 40...

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaa Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä...

Kartresponsenkät om planerna för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)

Kartresponsenkät om planerna för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten) NTM-centralen i Södra Österbotten planerar förbättra riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. I...
Uppdaterad