› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Österbotten .

EPO Levätilanne

Algsituationen - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

Inga blågröna alger har observerats i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Inga blågröna alger har observerats i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten) Under vecka 28 har algläget varit lugnt på algobservationsplatserna i Södra...

POH Yhteystiedot_sv

Kontaktuppgifter - Österbotten och Mellersta Österbotten Öppethållningstider Telefon E-tjänster Sök expert Adressen Registraturtjänster Faktureringsuppgifter ...

POH Koronatiedotus

Information till företag p.g.a. coronasituationen - Österbotten, Mellersta Österbotten Aktuellt: Företag med koppling till gårdar, mikroföretag som förädlar jordbruksprodukter,...

EPO Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Trafiksäkerhetsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Liikennejärjestelmätyö Linkit

Vasa förbindelseväg och Alskatvägen - förbättring av vägavsnittet broschyr 2019 (pdf, 4,6 Mb) Riksväg 3 Tammerfors–Vasa En serviceinriktad utvecklingskorridorsundersökning (pdf, 2 Mt) ...

EPO Joukkoliikenne tiedotteet linkit

Kuntatiedote (pdf, 1,1 Mt) Joukkoliikenne-esite (pdf, 2,3 Mt) Matkustajalaskentojen ilmoituslomake PSA -liikenteestä (pdf, 17kt) Matkustajalaskentalomake (doc, 200kt)

Endast små mängder blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Endast små mängder blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten) Vecka 27 har blågröna alger observerats i Ähtärinjärvi i Etseri kommun, som ingår i det...

Seinäjoen Roveksen asemakaavaan haetaan muutosta liikenteen sujuvuuden ja hulevesien johtamisen parantamiseksi (Etelä-Pohjanmaa)

Seinäjoen Roveksen asemakaavaan haetaan muutosta liikenteen sujuvuuden ja hulevesien johtamisen parantamiseksi (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Vaasan hallinto-oikeudelta...

Purkutyön pikaopas ja purkaminen ymparisto.fi -palvelussa (Pohjalaismaakunnat)

Purkutyön pikaopas ja tietoa rakennuksen purkamisesta on julkaistu ymparisto.fi -palvelussa (Pohjalaismaakunnat) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut rakennusten purkuhankkeisiin opastavan...

Purkutyön pikaopas ja purkaminen ymparisto.fi -palvelussa

Purkutyön pikaopas ja tietoa rakennuksen purkamisesta on julkaistu ymparisto.fi -palvelussa (Pohjalaismaakunnat) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut rakennusten purkuhankkeisiin opastavan...

Avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Vörå är färdig (Österbotten)

Avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdena i Vörå är färdig (Österbotten) Under de kommunspecifika samråden var det möjligt att bidra med hydrogeologisk information för...

EPO tilastot ja rapotit

Tilastot ja raportit - Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.) ...

EPO Joukkoliikenne tiedotteet

Joukkoliikenteen tiedotteet Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.) ...
Uppdaterad