› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Österbotten .

Observationerna av blågröna alger har ökat vid kusten, i insjöarna är situationen fortfarande lugn (landskapen i Österbotten)

Observationerna av blågröna alger har ökat vid kusten, i insjöarna är situationen fortfarande lugn (landskapen i Österbotten) Vecka 29 har blågröna alger (cyanobakterier) observerats på de...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Situationen beträffande blågröna alger fortfarande i huvudsak lugn i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Situationen beträffande blågröna alger fortfarande i huvudsak lugn i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten) Vecka 28 har blågröna alger (cyanobakterier) observerats på några...

Perhevapailta työllistyminen -hanke

Datum 9.7.2019 Datum 16.8.2019 klo 12.00 Innehåll Perhevapaalta työllistyminen –hankkeen hankinta liittyy...

Kommunerna övervakar allt större djurstall (landskapen i Österbotten)

Kommunerna övervakar allt större djurstall (landskapen i Österbotten) Miljöskyddslagen har reviderats. Ett nytt anmälningsförfarande, som trädde i kraft från årets början, har skrivits in i...

Inga blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Inga blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten) Vecka 27 har inga blågröna alger observerats på kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens...

POH Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus viitoittaa koulutus- ja työllistymispolkuja aikuisille, nuorille ja maahanmuuttajille. Kuka tahansa voi tarvita tietoa, neuvontaa ja ohjausta työuransa suunnittelussa,...

POH Yhteystiedot_sv

Kontaktuppgifter - Österbotten och Mellersta Österbotten Öppethållningstider Telefon E-tjänster Sök expert Adressen Registraturtjänster Faktureringsuppgifter ...

POH Uutiskirjeet_sv

Nyhetsbrev - Österbotten och Mellersta Österbotten NTM-centralen i Österbotten ger regelbundet ut två nyhetsbrev. Genom att klicka på länkarna nedan kommer du alltid till det senaste...

Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019 (landskapen i Österbotten)

Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019 (landskapen i Österbotten) Avloppsvattenrådgivningen i glesbygdsområden riktas i första hand till...

Översvämningskarteringarna för Kyro älv kompletteras (Österbotten, Södra Österbotten)

Översvämningskarteringarna för Kyro älv kompletteras (Österbotten, Södra Österbotten) I slutet av fjolåret utvidgades områdena med betydande översvämningsrisk längs Kyro älv så att de omfattar...

POH Muuta ajankohtaista

Landsbygdsenheten informerar, juni 2019 (17.6.2019) Aktuellt om integration inom området för NTM-centralen i Österbotten (11.6.2019) Young Innovators har börjat sitt sommarjobb...

Älykäs tiedonhallinta - rekrytoiva koulutusohjelma haku on auki (Pohjanmaa)

Älykäs tiedonhallinta - rekrytoiva koulutusohjelma haku on auki (Pohjanmaa)   Ohjelmistotalo Kosila tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua älykkään tiedonhallinnan asiantuntijaksi tai...

POH ELY Etniset suhteet - linkit

VERKSAMHETSBIDRAG UTLYSES Österbottens ETNO beviljar verksamhetsbidrag till mångkulturella föreningar och invandrarföreningar för att arrangera evenemang eller verksamhet. Ansökningstiden för...

Kuuleminen Isonkyrön pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitusmuutosehdotuksista alkaa (Etelä-Pohjanmaa)

Kuuleminen Isonkyrön pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitusmuutosehdotuksista alkaa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen...

EPO Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Anmälan om miljöskada - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten Uppdaterad 28.6.2019 (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten,...
Uppdaterad