› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Österbotten .

POH Etniset suhteet_sv

Etniska relationer - Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten Delegationen för etniska relationer (ETNO) Landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten...

EPO Liikennejärjestelmätyö Linkit

Riksväg 3 Tammerfors–Vasa En serviceinriktad utvecklingskorridorsundersökning (pdf, 2 Mt) Etelä-Pohjanmaan logistiikka- ja maankäyttöselvitys (pdf, 5,6 Mt) på finska Österbottens...

EPO Liikennejärjestelmätyö

Trafiksystemarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikärenden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Talvihoito linkit

Entreprenadområden för vägunderhållet och vinterunderhållsklass fr.o.m 1.10.2019 (pdf, 1Mb) Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden 2017-2018 (pdf 977 kb) ...

EPO Talvihoito

Vinterväghållning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Trafiksäkerhetsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Liikenneturvallisuus

Trafiksäkerhet - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)...

EPO Soratiet

Grusvägar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) ...

EPO Sillat

Broar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) ...

EPO Päällysteet

Beläggningar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Kunnossapito

Vägunderhåll - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa)

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa) Halsuan kunnan alueella on pinta-alallisesti vähän luokiteltuja...

Byggande av omkörningsfiler på riksväg 8 på avsnittet Vassor - Ölis inleds, Korsholm, Vörå (Österbotten)

Byggande av omkörningsfiler på riksväg 8 på avsnittet Vassor–Ölis inleds, Korsholm, Vörå (Österbotten) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Sundström Ab Oy har...

Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi (Etelä-Pohjanmaa)

Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi Hirvijärven tekojärven ja muidenkin säännöstelyjen järvien sekä tekojärvien vedenpinnat ovat nyt syyskuussa...

Kalankasvatuksen ympäristönsuojelupäivä (etäyhteydellä)

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Neuvottelupäivillä käsitellään kalankasvatukseen liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankohtaisista...
../common/calendar Startdatum: 1.10.2020

En ny delegation för etniska relationer i Österbotten har tillsatts (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)

En ny delegation för etniska relationer i Österbotten har tillsatts (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten) Delegationen för etniska relationer i Österbotten har tillsatts,...

Samarbetsgruppen för skarv uppdaterar åtgärdsplan under ledning av ny ordförande (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Samarbetsgruppen för skarv uppdaterar åtgärdsplan under ledning av ny ordförande (Österbotten, Mellersta Österbotten) Den regionala samarbetsgruppen för skarv höll årets andra möte på tisdagen....
Uppdaterad