› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Österbotten .

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord...

Specialinspektioner utförs på bron över Vörå å (Österbotten)

Specialinspektioner utförs på bron över Vörå å (Österbotten) På bron över Vörå å längs riksväg 8 i Vörå kommun utförs specialinspektioner 23–24.10.2019. Vid bron stängs en körfil i taget för...

Specialinspektioner utförs på bron över Åköström (Österbotten)

Specialinspektioner utförs på bron över Åköström (Österbotten) Specialinspektioner görs på bron över Åköström längs landsväg 749 i Karleby 16–17.10.2019. Vid bron stängs en körfil i taget för...

NTM-centralen önskar fler ansökningar om statsbidrag för enskilda vägar (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen önskar fler ansökningar om statsbidrag för enskilda vägar (landskapen i Österbotten) NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar bidrag för förbättring och reparation av enskilda...

POH Uutiskirjeet_sv

Nyhetsbrev - Österbotten och Mellersta Österbotten NTM-centralen i Österbotten ger regelbundet ut två nyhetsbrev. Genom att klicka på länkarna nedan kommer du alltid till det senaste...

POH Muuta ajankohtaista

Landsbygdsenheten informerar, oktober 2019 (10.10.2019) Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum 26.-28.9.2019 Landsbygdsenheten informerar, september 2019 ...

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, oktober 2019 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, oktober 2019 (Österbotten) Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat sitt informationsbrev för oktober...

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord...

NTM-centralen i Österbotten premierades i samband med kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb 2019 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

NTM-centralen i Österbotten premierades i samband med kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb 2019 (Österbotten, Mellersta Österbotten) I samband med kampanjen fick NTM-centralen motta Akavas pris...

POH Viestintä_sv

Kommunikation - Österbotten och Mellersta Österbotten Kontaktuppgifter i kommunikationsfrågor Österbottens NTM-centrals kontaktperson i kommunikationsfrågor: kommunikationschef Mirella...

Hankkeiden loppuraportit

Hankkeiden loppuraportit Rakeistus Oy, loppuraprtti (pdf, 293 kt) Carbons Finland Oy, julkinen tiivistelmä (pdf, 62 kt) Perunantutkimuslaitos, julkinen tiivistelmä (pdf, 103 kt) ...

Mt 7060 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Alavudella välille Ojanperä - Hakomäki

Alavuden kaupunki on laatimassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tiesuunnitelman maantielle 7060 välille Ojanperä – Hakomäki Alavuden Töysässä. Tiesuunnitelmaluonnoksessa...
../common/calendar Startdatum: 30.10.2019

Vägbeläggningarna i det lägre vägnätet faller sönder till lappningsodugligt skick (landskapen i Österbotten)

Vägbeläggningarna i det lägre vägnätet faller sönder till lappningsodugligt skick (landskapen i Österbotten) Finansieringen för väghållningen har länge varit nedåtgående. Finansieringen för...

Perhon pohjavesialueiden luokitus on valmistunut (Keski-Pohjanmaa)

Perhon pohjavesialueiden luokitus on valmistunut (Keski-Pohjanmaa) Perhon pohjavesialueet sijaitsevat sora- ja hiekkaharjuilla. Perhon pohjavesialueilla on viisi pohjavedenottamoa, joista...

Färdigställandet av en omfattande restaurering firas i Villamo i Storå (Österbotten, Södra Österbotten)

Färdigställandet av en omfattande restaurering firas i Villamo i Storå (Österbotten, Södra Österbotten) De sista finslipningarna av restaureringsarbetet i Lappfjärds å i Villamo i Storå kommun...

Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 2019

OHJELMA 09:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 09:15 Neuvottelupäivän avaus Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki, Etelä-Pohjanmaan...
../common/calendar Startdatum: 6.11.2019

Vattnens status i de österbottniska vattendragen är sämre än i Finland i medeltal (landskapen i Österbotten)

Vattnens status i de österbottniska vattendragen är sämre än i Finland i medeltal (landskapen i Österbotten) Den tredje nationella statusklassificeringen av vatten är snart klar. I...

Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum

Hur kan klimatförändringen motverkas? Kunskap om och lösningar på detta tema söks 26 – 28. september i Vasa. Det tre dagar långa Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum är ett...
Uppdaterad