› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Birkaland .

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (doc, 123 kb) Ansökningblankett (pdf, 1235 kt) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för...

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tampereen ratapihasuunnitelman aineiston esittely ja palautteenanto...

Sinilevähavainnot vähentyneet viime viikosta (Pirkanmaa)

Sinilevähavainnot vähentyneet viime viikosta (Pirkanmaa)  Sinilevää havaittiin viikolla 27 Pirkanmaalla neljällä valtakunnallisella havaintopaikalla. Valtakunnallisessa...

Tutustu talenttiin - Demolan malli taipuu työvoimakoulutukseen (Pirkanmaa)

Tutustu talenttiin - Demolan malli taipuu työvoimakoulutukseen (Pirkanmaa) Useaan kertaan palkittua, lähes 20 maahan vietyä Demola-innovointimallia sovelletaan tänä kesänä kansainvälisten...

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä (Pirkanmaa)

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä (Pirkanmaa) Kaipaako lähivetesi kunnostustoimia? Onko sinulla mielessä vesistökunnostushanke, mutta kumppanit ja rahoitus...

Joukkoliikenne-yksinoikeudet-PIRELY

Yksinoikeudet - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus on 15.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. Pirkanmaan...

Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotaloushankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ohjaa kestävään suunnitteluun (Pirkanmaa)

Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotaloushankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ohjaa kestävään suunnitteluun (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen...

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller...

Tutustu talenttiin - Uusia keinoja työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Tutustu talenttiin - Uusia keinoja työvoiman saatavuuden parantamiseksi Osaavan työvoiman saatavuudesta on tullut keskeinen yritysten kasvua ja menestystä rajoittava tekijä. Samaan aikaan iso...

Sinilevät runsastuneet hieman Pirkanmaan vesistöissä (Pirkanmaa)

Sinilevät runsastuneet hieman Pirkanmaan vesistöissä (Pirkanmaa) Pirkanmaalla havaittiin viikolla 26 sinileviä 11 valtakunnallisella leväseurantapaikalla. Runsaasti sinilevää havaittiin...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Tutustu talenttiin - uusia keinoja työvoiman saatavuuden parantamiseksi (25.6.2020) Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen kesäkuun uutiskirje (18.6.2020) Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen...

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran Tretton regionalt och nationellt betydelsefulla projekt inom miljöfostran och miljöupplysning kan starta på olika håll i...

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus haettavana 16.6. - 1.10.2020 (Pirkanmaa)

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus haettavana 16.6. - 1.10.2020 (Pirkanmaa) Länsi-Suomen ESR-rahoitushaku (Euroopan sosiaalirahasto) on auki 16.6.-1.10.2020. Tarkemmin tietoa mm. tietoa...

Pirkanmaalle kolme uutta merkittävää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta (Pirkanmaa)

Pirkanmaalle kolme uutta merkittävää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta (Pirkanmaa) Teemoiltaan ja rahoitusmäärältään merkittävät hankkeet, Oppimiskylä, TYRSKY sekä Linja 20...

Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustyö on valmistunut (Pirkanmaa)

Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustyö on valmistunut (Pirkanmaa) Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on ollut osa valtakunnallista hanketta, jossa on käyty läpi kaikki...

Pirkanmaan työttömyyden osalta jälleen suuri muutos, työttömyys kasvoi lähes sadalla prosentilla

Pirkanmaalla korkein työttömyysaste vuosiin   Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu johtuu kuten muissakin maakunnissa covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvistä toimista ja sen...

PIR Työllisyyskatsaukset

    Työllisyyskatsaukset - Pirkanmaa ELY-keskukset julkaisevat alueelliset työllisyyskatsaukset kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

PIR Alueen tila ja näkymät - linkit Muualla verkossa

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 - Pirkanmaan alueraportti (yrittajat.fi) Pirkanmaan talous, toimialojen nykytila ja näkymät (pirkanmaantalous.fi) TEM Toimialapalvelu...

PIR Alueen tila ja näkymät - linkit Oikopolut

Aluekehittäminen Uuden edessä. Start. Up. Tuki, toimet ja tulevaisuus ICT-alan rakennemuutoksessa
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.