› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Birkaland .

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen kesäkuun uutiskirje (19.6.2019) Tutustu Tukesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden blogikirjoitukseen: Kilpailukykyistä akkuteollisuutta rakennetaan...

PIR - Uutiskirjeet

Tilaa Pirkanmaan uutiskirje Tilaamalla uutiskirjeemme saat tuoreimmat uutiset ja tapahtumat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta suoraan sähköpostiisi. Kirje ilmesty...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Nuoret ovat melko tyytyväisiä Pirkanmaan työllisyyspalveluihin (Pirkanmaa)

Nuoret ovat melko tyytyväisiä Pirkanmaan työllisyyspalveluihin (Pirkanmaa) Pirkanmaalla työttömistä työnhakijoista on nuoria alle 30-vuotiaita 26 prosenttia eli 5750 henkilöä. Jotta heille...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 4/2019 (pdf,...

Urjalan Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstelytilaisuus kiinnosti asukkaita (Pirkanmaa)

Urjalan Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstelytilaisuus kiinnosti asukkaita (Pirkanmaa) Urjalan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyn kehittämistä koskeva yleisötilaisuus kokosi...

Euroopan sosiaalirahaston haku käynnissä 1.10.2019 asti (Pirkanmaa)

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku käynnissä 1.10.2019 asti (Pirkanmaa) Pirkanmaalla on avattu kaikki toimintalinjat kattava avoin ESR-haku. Pirkanmaan teemalliset kohdennukset löytyvät...

Peltovalvonnat alkavat Pirkanmaan maatiloilla (Pirkanmaa)

Peltovalvonnat alkavat Pirkanmaan maatiloilla (Pirkanmaa) Tällä viikolla alkavat jokavuotiset peltotarkastukset Pirkanmaan maatiloilla. Kesä-marraskuun aikana ELY-keskuksen tarkastajat...

Ajankohtaista vesitietoa ymparisto.fi-palvelusta ja Järviwikistä (Pirkanmaa)

Ajankohtaista vesitietoa ymparisto.fi-palvelusta ja Järviwikistä (Pirkanmaa) Ymparisto.fi-palvelusta löytyy jatkuvasti päivittyvät vesistöennusteet ja reaaliaikainen vesitilanne yli 600...

Ehdotusapuri testaa ennalta kehitysehdotuksen toteutumismahdollisuutta (Pirkanmaa)

Ehdotusapuri testaa ennalta kehitysehdotuksen toteutumismahdollisuutta (Pirkanmaa) Uusi ehdotusapuri tarjoaa tietoa tienpidosta ja liikenteestä. Apurin avulla voit testata kehitysehdotusten...

Valtatie 12:lle uusia riista-aitoja ja yksityistiejärjestelyitä (Pirkanmaa)

Valtatie 12:lle uusia riista-aitoja ja yksityistiejärjestelyitä (Pirkanmaa) Valtatie 12:lle Sastamalan ja Nokian välille rakennetaan nykyisten Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan ohituskaistojen...

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete

En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete Ett av de hetaste diskussionsämnena just nu är hur batteriindustrin och olika batteriteknologier utvecklas och...

Kurtturuusukin on haitallinen vieraslaji (Pirkanmaa)

Kurtturuusukin on haitallinen vieraslaji (Pirkanmaa) Kurtturuusu (Rosa rugosa) on määritelty kansallisesti merkittäväksi haitalliseksi vieraslajiksi uudessa vieraslajiasetuksessa, joka tuli...

Blogi: Kilpailukykyistä akkuteollisuutta rakennetaan turvallisuuden ja yhteistyön kautta

Akkuteollisuuden ja erilaisten akkuteknologioiden kehittäminen ja edistäminen on yksi kuumimmista puheenaiheista tällä hetkellä.  Litiumioniakut ovat tärkeässä roolissa silloin, kun mietitään...

PIR vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pirkanmaa Ajankohtaista tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta löytyy www.ymparisto.fi -sivustolta, esim. Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely ...

PIR alueidenkäyttö ja rakentaminen

Alueidenkäyttö ja rakentaminen - Pirkanmaa ELY-keskus edistää hyvää rakentamista ja olemassa olevan rakennuskannan hyötykäyttöä ja tukee arvokkaiden pirkanmaalaisten kulttuuriympäristöjen ja...

PIR luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Pirkanmaalla. Pirkanmaa sijaitsee kasvillisuusvyöhykkeiden vaihettumisalueella, joten alueen kasvilajisto on...

PIR Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus tekee päätöksiä ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi....

PIR YVA SOVA

Ympäristövaikutusten arviointi - Pirkanmaa Pirkanmaan YVA-hankkeet ja YVA-päätökset löytyvät ymparisto.fi-verkkopalvelusta: YVA-hankkeet Pirkanmaalla YVA-päätökset Pirkanmaalla

PIR ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa vesien, ilman, maaperän ja pohjavesien pilaantumista....
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.