› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Mellersta Finland .

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats Jord- och skogsbruksministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma pressmeddelande ...

Kasvuun johtaminen, valmennus Keski-Suomen pk-yrityksille 2019/2

Kasvuun johtaminen Valmennus Keski-Suomen pk-yrityksille 2019/2 Onnistunut kasvu tarvitsee kestävän ponnistuspohjan. Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yritykselle valmiudet tavoitteelliseen ja...
../common/calendar Startdatum: 17.12.2019

Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2019 II

Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2019 II -koulutus Kohderyhmä: Keski-Suomen alueen muutostilanteessa olevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja...
../common/calendar Startdatum: 26.11.2019

Digi-Soteuttamo - Uusia menetelmiä ja digitaalisia keinoja liiketoiminnan näkyvyyteen ja markkinointiin

Keski-Suomen DIGI - Soteuttamo SoTeHy - Uusia menetelmiä ja digitaalisia keinoja liiketoiminnan näkyvyyteen ja markkinointiin Digi-Soteuttamo Jyväskylässä on avoin tilaisuus kaikille SOTEHY...
../common/calendar Startdatum: 30.10.2019

Maaseuturahaston kasvurahaa erityisesti elintarviketeollisuuteen ja metallialalle (Keski-Suomi)

Maaseuturahaston kasvurahaa erityisesti elintarviketeollisuuteen ja metallialalle (Keski-Suomi) Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Keski-Suomen ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta...

Taantuma ei ole täällä, ongelmina osaavan työvoiman saatavuus ja väestökato (Keski-Suomi)

Taantuma ei ole täällä, ongelmina osaavan työvoiman saatavuus ja väestökato (Keski-Suomi) Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 2/2019-katsaus on julkaistu. Merkittävimpinä yksittäisinä...

KES Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeitä eri asioista voit tilata sähköpostiin sivun alalaidassa olevista linkistä. Vuosi 2019 Kulttuuri- ja luovat alat...

ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi)

ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi) Vesiensuojelun tehostamisohjelma on tuonut merkittäviä lisämahdollisuuksia vesiensuojeluhankkeiden tukemiseen...

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka on keskeytetty (Keski-Suomi)

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka on keskeytetty (Keski-Suomi) Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pinnan peittokerrosten rakentaminen on keskeytetty Vaasan hallinto-oikeuden...

Kenelle Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2019 (Keski-Suomi)

Kenelle Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2019 (Keski-Suomi) Onko sinulla mielessä taho, joka on tehnyt onnistuneen kulttuuriympäristöteon ja ansaitsisi siitä tunnustuksen? ...

Temaattiset torstait - Hankehelmet esiin

On tullut aika laittaa Länsi-Suomen ESR-hankkeiden opit ja tulokset jakoon Päivässä kuulet innostavia esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä länsisuomalaisilta ESR-hankkeilta. Verkostoidut muiden...
../common/calendar Startdatum: 28.11.2019

Maanteiden hoidossa otetaan käyttöön uusi urakkamalli lokakuun alussa viidessä alueurakassa (Keski-Suomi ja Itä-Suomi)

Maanteiden hoidossa otetaan käyttöön uusi urakkamalli lokakuun alussa viidessä alueurakassa (Keski-Suomi ja Itä-Suomi) ELY-keskusten Itäisen hankinta-alueen (Keski-Suomen, Pohjois-Savon,...

Syventävä Digi-ilta

Syventävä Digi-ilta, joihon valitaan enintään 10-15 organisaatiota ilmoittautumisen perusteella. Valtakunnallsen SOTEHY –DigiSilta –hankkeen tavoitteena on auttaa pk-toimijoita digitaalisten...
../common/calendar Startdatum: 18.11.2019

Syventävä Digi-ilta

Syventävä Digi-ilta johon valitaan enintään 10-15 organisaatiota ilmoittautumisen perusteella. Valtakunnallsen SOTEHY –DigiSilta –hankkeen tavoitteena on auttaa pk-toimijoita digitaalisten...
../common/calendar Startdatum: 11.11.2019

KES Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa...

Työttömyydessä edelleen hidasta laskua (Keski-Suomi)

Työttömyydessä edelleen hidasta laskua (Keski-Suomi) Keski-Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä 13 864 työtöntä työnhakijaa. Se on 330 (-2,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 994...

Keski-Suomen pintavesien tila on arvioitu, vesiensuojelussa riittää vielä haasteita (Keski-Suomi)

Keski-Suomen pintavesien tila on arvioitu, vesiensuojelussa riittää vielä haasteita (Keski-Suomi) Suurin osa Keski-Suomen pintavesistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Luokitelluista...

KES Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittäminen  - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä...

Vaajakosken siltojen erikoistarkastukset aiheuttivat merkittävää haittaa valtatien liikenteelle alkuviikosta (Keski-Suomi)

Vaajakosken siltojen erikoistarkastukset aiheuttivat merkittävää haittaa valtatien liikenteelle alkuviikosta (Keski-Suomi) Siltojen tarkastamisen yhteydessä rakenteista ja niiden kunnosta...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.