› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Mellersta Finland .

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020....

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen...

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan Ansökan om coronafinansiering för företag på landsbygden samt...

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

KES Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa ...

Huhtikuun hurjat työttömyysluvut (Keski-Suomi)

Huhtikuun hurjat työttömyysluvut (Keski-Suomi) Keski-Suomessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 22 132 työtöntä työnhakijaa. Se on 8 316 (60,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 4 587...

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta vesiensuojelun...

Puuppolantiellä alkavat kevyen liikenteen väylän rakentamistyöt (Keski-Suomi)

Puuppolantiellä alkavat kevyen liikenteen väylän rakentamistyöt (Keski-Suomi) Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen seututien 630 (Puuppolantie) varteen välille Lintukangas – Puuppola...

Korkeakoskentien risteyssilta remonttiin Keljossa (Keski-Suomi)

Korkeakoskentien risteyssilta remonttiin Keljossa (Keski-Suomi) Keuruulle johtavan valtatie 18:n Keljon kauppakeskuksen kohdalla Pengertien ylittävälle Korkeakoskentien sillalle tehdään...

Liikenne Ysitiellä siirtyy kesäkuussa kiertotielle Hankasalmen aseman kohdalla siltatyömaan vuoksi (Keski-Suomi)

Liikenne Ysitiellä siirtyy kesäkuussa kiertotielle Hankasalmen aseman kohdalla siltatyömaan vuoksi (Keski-Suomi) Kuuhankaveden sillalla valtatie 9:llä alkaa peruskorjaus. Esiselvityksen...

KES - Marke palvelumarkkinoiden kehittäminen

Marke - palvelumarkkinoiden kehittäminen -hanke                   Marke-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluja sote- ja...

Hännilänsalmen siltaa korjataan, käytössä vain yksi ajokaista (Keski-Suomi)

Hännilänsalmen siltaa korjataan, käytössä vain yksi ajokaista (Keski-Suomi) Viitasaarella Vt 4 Hännilänsalmen siltaa ylittävien on varauduttava pysähtymiseen, kun siltaremontti käynnistyy...

KES Liikenne

Liikenne - Keski-Suomi Ajankohtaista: ELY -keskus julkaisee Tienpidon ja liikenteen suunnitelman, jossa tarkastellaan liikenne ja infravastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ja hankkeita...

Maanteiden tiemerkintätyöt alkavat, liikenteessä noudatettava erityistä varovaisuutta (Keski-Suomi)

Maanteiden tiemerkintätyöt alkavat, liikenteessä noudatettava erityistä varovaisuutta (Keski-Suomi) Maanteiden tiemerkintätyöt alkavat Keski-Suomessa jo tällä viikolla sään salliessa....

Virtuaalinen kansainvälinen seminaari Creative Ways into the World - Change or strategy?

Virtuaalinen kansainvälinen seminaari 29.5.2020 CREATIVE WAYS INTO THE WORLD – CHANCE OR STRATEGY? Onko yritykselläsi kohteena kansainväliset markkinat nyt tai tulevaisuudessa? Creven seminaarissa...
../common/calendar Startdatum: 29.5.2020

KES Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Keski-Suomi   TIEDOTE 18.3.2020: Koronaviruksen vaikutukset kehittämishankkeisiin   Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma n 2014 – 2020...

KES Maaseudun yritysrahoitus, linkit

Oikopolut Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset   Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020   Keski-Suomen...

KES Maaseudun kehittäminen, linkit

OHJEITA SÄHKÖISEEN TUKIHAKUUN Ohjeita Hyrrän käyttöön (ruokavirasto.fi) Hyrrän ohjevideot (ruokavirasto.fi) Katso -tunniste (yritys.tunnistus.fi) HANKKEIDEN...

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt...
Uppdaterad