› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Kajanaland .

ELY-keskusten ilmastotyö esittäytyy Iissä IlmastoAreenalla 23.8-24.8.

ELY-keskusten ilmastotyö esittäytyy Iissä IlmastoAreenalla 23.8-24.8. ELY-keskusten ilmastotyötä on viime vuosina kehitetty eri puolilla Suomea ja alueilla tehdään monipuolisesti ilmastotyötä....

KAI Yhteystiedot

Yhteystiedot - Kainuu Aukioloajat Puhelut Sähköinen asiointi Asiantuntijoiden yhteystiedot Osoitteet Kirjaamopalvelut Maksuliikenteen yhteystiedot ...

Kainuun työttömyyden lasku on jatkunut yhtäjaksoisesti neljä vuotta (Kainuu)

Kainuun työttömyyden lasku on jatkunut yhtäjaksoisesti neljä vuotta (Kainuu) Kainuussa oli heinäkuun lopussa 3 495 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10,9 % maakunnan työvoimasta. Vuoden takaiseen...

Porotalouden harjoittaja, huomioi nämä asiat investoinneissa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Porotalouden harjoittaja, huomioi nämä asiat investoinneissa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) Olet oikeutettu hakemaan tukea porotalouden harjoittamiseksi tarvittaviin investointeihin, kun...

Veneilyä rajoitetaan Vuottojoen siltatyömaalla Kajaanissa (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Veneilyä rajoitetaan Vuottojoen siltatyömaalla Kajaanissa (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) Valtatiellä 28 Kajaanissa sijaitsevan Vuottojoen sillan uusimistyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että...

Alkukesä 2019 on ollut rauhallinen levien suhteen Kainuussa (Kainuu)

Alkukesä 2019 on ollut rauhallinen levien suhteen Kainuussa (Kainuu) Kainuussa ja Vaalan Rokuanjärvellä leväesiintymiä on ollut alkukesän 2019 aikana kutakuinkin saman verran aikaisempiin...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. Kuulutus...

Kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvän oppaan laadinta on aloitettu (Kainuu)

Kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvän oppaan laadinta on aloitettu (Kainuu) Kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen ei...

Kainuun työttömyys laski kesäkuun lopussa 9 prosenttia edellisvuodesta (Kainuu)

Kainuun työttömyys laski kesäkuun lopussa 9 prosenttia edellisvuodesta (Kainuu) ​Kainuussa oli kesäkuun lopussa 3341 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10,4 % maakunnan työvoimasta. Vuoden takaiseen...

Suomussalmen kunnan alueelle määritetyt pohjavesialueet (Kainuu)

Suomussalmen kunnan alueelle määritetyt pohjavesialueet (Kainuu) Kainuun ELY-keskus on tarkistanut 71 Suomussalmen kunnassa sijaitsevan pohjavesialueen rajauksen ja luokituksen vesien- ja...

KAI Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot – Kainuu Kainuun ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluja. Alasivuilla on tarkemmin tietoa ja hyödyllisiä...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Porotuen haku käynnissä (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Porotuen haku käynnissä (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) Porotalouden eläinkohtaisen tuen (porotuki) haku on käynnissä. Porotukea maksetaan 28,50 euroa/eloporo. Tukea on haettava Lapin...

KAI Elinikäinen ohjaus - linkit

Oikopolut Yhteyshenkilöt Kainuun ELY-keskuksessa Muualla verkossa Kainutlaatuinen elinikäisen ohjauksen strategia 2017–2020 (www.kainuunelo.fi) Kainuu-ohjelma

KAI Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kainuu Kainuulaisten ohjaustoimijoiden yhteisellä Kainuun elinikäisen ohjauksen strategialla (ELO-strategia) halutaan edistää ja tiivistää alueella tehtävän ohjauksen...

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus tammikuusta huhtikuuhun 2019 (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, tammikuu–huhtikuu 2019 (Kainuu) Työvoimaa Kainuun metsiin - MetsäRekry -hanke kartoittaa metsäalan työpaikat ja etsii tekijät Metsätyöalalla...

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan Miljötillstånd bör sökas för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar senast 1.9.2020, om...

Kainuun työttömyyden lasku maan nopeinta toukokuussa (Kainuu)

Kainuun työttömyyden lasku maan nopeinta toukokuussa (Kainuu) Kainuun työttömyysaste laski toukokuun lopussa jo 9,6 %:iin. Vuoden takaiseen verrattuna laskua on 11 % ja muutos oli koko maan...

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljade bidrag till miljöfostran

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljade bidrag till miljöfostran Tretton på riksnivå eller regionalt viktiga miljöfostransprojekt kan startas eller förstärkas genom projektbidrag beviljade...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT