› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Kajanaland .

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020....

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen...

Tiedote päätöksestä vesiliikenneasiassa Hossan kansallispuiston alueella (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Tiedote päätöksestä vesiliikenneasiassa Hossan kansallispuiston alueella (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat tänään kuuluttaneet päätöksen, jossa...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. ...

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan Ansökan om coronafinansiering för företag på landsbygden samt...

Kainuun alueen vesihuollon valvontaohjelma valmistunut (Kainuu)

Kainuun alueen vesihuollon valvontaohjelma valmistunut (Kainuu)  Kainuun ELY-keskuksessa on laadittu ensimmäinen Kainuun aluetta koskeva vesihuollon valvontaohjelma. Valvontaohjelman...

Työttömyys kasvoi 50 prosenttia, kasvu kuitenkin ELY-alueiden pienin (Kainuu)

Työttömyys kasvoi 50 %, kasvu kuitenkin ELY-alueiden pienin (Kainuu) Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet ovat kääntäneet työttömyyden huomattavaan kasvuun Kainuussa ja koko...

Myös poroalan yritykset voivat hakea väliaikaisia tukia (Lappi)

Myös poroalan yritykset voivat hakea väliaikaisia tukia (Lappi) Poronlihan suoramyyntiä, jalostusta tai matkailupalveluita tuottavat porotalouden harjoittajat voivat hakea koronan aiheuttamiin...

Valtatie 6 ja maantie 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani (Kainuu)

Valtatie 6 ja maantie 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani (Kainuu) ELY-keskus aloittaa alikulkujen rakentamisen valtatielle 6 ja maantielle 870 Kontinjoen kylän...

KAI - EU-rahoitus

EU-rahoitus - Kainuu Ajankohtaista Rakennerahastot.fi -sivuilta löytyy kootusti rakennerahastoihin liittyvää tietoa. Sivuston Pohjois-Suomen alueosiosta löydät erityisesti Pohjois-Suomea...

KAI - EU-rahoitus - Linkit

OIKOPOLUT Aluekehittäminen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön henkilöstö MUUALLA VERKOSSA EURA 2007 -rakennerahastotietopalvelu Manner-Suomen maaseudun...

KAI-EU-rahoitus-rakennerahasto-2014-2020 - Kainuu

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Kainuu Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus...

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus tammikuu - huhtikuu 2020 (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus tammikuu - huhtikuu 2020 (Kainuu) ELY-keskus myönsi rahoitusta Kainuuseen 9,8 miljoonaa euroa  ELY-keskus hyväksyi tammi-huhtikuussa 2020...

POP Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun alueella.) Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät osoitteesta ...

KAI Ajankohtaista hankkeessa TYPO

Ajankohtaista hankkeessa Virtuaalikahvit 13.5.2020 Teamsilla Hankekahvit 5.2.2020 Teppanakeskuksella Kajaanissa Työllisyystoimijoiden Hankekahvit 26.9.2019...

POP - Liikenne

Liikenne - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa liikenteen palvelut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille. Alue on maantieteellisesti laaja ja...

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt...
Uppdaterad