› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Kajanaland .

Alkukesä on ollut rauhallinen levien suhteen Kainuussa (Kainuu)

Alkukesä on ollut rauhallinen levien suhteen Kainuussa (Kainuu) Kainuussa leväesiintymiä on ollut alkukesän aikana hieman vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Heinäkuun alkupuolella...

KAI - Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta

Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta - Kainuu Koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuva poikkeustilanne on lisännyt ajankohtaisten tilannetietojen tarvetta. Alla...

POP Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun alueella.) Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät osoitteesta ...

Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Rahoitusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta

Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Rahoitusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta Ovatko vieraslajit vallanneet omistamasi maa-alueet? Kaipaavatko lähialueesi kunnostustoimia?...

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. ...

KAI Ajankohtaista - Muuta ajankohtaista alueelta

Koronavirusepidemian vaikutus ELY-keskusten palveluihin Ravitsemisyritysten koronatuki (haku avautunut 5.6.2020) KEHA-keskus Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden...

KAI - EU-rahoitus

EU-rahoitus - Kainuu Ajankohtaista Rakennerahastot.fi -sivuilta löytyy kootusti rakennerahastoihin liittyvää tietoa. Sivuston Pohjois-Suomen alueosiosta löydät erityisesti Pohjois-Suomea...

Kainuun työttömyys pieneni toukokuusta (Kainuu)

Kainuun työttömyys pieneni toukokuusta (Kainuu) Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa kesäkuun lopussa 4 281, mikä on 940 enemmän (+28 %) kuin vuotta aikaisemmin. Viimeiset kaksi kuukautta...

Lupiinien poistoon ryhdyttävä Koillismaalla ja Suomussalmella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Lupiinien poistoon ryhdyttävä Koillismaalla ja Suomussalmella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus niittää valtion maanteiden varsilla havaittuja lupiinikasvustoja...

Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan Kainuussa - HELMI-ohjelman työt hyvässä vauhdissa (Kainuu)

Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan Kainuussa - HELMI-ohjelman työt hyvässä vauhdissa (Kainuu) Valtakunnallinen  Helmi-elinympäristöohjelma on keino Suomen luonnon monimuotoisuuden...

ELY-keskus on antanut lausunnon Terrafamen laajennushankkeen YVA-ohjelmasta (Kainuu, Pohjois-Savo)

ELY-keskus on antanut lausunnon Terrafamen laajennushankkeen YVA-ohjelmasta (Kainuu, Pohjois-Savo)  Kainuun ELY-keskus on tänään 3.7.2020 antanut yhteysviranomaisen...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen...

Valvontaviranomainen antoi hallintopakkopäätöksen Kajaanin Romun Saunakankaan laitokselle (Kainuu)

Valvontaviranomainen antoi hallintopakkopäätöksen Kajaanin Romun Saunakankaan laitokselle (Kainuu) Kainuun ELY-keskus on antanut 25.6.2020 Kajaanin Romu Oy:lle hallintopakkopäätöksen, jossa...

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller...

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran Tretton regionalt och nationellt betydelsefulla projekt inom miljöfostran och miljöupplysning kan starta på olika håll i...

Vesistökunnostuksia avustetaan Kainuussa (Kainuu)

Vesistökunnostuksia avustetaan Kainuussa (Kainuu) Kainuun ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia viidelle vesistökunnostushankkeelle. Taustalla on Ympäristöministeriön...

Työttömien määrä väheni edelliskuusta (Kainuu)

Työttömien määrä väheni edelliskuusta (Kainuu) Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet ovat kääntäneet työttömyyden huomattavaan kasvuun. Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa...

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten  På NTM-centralerna pågår digitaliseringen av handlingar i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som...

Koronaviruksella merkittävät vaikutukset Kainuun elinkeinoelämään ja työllisyyteen (Kainuu)

Koronaviruksella merkittävät vaikutukset Kainuun elinkeinoelämään ja työllisyyteen (Kainuu) Koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vaikutukset näkyvät laajasti Kainuun elinkeinoelämässä....

Vindkraftsrådgivningen överfördes till NTM-centralen i Södra Österbotten

Vindkraftsrådgivningen överfördes till NTM-centralen i Södra Österbotten Det riksomfattande fortsättningsprojektet för styrning och utveckling av vindkraftsbyggande (OHKE) har överförts från...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT