› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Savolax .

Suomenimen puhdistamon pumppaamolla tapahtuneen jätevesivuodon vaikutukset pienialaisia (Etelä-Savo)

Suomenimen puhdistamon pumppaamolla tapahtuneen jätevesivuodon vaikutukset pienialaisia (Etelä-Savo) Suomenniemellä havaittiin 23.6.2020 jätevesipäästö ympäristöön. Päästön aiheutti...

Etelä-Savossa lämmetään edelleen luomulle (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa lämmetään edelleen luomulle (Etelä-Savo) Keväällä päättyneiden luomuvalvontaan ilmoittautumisen ja pinta-alaperusteisten tukien haun jälkeen voidaan todeta luomutuotannon...

ESA Ympäristön tilan seuranta Levätilanne

Levätilanne - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa 2020 alueensa järvien sinilevätilannetta 17 havaintopaikalla yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ja...

Levähavainnot ovat lisääntyneet hieman juhannuksen jälkeen Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo)

Levähavainnot ovat lisääntyneet hieman juhannuksen jälkeen Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo) Sinileväesiintymien määrä lisääntyi hieman Etelä-Savon vesistöissä juhannuksen jälkeisellä viikolla...

POS Liikennejarjestelmatyo - linkit

Itä-Suomen logistiikkaselvitys Itä-Suomen logistiikkaselvitys 2020 (pdf 13Mt) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023, Pohjois-Savon...

Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2020, Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää ja Konsulttitoimisto Seppo Hoffren Oy Consultancy toteuttaa valmennuksen, jonka kohderyhmä on Etelä-Savon alueen muutostilanteessa olevien pk-yritysten johto- ja...
../common/calendar Startdatum: 16.11.2020

Heinäkuussa verkkokalastus sallittua, riski vielä kuutille (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala)

Heinäkuussa verkkokalastus sallittua, riski vielä kuutille (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala) Saimaannorpan suojelemiseksi asetettu ajallinen verkkokalastuskielto...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen...

Työhyvinvoinnin aamukahvit: luovuuden merkitys työhyvinvointiin

Työhyvinvoinnin aamukahvit: luovuuden merkitys työhyvinvointiin Tervetuloa työhyvinvoinnin aamukahveille pe 11.9.2020 klo 8:30 – 10:30 etänä Teams-yhteyden kautta! Teemana on luovuuden merkitys...
../common/calendar Startdatum: 11.9.2020

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller...

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran Tretton regionalt och nationellt betydelsefulla projekt inom miljöfostran och miljöupplysning kan starta på olika håll i...

POS Yksinoikeudet

Yksinoikeudet – Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja...

Lomautettujen määrä vuodentakaiseen verrattuna kymmenkertainen (Etelä-Savo)

Lomautettujen määrä vuodentakaiseen verrattuna kymmenkertainen (Etelä-Savo) Työttömien määrä nousi Etelä-Savossa vuodentakaisesta yli 3 700:lla. Lomautettujen määrä oli toukokuun lopussa yli 2...

ESA Luonnonsuojelu - linkit Oikopolut

OIKOPOLUT Asiantuntijat Etelä-Savon ELY-keskuksessa: Luonnon monimuotoisuus Luonnonsuojelualueiden hankinta Maisemanhoito Saimaanorppa-aineistoa Talviaikainen...

Juhannusviikon levätilanne on Etelä-Savon vesistöissä toistaiseksi melko rauhallinen (Etelä-Savo)

Juhannusviikon levätilanne on Etelä-Savon vesistöissä toistaiseksi melko rauhallinen (Etelä-Savo) Sinileväesiintymien määrä Etelä-Savon vesistöissä on edelleen melko vähäinen. Kahden edellisen...

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten  På NTM-centralerna pågår digitaliseringen av handlingar i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som...

Maataloustukien valvonnat aloitetaan Etelä-Savossa poikkeusoloissa (Etelä-Savo)

Maataloustukien valvonnat aloitetaan Etelä-Savossa poikkeusoloissa (Etelä-Savo) Etelä-Savossa aloitetaan maatiloilla tehtävät peltotukien valvonnat juhannuksen jälkeen, kun päätukihaku on...

Järvien vedenpinnat laskussa (Etelä-Savo)

Järvien vedenpinnat laskussa (Etelä-Savo) Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä valtaosin melko tavanomaisella korkeudella. Lauhan talven takia useimmilla Etelä-Savon järvistä...

Savonlinnan pohjavesialueiden luokat tarkistettiin (Etelä-Savo)

Savonlinnan pohjavesialueiden luokat tarkistettiin (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Savonlinnan pohjavesialueiden luokituksen ja rajauksen vesienhoidon ja merenhoidon...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.