› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Savolax .

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Vaelluskalojen nousuestekartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Vaelluskalojen nousuestekartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa (Etelä-Savo) Etelä-Savon virtavesissä olevien vaelluskalojen nousuesteiden, kuten patojen, myllyjen, sahojen ja voimalaitosten,...

Viljelijöiden luottamus tulevaisuuteen lisääntymässä myös Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Viljelijöiden luottamus tulevaisuuteen lisääntymässä myös Etelä-Savossa (Etelä-Savo) Viljelijöiden luottamus tulevaisuuteen on lisääntymässä. TNS Kantarin tuoreen kyselyn mukaan kaikissa...

ESA Ympäristön tilan seuranta

Ympäristön tilan seuranta - Etelä-Savo Ympäristön seuranta Etelä-Savossa on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Eniten seurataan vesistöjä järvien ja jokien seurantaohjelmien ja...

Perhevapailta työllistyminen -hanke

Datum 9.7.2019 Datum 16.8.2019 klo 12.00 Innehåll Perhevapaalta työllistyminen –hankkeen hankinta liittyy...

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi)

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi) Saimaannorpan suojelulla kalastusta rajoittamalla on vuosikymmenten perinteet. Vuonna 2015 saimaannorpan...

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia arvokkaan rakennusperinnön hoitoon (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia arvokkaan rakennusperinnön hoitoon Etelä-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2019 rakennusperinnön hoitoavustuksia ja saariston ympäristönhoitoavustuksia....

ESA Ympäristön tilan seuranta Levätilanne

Levätilanne - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa 2019 alueensa järvien sinilevätilannetta 17 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa. ...

Viileä sää on jarruttanut sinileväkukintojen muodostumista Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo)

Viileä sää on jarruttanut sinileväkukintojen muodostumista Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo) Tuulinen ja sateinen sää on rauhoittanut sinilevätilannetta Etelä-Savossa ajankohtaan nähden...

Vahva kasvuvire jatkuu Itä-Suomessa - yritykset investoivat innovaatioihin, osaamiseen ja uuteen tuotantokapasiteettiin (Itä-Suomi)

Vahva kasvuvire jatkuu Itä-Suomessa - yritykset investoivat innovaatioihin, osaamiseen ja uuteen tuotantokapasiteettiin (Itä-Suomi) ELY-keskus myönsi yrityksille ennätyksellisen paljon...

Peltovalvonnat ovat alkaneet Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Peltovalvonnat ovat alkaneet Etelä-Savossa (Etelä-Savo) Maataloustukien peltoalavalvonnat alkoivat Etelä-Savossa kesäkuun viimeisellä viikolla. Etelä-Savon ELY-keskus tarkistaa...

POS Työ-Maahanmuutto-Kotouttaminen

Kotouttaminen - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla) Laki...

ESA - Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savo Keväällä 2015 tehdyn maaseudun yrittäjäkyselyn mukaan Etelä-Savon mikro- ja pienyrityksistä yli kolmannes aikoo tehdä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä ennen...

ESA Maaseudun kehittäminen - linkit

OIKOPOLUT Valintajaksot vuonna 2019 LUKE:n luomusatotilastoista poimittua Yhteystietoja: Maatalouden investointituet ja aloitustuet Maaseudun yritystuet ...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta...

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi) Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta jatkuu aineistoanalyysien,...

Työpajoissa haettiin uusia avauksia Järvi-Suomen maaseudun ympäristön ja ilmaston hyväksi (Järvi-Suomi)

Työpajoissa haettiin uusia avauksia Järvi-Suomen maaseudun ympäristön ja ilmaston hyväksi (Järvi-Suomi) Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa valmistelu jatkui Jyväskylässä...

ESA - Maaseudun kehittämishankkeet linkit

OIKOPOLUT Yhteystietoja ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet (Hankerekisteri)

Tiestön kelirikkokunnostuksien ja uudelleenpäällystämisen esitöiden urakkakilpailu käynnissä (Etelä-Savo)

Tiestön kelirikkokunnostuksien ja uudelleenpäällystämisen esitöiden urakkakilpailu käynnissä (Etelä-Savo) Hirvensalmella Hämeenmäen (Mt 15091) ja Väisälänsaaren (Mt 15210) maanteiden,...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.