› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Savolax .

ESA Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon...

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet...

Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa siirrytään kesänopeuksiin viikolla 15 (Itä-Suomi)

Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa siirrytään kesänopeuksiin viikolla 15 (Itä-Suomi) Kauden 2019-2020 talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat Itä-Suomessa...

ESA Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Etelä-Savon kulttuurimakasiini -uutiskirje ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje ...

Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 400 hehtaaria vuonna 2019 (Etelä-Savo)

Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 400 hehtaaria vuonna 2019 (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2019 luonnonsuojeluohjelmia yhteensä noin 400 hehtaaria. Valtiolle...

POS Työ-Maahanmuutto-Kotouttaminen

Kotouttaminen - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla) Laki...

Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirje 2/2020 ilmestyi (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirje 2/2020 ilmestyi (Etelä-Savo) Uutiskirjeen sisältö: Koronavirus vaikuttaa kaikkeen myös Etelä-Savossa Rahoitusapua yrityksille ELY-keskuksesta ...

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3 NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd...

Rahoitusapua yrityksille ELY-keskuksesta (Etelä-Savo)

Rahoitusapua yrityksille ELY-keskuksesta (Etelä-Savo) ELY-keskus avaa 31.3.2020 yrityksille rahoitushaun koronavirusepidemiasta aiheutuneiden markkina- ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi....

Etelä-Savon järvien jäät haurastuvat (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvien jäät haurastuvat (Etelä-Savo) Auringon säteily on viime viikkoina haurastuttanut Etelä-Savon järvien jäitä. Vaikka osalla järvistä on vielä paksu jääkerros, suurin osa...

Kelirikkokausi on alkamassa, painorajoituksia on asetettu (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi on alkamassa, painorajoituksia on asetettu (Keski-Suomi, Itä-Suomi) Kelirikkokausi on jo alkanut Keski- sekä Itä-Suomen etelä- ja länsiosissa. Kelirikosta varoittavia...

Etelä-Savon vesiä kunnostettu tehokkaasti (Etelä-Savo)

Etelä-S avon vesiä kunnostettu tehokkaasti (Etelä-Savo)   Etelä-Savon järvien tilaa parannettiin vuonna 2019 hoitokalastuksella ja vesikasveja niittämällä. Virtavesien...

Koronaepidemian vaikutukset eivät vielä näy helmikuun lopun työllisyystilanteessa (Etelä-Savo)

Koronaepidemian vaikutukset eivät vielä näy helmikuun lopun työllisyystilanteessa (Etelä-Savo) Koronaepidemian vaikutukset ovat Suomessa alkaneet merkittävästi näkyä vasta maaliskuun...

Förstå Finland - ny undervisningsvideoserie om det finska samhället på flera språk har publicerats

Förstå Finland - ny undervisningsvideoserie om det finska samhället på flera språk har publicerats Det riksomfattande Hemma i Finland-projektet (ESF) vid Närings-, trafik- och...

POS Joukkoliikenne -Reittiliikenteen lupa-asiat

Markkinaehtoisen liikenteen muutoksia - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) ...

Auton viimeinen leposija on kiertotalouden tyyssija

Auton viimeinen leposija on kiertotalouden tyyssija Autopurkamoilla toteutetaan arkista ruohonjuuritason kiertotaloutta. Yhdeksässä autopurkamossa selvitettiin tuottajavastuun...

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia Itä-Suomen joukkoliikenteessä (Itä-Suomi)

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia Itä-Suomen joukkoliikenteessä (Itä-Suomi) Koronavirus aiheuttaa muutoksia joukkoliikenteen tarjonnassa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankkima kuntien...

Koronavirus aiheuttaa muutoksia ELY-keskuksen asiakaspalveluun (Etelä-Savo)

Koronavirus aiheuttaa muutoksia ELY-keskuksen asiakaspalveluun (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus pyrkii koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta turvaamaan kaikkien...
Uppdaterad