› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Savolax .

ESA Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon...

POS Liikennejarjestelmatyo - linkit

Itä-Suomen logistiikkaselvitys Itä-Suomen logistiikkaselvitys 2020 (pdf, 13,2 Mt) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023,...

ESA Vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskus neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta toimialueellaan. ELY-keskus edistää...

ESA Vesivarojen käyttö ja hoito - Linkit

OIKOPOLUT Vesien hoidon suunnittelun asiantuntijat Vesivara-asiantuntijat Varkauden Huruslahden ja Haukiveden alueen ruoppausohje (pdf, 213 kt)

POS Liikenne Joukkoliikenteen hankinnat-linkit

OIKOPOLUT Päätös joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Pohjois-Savon ELYn toimivalta-alueella (pdf, 2,1 Mt)

POS Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) Ohje:...

POS -Joukkoliikenne -Tiedotteet

Tiedotteet - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)   BUSSILIIKENTEEN...

POS Joukkoliikenne -Tilastot ja raportit

Tilastot ja raportit - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) Tilastot ...

POS Liikenneturvallisuus - linkit

OIKOPOLUT Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023, Pohjois-Savon ELY-keskus (pdf, 3,21 Mt) Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019 (Tiedote 8.1.2020) ...

ESA Euroopan rakennerahastot 2014-2020

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus...

ESA Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskuksen uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Etelä-Savon kulttuurimakasiini -uutiskirje ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje ...

Kalankasvatuksen ympäristönsuojelupäivä (etäyhteydellä)

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Neuvottelupäivillä käsitellään kalankasvatukseen liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankohtaisista...
../common/calendar Startdatum: 1.10.2020

POS Liikennejarjestelmatyo

Liikennejärjestelmätyö - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla) Pohjois-Savon...

POS Paallysteet - linkit Oikopolut

Kartta päällystystyökohteista 2020 Tietoa päällystystyömenetelmistä (pdf, 750 kt)

POS Paallysteet

Päällysteet - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala ( Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla....

Mikkelin kaupungin metsiin on perustettu uusia luonnonsuojelualueita (Etelä-Savo)

Mikkelin kaupungin metsiin on perustettu uusia luonnonsuojelualueita (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki ovat neuvotelleet METSO-suojeluohjelmaan liitettävistä alueista ja...

POS Teiden suunnittelu ja rakentaminen

Teiden suunnittelu ja rakentaminen Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Pohjois-Savon...

POS Soratiet

Soratiet - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) Sorateiden osuus Pohjois-Savon...

Lähes kolmannekselle Etelä-Savon yrityksistä myönnetty koronatukea (Etelä-Savo)

Lähes kolmannekselle Etelä-Savon yrityksistä myönnetty koronatukea (Etelä-Savo) Yrityksille on eri reittejä pitkin myönnetty Etelä-Savoon koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.