› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Tavastland .

HAM Levätilanne

Levätilanne - Häme Hämeen ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa alueensa järvien levätilannetta 13 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.  ...

Vesitilanne - Häme

Vesitilanne - Häme Tietoja Hämeen alueen vedenkorkeuksista ja virtaamista sekä vesitilanne- ja tulvaennusteista löytyy ymparisto.fi-palvelusta: Ajankohtainen vesitilanne Kymijoen...

HAM Oikopolut - Linkit

Tapahtumat ja koulutukset Uutiset Uutiskirjeet Tarjouspyynnöt ja haut Kuulutukset Julkaisut Työllisyyskatsaukset Levätilanne - Häme Toimi Hämeesi...

Hämeen kunnille maksettiin liki viisi miljoonaa euroa laskennallisia korvauksia pakolaisten kotouttamiseen (Kanta- ja Päijät-Häme)

Hämeen kunnille maksettiin liki viisi miljoonaa euroa laskennallisia korvauksia pakolaisten kotouttamiseen (Kanta- ja Päijät-Häme) Vuonna 2019 Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen kunnat saivat...

ELY-keskuksen kautta Hämeen maakuntiin vuonna 2019 runsaat 83 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

ELY-keskuksen kautta Hämeen maakuntiin vuonna 2019 runsaat 83 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja...

Kuulutukset - Häme

Kuulutukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö ja luonnonvarat ...

De första vägbeläggningsobjekten sommaren 2020 väntar på anbud

De första vägbeläggningsobjekten sommaren 2020 väntar på anbud (Nyland, Tavastland) Anbudsförfarandet för de första vägbeläggningsobjekten för den kommande sommaren är nu igång. De ökade...

HAM Vesivarojen käyttö ja hoito - Häme

Vesivarojen käyttö ja hoito - Häme Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee ELY-keskuksen ajankohtaisista asioista kertovaa uutiskirjettä neljä kertaa vuodessa sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti"...

Medialle - Häme

Medialle - Häme Viestinnän yhteyshenkilöt Hämeen ELY-keskuksessa: viestintäpäällikkö Kirsi Elomaa, puh. 0295 025 037 viestintäasiantuntija Miira Pakkala, puh. 0295 025 176 ...

HAM Viestintä

Viestintä - Häme Viestinnän yhteyshenkilöt Hämeen ELY-keskuksessa: viestintäpäällikkö Kirsi Elomaa, puh. 0295 025 037 viestintäasiantuntija Miira Pakkala, puh. 0295 025 ...

HAM Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus – Häme Hämeen ELY-keskuksen alueella on toiminut omat ELO-ryhmänsä sekä Kanta-Hämeessä että Päijät-Hämeessä. Ryhmien toiminnan lähtökohtana ovat olleet OKM:n ja TEM:n...

Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi vuonna 2019 noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi vuonna 2019 noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi) Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2019 aikana...

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020 Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik-...

HAM Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä – Häme Tietopalvelu ja ennakointi Hämeen ELY-keskuksessa Hämeen ELY-keskuksen tietopalvelun ja ennakoinnin vuosikello 2020: Alueelliset kehitysnäkymät ...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

HAM Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Häme Hämeen ELY-keskuksella on alueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden selvittämisessä ja ympäristövaikutusten arvioimisessa. ...

HAM Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset - Häme Hämeen  ELY-keskus tekee vuosittain 10-20 päätöstä ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan puhdistamiseksi....

HAM Sivistys

Sivistys - Häme Hämeen ELY-keskus hoitaa sivistyksen tehtäviä Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.