› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Tavastland .

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

Hämeen työttömyysaste kesäkuussa 10,3 prosenttia (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen työttömyysaste kesäkuussa 10,3 prosenttia (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuun lopussa 17 666 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 184 vähemmän...

HAM Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Häme Ajankohtaista Tuottaja, ilmoittaudu mukaan Osta tilalta! -päivään 94% haki tuet verkossa - Ruokaviraston tiedote Tutustu Hämeen...

Järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet Hämeessä tavanomaista alemmaksi (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet Hämeessä tavanomaista alemmaksi (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Vähäsateisen kesän myötä järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet Hämeessä tavanomaista alemmaksi....

HAM projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Häme Hämeen ELY-keskuksen toteuttamat ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014-2020 Hämeen ELY-keskus koordinoi TEM-hallinnonalan kuudesta ESR-toimenpidekokonaisuudesta...

Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Hollolan Salpakankaalla (Päijät-Häme)

Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Hollolan Salpakankaalla (Päijät-Häme) Hollolan Salpakankaan pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

UUD Joukkoliikenne pääsivu

Yhteystiedot joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskuksessa Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa, että joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ja Hämeen alueita koskevissa asioinneissa tulee käyttää...

UUD Liikenne - Kunnossapito - Soratiet

Soratiet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) > Sorateiden neljä vuodenaikaa - milloin ja miten sorateitä kunnostetaan?  ...

Sorateiden neljä vuodenaikaa (Uusimaa, Häme)

Sorateiden neljä vuodenaikaa (Uusimaa, Häme) > Katso video soratien hoidosta Knutersintiellä Sipoossa (youtube.com) Miksi soratien pölyämiselle ei tehdä mitään? Miksi kuoppia ei...

UUD Liikenne - Linkit

OIKOPOLUT Tieverkko rapistuu – lähivuosien näkymät (pdf) Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020–2023 Uudenmaan...

UUD Liikenne

Liikenne - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Vuonna 2019 toimialueella on...

HAM Levätilanne

Levätilanne - Häme Hämeen ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa alueensa järvien levätilannetta 13 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.  ...

Sinilevähavainnot lisääntyneet Hämeessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Sinilevähavainnot lisääntyneet Hämeessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Kuluvalla viikolla Hämeen ELY-keskuksen alueella on havaittu sinilevää kuudella valtakunnallisella seurantapaikalla....

POS Kalatalous - Järvi-Suomi

Kalatalous - Järvi-Suomi Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.   ...

POS Elinkeinot - Kalatalous - Alueelliset linkit

UUTISRYSÄ Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden tiedotuslehti Uutisrysä 1/2019 Uutisrysä 2/2018 Uutisrysä 1/2018 Uutisrysä 1/2017 Uutisrysä 2/2016 Uutisrysä 1/2016 ...

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt (Järvi-Suomi)

J​​ärvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt (Järvi-Suomi) ​ ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden tiedotuslehti on ilmestynyt. Lehdessä käsitellään...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

UUD Liikenne - Kunnossapito - Sillat

Sillat - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Siltojen hoito ja ylläpito Siltojen hoidon ja ylläpidon...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.