› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Tavastland .

Vientiä Saksaan! Team Finland Market Info

Oletko kiinnostunut Saksan markkinoista? Tervetuloa kuulemaan Saksan markkinamahdollisuuksista. Hämeen ELY-keskus, Hämeen kauppakamari ja Saksalais-suomalainen kauppakamari järjestävät vientiä...
../common/calendar Startdatum: 3.6.2020

Uusia päällystyskohteita maanteille Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä (Uusimaa, Häme)

Uusia päällystyskohteita maanteille Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä (Uusimaa, Häme) Päällysteiden uusimiseen kohdistetaan liikenne- ja viestintäministeriön linjausten mukaisesti...

Lahden Rantakartanon alueen maaperän puhdistaminen jatkuu (Päijät-Häme)

Lahden Rantakartanon alueen maaperän puhdistaminen jatkuu (Päijät-Häme) Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Rantakartanon alueen itäosan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta....

Riihimäen keskustan uusilla putkisilloilla vähennetään Vantaanjoen tulvavaaraa (Kanta-Häme)

Riihimäen keskustan uusilla putkisilloilla vähennetään Vantaanjoen tulvavaaraa (Kanta-Häme) Riihimäen keskustassa on parhaillaan käynnistymässä työmaa Teollisuuskadun sillanrummun uusimiseksi....

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö ja...

Maaseutuluotain rakentaa näkemystä hämäläisen maaseudun tilanteesta ja kehittämistarpeista (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Maaseutuluotain rakentaa näkemystä hämäläisen maaseudun tilanteesta ja kehittämistarpeista (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Kanta- ja Päijät-Hämeessä on käynnistymässä maaseudun kehittämiseen ja...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee ELY-keskuksen ajankohtaisista asioista kertovaa uutiskirjettä neljä kertaa vuodessa sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti"...

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt...

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi poikkeusluvan valkoposkihanhien ampumiseen viljelyvahinkojen estämiseksi Pohjois-Karjalassa SE

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljade dispens för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra odlingsskador i Norra Karelen NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat tolv...

Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling NTM-centralen i Egentliga Finland öppnar ansökningsförfarandet gällande...

Hietanan silta Orimattilassa uusitaan, liikenne kiertotielle pe 8.5. klo 18 (Häme)

Hietanan silta Orimattilassa uusitaan, liikenne kiertotielle pe 8.5. klo 18 Hietanantie (tie 1731) Orimattilassa katkaistaan liikenteeltä Hietanan sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi...

Hämeen ELY-keskus on lausunut Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen ympäristövaikutuksista (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on lausunut Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen ympäristövaikutuksista (Päijät-Häme) Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun...

Kaakkois-Suomen ELY-keskus korjauttaa Kylmälahden risteyssillat Hämeenlinnassa vuoden 2020 aikana (Häme)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus korjauttaa Kylmälahden risteyssillat Hämeenlinnassa vuoden 2020 aikana Kaakkois-Suomen ELY-keskus korjauttaa Kylmälahden risteyssillat Hämeenlinnassa vuoden 2020...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar

Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar  Fram till den 29 april 2020 kl. 12:00 har sammanlagt nästan 21 600ansökningar...

Naturvänligare lågtemperaturasfalt testas vid sommarens vägbeläggningsobjekt

Naturvänligare lågtemperaturasfalt testas vid sommarens vägbeläggningsobjekt En betydande del av vägbeläggningsobjekten kan i framtiden kan göras med naturvänligare lågtemperaturasfalt, tror...

Sysmän Rekolanvuorten tuulivoimahankkeessa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Päijät-Häme)

Sysmän Rekolanvuorten tuulivoimahankkeessa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Päijät-Häme) SolarWind by Janneniska Oy suunnittelee viiden tuulivoimalan rakentamista...

NTM-centralernas coronastöd betjänar företag inom ett flertal branscher

NTM-centralernas coronastöd betjänar företag inom ett flertal branscher Fram till torsdag 23.4.2020 kl. 12.00 har NTM-centralernas coronafinansiering uppgått till sammanlagt 3743 stycken...
Uppdaterad