› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Lappland .

Viisi vinkkiä hankevalmisteluun

Viisi vinkkiä hankevalmisteluun Vinkki 1: Ideasta suunnitelmaksi Mitä maaseudun asioita haluaisit kehittää? Kenen kanssa? Mikä on tulos? Paljonko se maksaa? Pohdipa näitä, istu aloillesi ja...

LAP Elinkeinot - maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - linkit

OIKOPOLUT Viisi vinkkiä hankevalmisteluun Hakijan ohjeet koskien vuoden 2019 hakuja (pdf, 1,16 Mt) Maaseudun kehittämisstrategia ja kaupunkialueiden rajaukset ...

LAP Organisaatio

Organisaatio - Lappi Lapin ELY-keskuksen johto Ylijohtaja: Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199 Elinkeinot, työvoima ja osaaminen:  johtaja Marja Perälä, puh.  0295 037...

Ehdotusapurilla voit testata ennakkoon tienpidon ja liikenteen kehitysehdotusten toteutusmahdollisuuksia

Ehdotusapurilla voit testata ennakkoon tienpidon ja liikenteen kehitysehdotusten toteutusmahdollisuuksia Tienpidon tai liikenteen kehitysehdotuksen tekeminen on nykyisin vaivatonta...

Lapin ELY-keskus jakoi avustuksia tulvariskien hallintaa sekä vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin (Lappi)

Lapin ELY-keskus jakoi avustuksia tulvariskien hallintaa sekä vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin (Lappi) Lapin ELY-keskus on myöntänyt 8 hankkeelle yhteensä 154 400 euroa...

Perinnemaisemien inventoinnit aloitetaan Lapissa (Lappi)

Perinnemaisemien inventoinnit aloitetaan Lapissa (Lappi) Kesäkuussa Lapin ELY-keskus käynnistää maakunnan perinnemaisemien inventoinnin. Ympäristöministeriö rahoittaa kartoituskierroksen, jonka...

LAP kuulutukset

    Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin:   Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet...

LAP Maahanmuutto Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Lappi Lapin ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva alueellinen linjaus (Lapin alueellinen työlupalinjaus)

LAP ELY-keskukset - Oikopolut - linkit - sve

Evenemang och utbildningar Nyhetsbrev Anbudsbegäran och projektansökningar Publikationer Blanketter

Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet

Kalatalousalueiden yleiskokoukset Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat. Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet Kainuun...

Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia kesällä ja syksyllä 2019 (Lappi)

Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia kesällä ja syksyllä 2019 (Lappi) Lapin ELY-keskus tekee tämän kesän ja syksyn aikana pohjavesialueiden maastotutkimuksia Inarin, Kittilän,...

Heinäkuussa alkava maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Heinäkuussa alkava maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi) Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle...

Hankekoulutus

Päivän ohjelma Paikallista kehittämistä Leader-ryhmien tuella (pdf, 585 kt) Tavataan kylillä! (pdf, 784 kt) Ajankohtaista hanketuista: rahoitus ja hankkeiden toteutus loppuohjelmakaudella (pdf, 646...
../common/calendar Startdatum: 22.5.2019

Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2018 - paras kehitys rakentamisessa ja matkailupalveluissa (Lappi)

Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2018 - paras kehitys rakentamisessa ja matkailupalveluissa (Lappi) Lapin liikevaihdon kehitystrendi säilyi positiivisena koko maan...

Työttömiä Lapissa 9 040 (Lappi)

Työttömiä Lapissa 9 040 (Lappi) Huhtikuussa Lapissa oli 9 040 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 020 vähemmän kuin vuotta aiemmin.   Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 %...

LAP Alueiden käyttö ja rakentaminen

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Lappi  Lapin ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja ohjata kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Lapissa siten, että valtakunnalliset...

Suomenkielinen Tenoinfo 2019 –esite on ilmestynyt (Lappi)

Suomenkielinen Tenoinfo 2019 –esite on ilmestynyt (Lappi) Suomenkielinen Tenoinfo 2019 –esite on lisätty ELY-keskuksen Kalastus Tenolla –sivulle. Katso kalastuksen harrastajille suunnattu ...

Päällystystyöt alkavat Lapissa toukokuun loppupuolella (Lappi)

Päällystystyöt alkavat Lapissa toukokuun loppupuolella (Lappi) Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa toukokuun lopulla ja ne valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Tänä kesänä päällystystyöt...

LAP kunnossapito - päällysteet

Päällysteet - Lappi Lapin alueella päällystettyä tieverkkoa on noin 6 300 kilometriä, joka on 69 % alueen maanteistä. Päällystettyjä kevyen liikenteen väyliä on 551 kilometriä. Päällystetyllä...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.