› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Lappland .

Helmi-programmets fältarbeten har inletts i Lappland (Lappland)

Helmi-programmets fältarbeten har inletts i Lappland (Lappland) Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den finländska naturens mångfald och tryggar naturens livsviktiga...

Helmi-prográmma luonddubarggut leat álgán Lappis (Lappi)

Helmi-prográmma luonddubarggut leat álgán Lappis Birasministeriija álggahan Helmi-eallinbirasprográmma nanne Suoma luonddu máŋggahámatvuođa ja dorvvasta luonddu fállán buriid...

LAP kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin...

Koronasta eteenpäin innovatiivisesti - tarjolla uutta osaamista Lappiin (Lappi)

Koronasta eteenpäin  i n no v a t i i v ise s t i  -  tarjolla  uutta osaamista Lappiin   Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto hakivat nopeasti...

LAP - ajankohtaista - uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Lappi Tutustu Lapin ELY-keskuksen uutiskirjeisiin ja tilaa kirjeitä suoraan omaan sähköpostiisi. Tilauslinkit löydät uutiskirjeistä. Voit halutessasi myös peruuttaa tilauksen...

LAP Elinkeinot - maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - linkit

Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille -uutiskirjeet Tilaa uutiskirje tästä! 3/2020 2/2020 1/2020 3/2019 2/2019 1/2019 Hakijan...

Peltovalvonnat käyntiin Lapissa (Lappi)

Peltovalvonnat käyntiin Lapissa (Lappi) On jälleen se aika vuodesta, kun ELY-keskuksen valvontaväki aloittaa peltotukien valvonnan maatiloilla. Tänä vuonna valvontakäyntejä tehdään noin 50...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Grunden till allemansrätten finns i Finlands lagstiftning och i flera lagar som tryggar, styr och begränsar allemansrätten. Med...

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland)

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland) De nyanländas erfarenheter av den integrationsplan som TE-byrån gjort upp för dem är mycket positiva, visar utredningen ...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen...

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller...

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran Tretton regionalt och nationellt betydelsefulla projekt inom miljöfostran och miljöupplysning kan starta på olika håll i...

Päällystystyöt alkaneet Lapissa (Lappi)

Päällystystyöt alkaneet Lapissa (Lappi) Päällystystyöt ovat jo käynnisteet Lapissa ja ne valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Tänä kesänä päällystystyöt keskittyvät pääosin Rovaniemen...

LAP kunnossapito - päällysteet

Päällysteet - Lappi Lapin alueella päällystettyä tieverkkoa on 6187 km, joka on 68 % alueen Lapin maanteistä. Päällystetyllä tieverkoilla on kuitenkin suurin osa liikenteestä. Päällysteitä on...

Heinäkuussa alkava maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Heinäkuussa alkava maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi) Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle...

Laapi tulvetile siäilu rávhálâžžân aldapeeivij ääigi – stuorrâ tuulvij riskâ kesimáánu uásild ij lah muttum

Laapi tulvetile siäilu rávhálâžžân aldapeeivij ääigi – stuorrâ tuulvij riskâ kesimáánu uásild ij lah muttum Laapi IPI-kuávdáš já Tulvekuávdáš tieđetteh Laapi juuvâi tulvetile siäilu...

Työttömyyden kasvu taittui toukokuussa - lomautukset vähenivät (Lappi)

Työttömyyden kasvu taittui toukokuussa - lomautukset vähenivät (Lappi) Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvistä toimista johtuen työttömyys ja erityisesti lomautukset lisääntyivät...

LAP ELY-keskukset - Alueen tila ja nakymat - muualla verkossa - linkit

Lapin luotsi -ennakointisivusto (lapinluotsi.fi) Lapin liitto / tilastot (lapinliitto.fi) TEM Toimialapalvelu - toimialaraportit, alueelliset kehitysnäkymät, rahoitusnäkemykset...

Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman esittely

Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja hankkeen esittely. Yleisötilaisuus pidetään 12.8.2020 klo 17:00 – 20:00 välisenä aikana...
../common/calendar Startdatum: 12.8.2020

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten

Uppgifter om dikningssammanslutningar uppdateras i den nya karttjänsten  På NTM-centralerna pågår digitaliseringen av handlingar i gamla dikningsprojekt. Dikningssammanslutningarna, som...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.