› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Satakunta .

SAT Tehtävät ja toiminta - Uutiskirjeen rekisteriseloste

ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste - Satakunta Henkilötietolaki (523/99) 10 § 1. Rekisterinpitäjä Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Valtakatu 12 B...

Muuta ajankohtaista - Uutisia (Satakunnan ELY-keskus)

  UUTISIA   Uutiskirje 6/2020 julkaistu. Teemana maaseutuyksikön ajankohtaiset asiat. Uutiskirje 5/2020 julkaistu! Teemana koulutusasiat. "Rock connects us!"...

SAT - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Satakunta Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien...

SAT Alueen tila ja näkymät - linkit Muualla verkossa

Satamittari –tilastoportaali (satamittari.fi) Satakunnan talous (satamittari.fi) TEM Toimialapalvelu (temtoimialapalvelu.fi) Osaamistarpeiden tietopalvelu (opetushallitus.fi)...

Utrotningshotade vårdbiotoper inventeras i Egentliga Finland samt Satakunta (Egentliga Finland, Satakunta)

Utrotningshotade vårdbiotoper inventeras i Egentliga Finland samt Satakunta (Egentliga Finland, Satakunta) NTM-centralen i Egentliga Finland fortsätter med inventering av vårdbiotoper i...

VAR Algsituationen

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta Sommarens 2020 alguppföljning En gång i veckan under...

Viileä sää rauhoittanut sinilevätilannetta Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Viileä sää rauhoittanut sinilevätilannetta Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä Lounais-Suomessa on vähentynyt viileän, sateisen ja tuulisen sään...

ELY-keskusten koronarahoituksen tilannekatsaus (Satakunta)

ELY-keskusten koronarahoituksen tilannekatsaus (Satakunta) ELY-keskusten koronarahoituksen haku päättyi 8.6. ja hakemuksia on edelleen...

Sunnuntaina 5.7. klo 18.00 jälkeen alkavat päällystystyöt valtatiellä 2 Porin ja Friitalan välillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sunnuntaina 5.7. klo 18.00 jälkeen alkavat päällystystyöt valtatiellä 2 Porin ja Friitalan välillä (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sunnuntai-iltana klo 18.00 jälkeen alkavat päällystystyöt...

Sinilevämäärät viime viikon tasolla Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevämäärät viime viikon tasolla Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä on pysynyt viime viikon tasolla kovista tuulista ja sateista huolimatta. Tuulet...

Sinilevähavainnot lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevähavainnot lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä on kasvanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla...

SAT Ajankohtaista - Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Satakunta Voit tilata Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirjeen sähköpostiisi alla olevan linkin kautta: Tilaa uutiskirje Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirjeen...

Satakunnan ELY-keskus palvelee etänä heinäkuun loppuun (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskus palvelee etänä heinäkuun loppuun (Satakunta)   Satakunnan ELY-keskus hoitaa asiakaspalvelua pääasiassa etänä puhelimitse ja sähköisin välinein 31.7 . saakka....

VAR Valtionavustukset - linkit Oikopolut

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta  
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.