› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Satakunta .

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020....

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen...

VAR Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella) ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa...

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 2020, Huom! Siirretty syksyyn

Huom! Tapahtuman ajankohta siirretty syksyyn 2020 *** Kohderyhmä: Kuntien kaavoituksesta vastaavat Aiheina mm. maakuntakaavoitus, ilmastoasiat, taajamat ja MRL:n uudistus Tälle sivulle päivitetään...
../common/calendar Startdatum: 3.6.2020

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan Ansökan om coronafinansiering för företag på landsbygden samt...

SAT - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Satakunta Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien...

VAR Algsituationen

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta Sommarens 2020 alguppföljning En gång i veckan under...

Satakunnassa 15 230 työtöntä työnhakijaa huhtikuussa (Satakunta)

Julkaisuvapaa 27.5.2020 klo 8.00 Satakunnassa 15 230 työtöntä työnhakijaa huhtikuussa (Satakunta) Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 15 230 työtöntä työnhakijaa,...

Muuta ajankohtaista - Uutisia (Satakunnan ELY-keskus)

  UUTISIA   "Rock connects us!" Geopark innosti ihmiset kolmen maakunnan alueella tekemään yhteistyötä Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki....

”Rock connects us!” Geopark innosti ihmiset kolmen maakunnan alueella tekemää yhteistyötä (Satakunta)

"Rock connects us!" Geopark innosti ihmiset kolmen maakunnan alueella tekemää yhteistyötä (Satakunta) Jos kaikki menee niin kuin pitäisi, on Pohjois-Satakunnassa Suomen toinen UNESCO Global...

SAT Ajankohtaista - Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Satakunta Voit tilata Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirjeen sähköpostiisi alla olevan linkin kautta: Tilaa uutiskirje Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirjeen...

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki (Satakunta)

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki (Satakunta) Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maaseutuyrityksille, joiden toiminta on kärsinyt...

Tuovi Päiviö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen L-vastuualueen johtajaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tuovi Päiviö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen L-vastuualueen johtajaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta) Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman on nimittänyt DI Tuovi...

Tilannetietoa arvokaan rakennusperintömme hoidon avustuksista (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tilannetietoa arvokaan rakennusperintömme hoidon avustuksista (Varsinais-Suomi, Satakunta) ELY-keskuksen myöntämät rakennusperinnön hoitoavustuksen päätökset annetaan hakijoille tiedoksi...

Skyddet av apollofjärilarna effektiveras genom samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)

Skyddet av apollofjärilarna effektiveras genom samarbete (Egentliga Finland, Satakunta) (Gemensamt meddelande från Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga-Finland)   ...

Tienpitoon lisärahoitusta - lisää päällystyskohteita Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tienpitoon lisärahoitusta - lisää päällystyskohteita Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan (Varsinais-Suomi, Satakunta) Teiden päällystämiseen ja muuhun tienpitoon on myönnetty lisärahoitusta ja...

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa linjataan lähivuosien toimintaa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa linjataan lähivuosien toimintaa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma,...
Uppdaterad