› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Norra Savolax .

POS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon,...

Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa, Maakunnan ilmastotyö käynnistyy (Pohjois-Savo)

Kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa, Maakunnan ilmastotyö käynnistyy (Pohjois-Savo) Ilmastonmuutos on puhuttanut viimeisen vuoden aikana sekä maailmanlaajuisesti että valtakunnallisesti. Suomi...

Jännevirran silta pukeutuu pääsiäiseksi jälleen kevään vihreään (Pohjois-Savo)

Jännevirran silta pukeutuu pääsiäiseksi jälleen kevään vihreään (Pohjois-Savo) Pohjois-Savon ELY-keskus on sopinut Jännevirran sillan taidevalaistuksen vuosittain toistuvista...

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet...

Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa siirrytään kesänopeuksiin viikolla 15 (Itä-Suomi)

Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa siirrytään kesänopeuksiin viikolla 15 (Itä-Suomi) Kauden 2019-2020 talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat Itä-Suomessa...

POS uutiset

Koronavirus aiheuttaa muutoksia ELY-keskuksen asiakaspalveluun ELY-keskuslaiset hoitavat toistaiseksi työtehtäviinsä liittyviä tapaamisia pääosin puhelimitse ja etäyhteyksin. Vältämme...

Palvelut yrityksille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo)

Palvelut yrityksille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo) Pohjois-Savon elinkeinotoimijoilla ja yritysasiantuntijoilla on yhteinen tahtotila tukea kaikin keinoin...

Pohjois-Savoon tullut ELY-keskusten poikkeusrahoitushakemuksia vajaan 7 miljoonan euron edestä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savoon tullut ELY-keskusten poikkeusrahoitushakemuksia vajaan 7 miljoonan euron edestä (Pohjois-Savo)   ELY-keskuksen rahoitus koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa...

POS Työ-Maahanmuutto-Kotouttaminen

Kotouttaminen - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla) Laki...

POS Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Pohjois-Savo Tilaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen uutiskirje eri aiheista: Tilaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen yleinen uutiskirje tästä Tilaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen...

Pohjois-Savossa suojeltu jo yli 5000 hehtaaria metsäalueita METSO -ohjelman keinoin (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savossa suojeltu jo yli 5000 hehtaaria metsäalueita METSO -ohjelman keinoin (Pohjois-Savo) Maanomistajat ovat voineet tarjota metsäalueitaan suojeltavaksi vapaaehtoisesti Etelä-Suomen...

Palvelut yrityksille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo)

Palvelut yrityksille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo) Alueemme elinkeinotoimijoilla ja yritysasiantuntijoilla on yhteinen tahtotila tukea kaikin keinoin pohjoissavolaisia yrityksiä...

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3 NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd...

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.3.2020 (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.3.2020 (Pohjois-Savo) Vedenpinnan korkeudet Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,34.  Pinta on laskenut kuukauden aikana 11...

Kelirikkokausi on alkamassa, painorajoituksia on asetettu (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi on alkamassa, painorajoituksia on asetettu (Keski-Suomi, Itä-Suomi) Kelirikkokausi on jo alkanut Keski- sekä Itä-Suomen etelä- ja länsiosissa. Kelirikosta varoittavia...

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Savo

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Savo Pohjois-Savossa maaseudun kehittämistä ohjaa Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 "Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020". ...

POS Elinkeinot - maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Savo Maaseutuohjelma eli virallisemmin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Rahoitamme...
Uppdaterad