› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Österbotten .

EPO Kuulutukset

Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. Ansvarsområdet för...

EPO Työmarkkinat

Työmarkkinat - Etelä-Pohjanmaa Työllisyyskatsaukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja...

EPO Joukkoliikenne tiedotteet

Kollektivtrafikmeddelanden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och...

Bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

Bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten) Prövningsbaserade statsbidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten för följande ändamål: ...

Etelä-Pohjanmaan DIGI-Soteuttamo –käytännönläheistä tietoa sotehy-alojen digitalisaatiosta

Etelä-Pohjanmaan DIGI-Soteuttamo –käytännönläheistä tietoa sotehy-alojen digitalisaatiosta Miten sähköisiä palveluja voidaan hyödyntää sotehy-palveluissa ja millaisia mahdollisuuksia digiratkaisut...
../common/calendar Startdatum: 31.10.2019

Syyskuun lopussa 5202 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Syyskuun lopussa 5202 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 5202 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta...

Hankkeiden loppuraportit

Hankkeiden loppuraportit Luomukas, julkinen tiivistelmä (pdf, 151 kt) Rakeistus Oy, loppuraprtti (pdf, 293 kt) Carbons Finland Oy, julkinen tiivistelmä (pdf, 62 kt) ...

Reparationsentreprenaden på Storå bro framskrider enligt planerna (Mellersta Österbotten)

Reparationsentreprenaden på Storå bro framskrider enligt planerna (Mellersta Österbotten) Reparationsarbetet på Storå bro vid Perho å längs riksväg 8 framskrider enligt planerna. Brolocket...

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats Jord- och skogsbruksministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma pressmeddelande ...

EPO Alueen tila ja näkymät

Regionens situation och utsikter - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten NTM-centralen i Södra Österbotten analyserar den nuvarande situationen inom näringarna, trafiken,...

EPO Alueen tila ja näkymät Linkit

Etelä-Pohjanmaan liitto Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan yrittäjät Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Pohjanmaan kauppakamari Finnvera ...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

14.10.2019 MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) 2.7.2019 Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019...

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord...

Specialinspektioner utförs på bron över Vörå å (Österbotten)

Specialinspektioner utförs på bron över Vörå å (Österbotten) På bron över Vörå å längs riksväg 8 i Vörå kommun utförs specialinspektioner 23–24.10.2019. Vid bron stängs en körfil i taget för...

Specialinspektioner utförs på bron över Åköström (Österbotten)

Specialinspektioner utförs på bron över Åköström (Österbotten) Specialinspektioner görs på bron över Åköström längs landsväg 749 i Karleby 16–17.10.2019. Vid bron stängs en körfil i taget för...

NTM-centralen önskar fler ansökningar om statsbidrag för enskilda vägar (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen önskar fler ansökningar om statsbidrag för enskilda vägar (landskapen i Österbotten) NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar bidrag för förbättring och reparation av enskilda...

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord...

EPO Uutiskirjeet

    Nyhetsbrev - Södra Österbotten Dataskyddsbeskrivning för NTM-centralen i Södra Österbottens nyhetsbrev Beställ nyhetsbrevet till din egen e-post. Beställningslänken...

EPO Uutiskirjeet - Linkit Oikopolut

Beställ nyhetsbrevet av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Mt 7060 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Alavudella välille Ojanperä - Hakomäki

Alavuden kaupunki on laatimassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tiesuunnitelman maantielle 7060 välille Ojanperä – Hakomäki Alavuden Töysässä. Tiesuunnitelmaluonnoksessa...
../common/calendar Startdatum: 30.10.2019
Uppdaterad