› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Österbotten .

EPOELY Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa yhdessä seudullisten yrityspalvelujen ja TE-toimiston kanssa monipuolisia palveluja henkilöille, jotka...

Maaseudun yriystuet -Etelä-Pohjanmaa

Maaseudun yritystuet -Etelä-Pohjanmaa Maaseudun yritystukea voi hakea jatkuvasti. Tukihakemukset arvioidaan ja ratkaistaan valintajaksoittain, jotka vuonna 2020 päättyvät tammi-,...

EPO ELY Yrityksen perustaminen_Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Etelä-Pohjanmaa Maaseudun yritystukea voi hakea jatkuvasti. Tukihakemukset arvioidaan ja ratkaistaan valintajaksoittain, jotka vuonna 2020 päättyvät tammi-, huhti-,...

EPO ELY Yrityksen perustaminen_Maaseudun yritysrahoitus_Linkit

OIKOPOLUT - ETELÄ-POHJANMAA Maaseudun yritystukien valintaperusteet (ruokavirasto.fi) Ohjeita Hyrrä-asiointipalvelun käyttöön (ruokavirasto.fi) Katso-tunniste...

EPO ELY - Esitteet

Esitteet - Etelä-Pohjanmaa Yrityksen kehittämisavustus - investoinnit (pdf) Yrityksen kehittämisavustus - muu kehittäminen (pdf) Yrityksen kehittämisavustus - kansainvälistyminen...

EPOELY Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus - Etelä-Pohjanmaa Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoihin: yritysasiantuntija Leena Foudila,...

EPOELY Neuvonta

Neuvonta - Etelä-Pohjanmaa Yrityksille on tarjolla neuvontaa yrityspalvelukeskuksesta, jonne on koottu ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelut sekä Business Finlandin palvelut. Yritysten...

EPOELY Toimintaympäristön kehittämisavustus

Toimintaympäristön kehittämisavustus - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan alueella ei rahoituslinjausten mukaan myönnetä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.

Maaseudun yritystuet -linkit oikopolut

Oikopolut Maaseudun yritystuet (ruokavirasto.fi) Yritystukien hakeminen ja maksaminen Hyrrä-verkkopalvelussa (ruokavirasto.fi) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien...

EPO Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat – Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki . Tarjouspyynnöt...

Yritysrahoitus -Etelä-Pohjanmaa

Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelut on koottuu yhteen yrityspalvelukeskukseen. Kokonaisuudessa on mukana myös Business Finlandin ja...

EPO Kehittämisavustus linkit

Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 2019 (pdf) Yrityksen kehittämisavustus-esite (pdf) Yrityksen kehittämisavustus esiselvityksiin ja valmisteluun-esite (pdf) Yrityksen...

EPO Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus - Etelä-Pohjanmaa Ennen kehittämisavustushakemuksen jättämistä ota yhteyttä ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan, jolta saat lisätietoja hankkeen...

NTM-centralen i Södra Österbotten har anfört besvär över beslutet om godkännande av Österbottens landskapsplan 2040 (Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har anfört besvär över beslutet om godkännande av Österbottens landskapsplan 2040 (Österbotten) Österbottens landskapsförbunds landskapsfullmäktige har...

Työllisty tai opiskele hoiva-alan osaajaksi Etelä-Pohjanmaalla

Työllisty tai opiskele hoiva-alan osaajaksi Etelä-Pohjanmaalla Ti 25.8.2020, klo 11:00, MessiLive.fi Online-lähetys Hoitoalalla tarvitaan ammattitaitoisia työntekijöitä useissa Etelä-Pohjanmaan...
../common/calendar Startdatum: 25.8.2020

EPO Kuulutukset

Kungörelser och anmälningar - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. ...

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan ELY-keskuksen...

Blågröna algobservationer i österbottniska vattendrag (Landskapen i Österbotten)

Blågröna algobservationer i österbottniska vattendrag (Landskapen i Österbotten) Blågröna alger har observerats i österbottniska vattendrag under vecka 32. I Södra Österbottens, Österbottens...
Uppdaterad