› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Österbotten .

Lapuanjoen silta uusitaan ja se suljetaan pohjatutkimusten vuoksi (Etelä-Pohjanmaa)

Lapuanjoen silta uusitaan ja se suljetaan pohjatutkimusten vuoksi (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:n kanssa toteuttaa Lapuanjoen sillan...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

3.12.2019 Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden, rekryteringarna inleds i NTM-centralen i Södra Österbotten (landskapen i Österbotten) 14.10.2019 MORE-projektet...

EPO Kuulutukset

Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. Ansvarsområdet för...

Försurningsläget är ovanligt dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)

Försurningsläget är ovanligt dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten) På grund av kraftiga regn har vattenföringarna i åarna i Österbotten varit bland de största i år, varför...

Hankkeiden loppuraportit

Hankkeiden loppuraportit Apila Group, julkinen tiivistelmä (pdf, 147 kt) Ecolution, julkinen tiivistelmä (pdf, 497 kt) GRK Infra Oy, julkinen tiivistelmä (pdf, 145 kt) ...

Kuuleminen alkaa Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Keski-Pohjanmaa)

Kuuleminen alkaa Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Keski-Pohjanmaa) Vetelin pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Perhonjokilaaksossa ja osin sen itäpuolella...

EPO Uutiskirjeet

    Nyhetsbrev - Södra Österbotten Dataskyddsbeskrivning för NTM-centralen i Södra Österbottens nyhetsbrev Beställ nyhetsbrevet till din egen e-post. Beställningslänken...

Seinäjoen vedet juoksutetaan Kyrkösjärven ohi Rengosta (Etelä-Pohjanmaa)

Seinäjoen vedet juoksutetaan Kyrkösjärven ohi Rengosta (Etelä-Pohjanmaa) Seinäjoen Energia Oy:n Kyrkösjärven voimalaitoksella rikkoontui päämuuntaja 27.11.2019 aamupäivästä. Päämuuntajan...

EPO Työmarkkinat

Työmarkkinat - Etelä-Pohjanmaa Työllisyyskatsaukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja...

Utsläppsräknare på webben hjälper till med bedömningen av ammoniakutsläpp från djurstallar (Landskapen i Österbotten)

Utsläppsräknare på webben hjälper till med bedömningen av ammoniakutsläpp från djurstallar (Landskapen i Österbotten) I de s.k. BAT-slutsatserna om bästa tillgängliga teknik för intensiv...

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken genom nya serviceavtal

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar servicenivån inom färjetrafiken genom nya serviceavtal NTM-centralen, som fungerar som väghållare, har konkurrensutsatt trafiktjänsterna vid 40...

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaa Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä...

Lokakuun lopussa 5474 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Lokakuun lopussa 5474 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 5474 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta...

Kartresponsenkät om planerna för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)

Kartresponsenkät om planerna för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten) NTM-centralen i Södra Österbotten planerar förbättra riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. I...

Matchmaking tapahtumassa teemana kansainvälisyys (Etelä-Pohjanmaa)

Matchmaking tapahtumassa teemana kansainvälisyys (Etelä-Pohjanmaa) Seinäjoella järjestetään kansainvälisille työnhakijoille rekrytointitapahtuma joulukuun alussa.  Osallistava tapahtuma...

Samråd om avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Malax och Närpes inleds (Österbotten)

Samråd om avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Malax och Närpes inleds (Österbotten) Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område...

Direktörerna för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområden har valts (landskapen i Österbotten)

Direktörerna för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområden har valts (landskapen i Österbotten) Direktörerna för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområden har valts för nya...

Utarbetning av byggnadsplan för förbättring av riksväg 8 på avsnittet Vassor - Ölis inleds, Korsholm och Vörå (Österbotten)

Utarbetning av byggnadsplan för förbättring av riksväg 8 på avsnittet Vassor - Ölis inleds, Korsholm och Vörå (Österbotten) Riksväg 8 är en nationellt betydande huvudled och hör till EU:s...
Uppdaterad