› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Österbotten .

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360 Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen haku avautui 18.5....

NTM-centralen söker ändring i innehållet i tillståndet för fiskodlingen utanför Larsmo och Jakobstad (Österbotten)

NTM-centralen söker ändring i innehållet i tillståndet för fiskodlingen utanför Larsmo och Jakobstad (Österbotten) NTM-centralen i Södra Österbotten anser att fiskodlingen i havet utanför...

EPO Kuulutukset

Kungörelser och anmälningar - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. ...

Kantatie 67, Joupin eritasoliittymän rakennustyöt Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaa)

Kantatie 67 Joupin eritasoliittymän rakennustyöt jatkuvat Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaa) Rakennustyöt kantatiellä 67 Seinäjoen Joupissa ovat alkaneet talvitauon jäljiltä ja töitä on...

EPO Projektit ja hankkeet

Projekt - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten Trafik och infrastruktur Plan för väghållningen och trafik 2018 - 2022 (pdf, 1,7 Mb) Plan för väghållningen...

EPO Uutiskirjeet

Nyhetsbrev - Södra Österbotten Dataskyddsbeskrivning för NTM-centralen i Södra Österbottens nyhetsbrev Beställ nyhetsbrevet till din egen e-post. Beställningslänken finns till höger på...

Yhä useammalle yritykselle tukea koronatilanteessa (Etelä-Pohjanmaa)

Yhä useammalle yritykselle tukea koronatilanteessa (Etelä-Pohjanmaa) Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaiset tuet Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikaiset tuet...

EPO maaseutu pinta-alaperusteiset

Pinta-alaperusteiset tuet – Etelä-Pohjanmaa Ympäristösopimukset ja luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset koostuvat maatalouden vesiensuojelua, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja...

Renoveringen av bron i Vassor inleds (landskapen i Österbotten)

Renoveringen av bron i Vassor inleds (landskapen i Österbotten) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten utför tillsammans med MPV-Infrarakenne Oy en ytrenovering av bron i...

EPO Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Planerings- och uppföljningshandlingar - Södra Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för väghållning och miljöfrågor även i Österbotten och Mellersta Österbotten) ...

EPO ELY Maatilojen kehittäminen

Maatilojen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Investointitukien kohteet ja rahoitus, valintamenettelyn perusteet, nuorten viljelijöiden aloitustuen ehdot, elinkeinosuunnitelman perusteet ja...

EPO Maatilojen kehittäminen - linkit

Yleistä maaseutuohjelmasta (pdf, 116 kt) Valintajaksot ja valintamenettely (pdf, 235 kt) Liiketoimintasuunnitelma (pdf, 1,6 Mt) Perusmaatalouden rahoituspäivä (pdf, 913 kt) ...

EPO ei-tuotannollinen yhteysteidot

Ei-tuotannolliset investoinit Etelä-Pohjanmaalla Esittelijät kehittämisasiantuntija Essi Kiili 0295 027 648 asiantuntija / ympäristövastaava Pekka Länsivierto 0295 027 590 Maksatus ...

EPO maatilojenkehittäminen tuotannolliset investoinnit

Produktiva investeringar – Södra Österbotten Med investeringsstöden som beviljas för gårdsbruken strävar man efter att förbättra gårdarnas struktur, effektivitet och konkurrensförmåga. ...

EPO maatilojenkehittäminen sukupolvenvaihdos

Generationsväxling och ägobyte på gårdsbruken – Södra Österbotten ELY-centralen kan stöda unga jordbrukare med startstöd och stöd för markköp för lantbruksföretagare som är under 40 år när...

EPO Päällysteet

Beläggningar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Ympäristönsuojelu

Miljövård - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...
Uppdaterad