› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Södra Österbotten .

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Situationen beträffande blågröna alger fortfarande i huvudsak lugn i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Situationen beträffande blågröna alger fortfarande i huvudsak lugn i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten) Vecka 28 har blågröna alger (cyanobakterier) observerats på några...

EPO Kuulutukset

Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. Ansvarsområdet för...

Kommunerna övervakar allt större djurstall (landskapen i Österbotten)

Kommunerna övervakar allt större djurstall (landskapen i Österbotten) Miljöskyddslagen har reviderats. Ett nytt anmälningsförfarande, som trädde i kraft från årets början, har skrivits in i...

Inga blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Inga blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten) Vecka 27 har inga blågröna alger observerats på kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens...

Elinikäinen ohjaus - Etelä-Pohjanmaa

  Elinikäinen ohjaus - Etelä-Pohjanmaa Elinikäinen ohjaus viitoittaa koulutus- ja työllistymispolkuja aikuisille, nuorille ja maahanmuuttajille. Kuka tahansa voi tarvita tietoa,...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

2.7.2019 Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019 (landskapen i Österbotten) 1.4.2019 Mer effekt i vattenskyddet - sök understöd för...

Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019 (landskapen i Österbotten)

Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019 (landskapen i Österbotten) Avloppsvattenrådgivningen i glesbygdsområden riktas i första hand till...

Sparrausta syksyn ESR-hakuun (Etelä-Pohjanmaa)

Kutsu: Hankeaamupäivä Tervetuloa Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään ESR-hanketoimijoille tarkoitettuun hankeaamupäivään. Aika: 16.8.2019 klo 9-12, hotelliaamiainen klo 8-9 ...

Översvämningskarteringarna för Kyro älv kompletteras (Österbotten, Södra Österbotten)

Översvämningskarteringarna för Kyro älv kompletteras (Österbotten, Södra Österbotten) I slutet av fjolåret utvidgades områdena med betydande översvämningsrisk längs Kyro älv så att de omfattar...

Sparrausta syksyn ESR-hakuun

Kutsu: Hankeaamupäivä Tervetuloa Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään ESR-hanketoimijoille tarkoitettuun hankeaamupäivään. Aika: 16.8.2019 klo 9-12, hotelliaamiainen klo 8-9 Paikka: Scandic...
../common/calendar Startdatum: 16.8.2019

POH ELY Etniset suhteet - linkit

VERKSAMHETSBIDRAG UTLYSES Österbottens ETNO beviljar verksamhetsbidrag till mångkulturella föreningar och invandrarföreningar för att arrangera evenemang eller verksamhet. Ansökningstiden för...

Kuuleminen Isonkyrön pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitusmuutosehdotuksista alkaa (Etelä-Pohjanmaa)

Kuuleminen Isonkyrön pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitusmuutosehdotuksista alkaa (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen...

EPO Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Anmälan om miljöskada - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten Uppdaterad 28.6.2019 (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten,...

Samrådet om ändring av klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Korsnäs och Vasa börjar (Österbotten)

Samrådet om ändring av klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Korsnäs och Vasa börjar (Österbotten) Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra...

Samrådet om ändring av klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Karleby börjar (Mellersta Österbotten)

Samrådet om ändring av klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Karleby börjar (Mellersta Österbotten) Grundvattenområdena i Karleby ligger huvudsakligen i två åsavsnitt. Före...

Etelä-Pohjanmaalla on todettu tarve ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaalla on todettu tarve ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut ja ELY-keskus selvittivät loppukeväästä yritysten kansainvälisen työvoiman...
Uppdaterad