› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Sydöstra Finland .

EU-rahoituksella elinvoimaa ja hyvinvointia Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi) 

EU-rahoituksella elinvoimaa ja hyvinvointia Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuetaan merkittävästi kolmen EU-rahaston avulla. Näitä ovat Euroopan...

EU-rahoituksella elinvoimaa ja hyvinvointia Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi)

EU-rahoituksella elinvoimaa ja hyvinvointia Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi)  Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuetaan merkittävästi kolmen EU-rahaston avulla. Näitä ovat...

KAS Pinta-alaperusteiset tuet

Pinta-alaperusteiset tuet - Kaakkois-Suomi Viljelijätukien päätukihaku 2020 Keväällä 2020 paikanpälllä pidettäviä tukikoulutuksia ei kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestetä viljelijöille. ...

Toimintaryhmät - Kaakkois-Suomi

Leader-ryhmät – Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää: Leader Länsi-Saimaa ry (Lappeenrannan seutukunta) Kehittämisyhdistys Sepra ry ...

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

KAS Yhteystiedot - linkit

Oikopolut Organisaatio Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palveluhakemisto (pdf) Viestintä Ympäristövahingoista ilmoittaminen MUUALLA VERKOSSA Kaakkois-Suomen...

KAS Levätilanne

Levätilanne - Kaakkois-Suomi Vuonna 2020 vesistöjen levätilanteen seuranta alkoi kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Havaintopaikkoja Kaakkois-Suomen alueen seurannassa on mukana 23. ...

Sinilevää havaittu vähän Kaakkois-Suomen vesialueilla (Kaakkois-Suomi)

Sinilevää havaittu vähän Kaakkois-Suomen vesialueilla (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen alueen leväseurannan vakiohavaintopaikoilla sinilevämäärät ovat olleet vähäisiä tällä viikolla, runsaita...

KAS Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset:...

KAS Maaseudun yritysten ja alkutuotannon koronatuki

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon koronatuki - Kaakkois-Suomi Väliaikainen tuki maaseutuyrityksille (pdf) Hyvän hakemuksen ABC (pdf) Maaseudun väliaikaiset tuet, Viestintä (pdf)

KAS Ajankohtaista - Muuta ajankohtaista alueelta

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje 17.6.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston koronauutiskirje 12.6.2020 Kaakkois-Suomen kulttuurin teemauutiskirje 26.5.2020...

Immolan kasarmialueen entisen sairaalarakennus ja sen piha-alue ovat saaneet sinetin suojelulle (Kaakkois-Suomi )

Immolan kasarmialueen entisen sairaalarakennus ja sen piha-alue ovat saaneet sinetin suojelulle (Kaakkois-Suomi ) Ympäristöministeriö on 22.6.2020 vahvistanut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen...

KAS Joukkoliikenne tiedotteet

Tiedotteet - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (käyttöoikeussopimukset) 9.6.2020 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja...

KAS Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 5.6.2012 päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa...

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta jatkuu poikkeusoloissa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta jatkuu poikkeusoloissa (Kaakkois-Suomi) Hallitus totesi 16.3.2020 tiedonannossaan Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi....

KAS Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus – Kaakkois-Suomi Ajankohtaista Nimeämispyyntö Etelä-Karjalan ELO-yhteistyöryhmään (pdf) Nimeämispyyntö Kymenlaakson ELO-yhteistyöryhmään pdf)   ...

Heinäkuussa verkkokalastus sallittua, riski vielä kuutille (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala)

Heinäkuussa verkkokalastus sallittua, riski vielä kuutille (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala) Saimaannorpan suojelemiseksi asetettu ajallinen verkkokalastuskielto...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.