› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Sydöstra Finland .

Mellonlahden matalikko kunnostetaan Vuoksella (Kaakkois-Suomi)

Mellonlahden matalikko kunnostetaan Vuoksella (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa ensi viikon maanantaista (27.5) alkaen Vuoksella, Imatrankosken voimalan alapuolella...

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2019 (Kaakkois-Suomi) Työttömien määrä laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa....

Kaakkois-Suomen tienparannustyöt vuonna 2019 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen tienparannustyöt vuonna 2019 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen ELYn alueella ei aloiteta yhtään uutta maanteiden parantamishanketta tänä...

KAS Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Kaakkois-Suomi Sivun sisältö : Liikenneturvallisuus osana ELY-keskuksen toimintaa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuustyön...

Viidesluokkalaiset visioivat tulevaisuuden liikennettä - piirustuskilpailun voitto Ruokolahdelle (Kaakkois-Suomi)

Viidesluokkalaiset visioivat tulevaisuuden liikennettä - piirustuskilpailun voitto Ruokolahdelle (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä järjesti maalis-huhtikuussa...

KAS Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kaakkois-Suomi Tapahtumien aineistoja KANSAINVÄLISYYDEN MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS-SUOMESSA -seminaari 5.4.2108 - Miten nuoria ohjataan kansainvälisyyteen -...

Maaseudun yritysrahoitus - KAS

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi  Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan...

Toimintaryhmät - Kaakkois-Suomi

Toimintaryhmät – Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää: Leader Länsi-Saimaa ry (Lappeenrannan seutukunta) Kehittämisyhdistys Sepra ry ...

KAS Maaseudun kehittämishankkeet Linkit

Mitä Maaseutuohjelmalla on saatu aikaan? Tutustu Kaakkois-Suomen Maaseutuohjelman tiedotuskanavaan: KaakonKantri          

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

Liikenteen digitalisaatio raivaa tietä uusille palveluille ja automaattiajamiselle (Kaakkois-Suomi)

Liikenteen digitalisaatio raivaa tietä uusille palveluille ja automaattiajamiselle (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen viides liikenneturvallisuusfoorumi järjestettiin Kotkassa...

KAS Maaseudun yritysrahoitus - Linkit

MUUALLA VERKOSSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikkö on Facebookissa: Mahdollisuuksien maaseutu ELY Kaakkois-Suomi Apua yritystuen hakemiseen tarjoaa...

KAS Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot – Kaakkois-Suomi  Maaseutupalvelut-yksikön tehtävänä on maaseudun kehittäminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Yksikön kautta kulkevat maaseuturahaston...

KAS Kulttuuri ja luova talous

Kulttuuri ja luova talous - Kaakkois-Suomi Ajankohtaista Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin partnerihaku on alkanut. Yli 100 mahdollisuutta tehdä kulttuuriyhteistyötä venäläisten...

Liikenneturvallisuusfoorumissa esillä digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset (Kaakkois-Suomi)

Liikenneturvallisuusfoorumissa esillä digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen viides liikenneturvallisuusfoorumi järjestettiin Kotkassa...

Uskalla Yrittää -finaali (Kaakkois-Suomi)

Uskalla Yrittää -finaali (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomi osallistui innolla valtakunnalliseen nuorten yrittäjyyskilpailun tapahtumaan Helsingissä Kampin kauppakeskuksessa pidettiin...

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi) Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta jatkuu aineistoanalyysien,...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö ja luonnonvarat...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.