› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Aluekehittäminen .

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

Yhteistyöllä yli esteiden – biokaasutapahtuma veti salin täyteen alan toimijoita (Pirkanmaa)

Yhteistyöllä yli esteiden – biokaasutapahtuma veti salin täyteen alan toimijoita (Pirkanmaa) Biokaasu puhuttaa Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Alan toimijat pääsivät verkostoitumaan ja...

Maaseuturahaston kasvurahaa erityisesti elintarviketeollisuuteen ja metallialalle (Keski-Suomi)

Maaseuturahaston kasvurahaa erityisesti elintarviketeollisuuteen ja metallialalle (Keski-Suomi) Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Keski-Suomen ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta...

Hiipuva talouskehitys ja pula osaajista jarruttavat Pohjois-Pohjanmaan kasvunäkymiä (Pohjois-Pohjanmaa)

Hiipuva talouskehitys ja pula osaajista jarruttavat Pohjois-Pohjanmaan kasvunäkymiä (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen ja työmarkkinoiden yleisnäkymät jatkuvat vielä...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

HAM Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä – Häme Tietopalvelu ja ennakointi Hämeen ELY-keskuksessa Hämeen ELY-keskuksen tietopalvelun ja ennakoinnin vuosikello 2019: Alueelliset kehitysnäkymät ...

Taantuma ei ole täällä, ongelmina osaavan työvoiman saatavuus ja väestökato (Keski-Suomi)

Taantuma ei ole täällä, ongelmina osaavan työvoiman saatavuus ja väestökato (Keski-Suomi) Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 2/2019-katsaus on julkaistu. Merkittävimpinä yksittäisinä...

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät jatkuvat vakaina (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät jatkuvat vakaina (Pohjois-Karjala) Pohjois-Karjalan työttömien määrä on yhä laskenut ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Osaavan työvoiman saatavuus...

Biokaasua Pirkanmaalle!

Millä keinolla Pirkanmaan biokaasutuotantoa voidaan kehittää? Mitkä ovat suurimmat esteet biokaasuntuotannossa ja miten koko tuotantoketju saadaan taloudellisesti kannattavaksi? Eri ministeriöiden...
../common/calendar Startdatum: 8.10.2019

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaari

Ilmastonmuutos kohtaa Pirkanmaan – konstit ihmiselle ja hömötiaiselle Tervetuloa perinteiseen Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaariin 10.10. Tampereelle. Paikkana on tällä kertaa pääkirjasto Metson...
../common/calendar Startdatum: 10.10.2019

POK Ammattibarometrit

Ammattibarometrit - Pohjois-Karjala Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat...

Jyväskylän yritystreffit

Tule löytämään kumppaneita & asiakkaita Jyväskylän Yritystreffeiltä Tilaisuuden esite ilmoittautuminen alkaa 12.8 osoitteessa www.businessmaker.fi/jyvaskylanyritystreffit Yrittäjä, mietitkö koko...
../common/calendar Startdatum: 17.9.2019

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 2.-8.9.2019

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 2.- 8.9.2019   E uroopan kulttuuriympäristöpäiviin, englanniksi European Heritage Days, osallistuu vuosittain jopa 30 miljoonaa ihmistä 50 Euroopan...

KES - Marke palvelumarkkinoiden kehittäminen

Marke - palvelumarkkinoiden kehittäminen -hanke                     Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää sote- ja...

Uudistamme verkkosivujamme - tule testaajaksi!

Uudistamme verkkosivujamme - tule testaajaksi! Oletko kiinnostunut ely-keskus.fi -nettisivujen parantamisesta? Uudistamme ELY-keskuksen verkkopalvelua ja etsimme henkilöitä testaamaan...

Manskilla tavattiin (Kaakkois-Suomi)

Manskilla tavattiin (Kaakkois-Suomi)      Viranomaiset Manskilla-tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Kouvolan tapahtumakalenterissa. Kouvolan Ydinkeskusta ry:n...

KES Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus kerää ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen tilasta ja muutoksista sekä...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi