› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Aluekehittäminen .

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

POK Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. Puhelinvaihde:...

Keksintöjä tarvitaan alueen kasvun tueksi (Kaakkois-Suomi)

Keksintöjä tarvitaan alueen kasvun tueksi (Kaakkois-Suomi) Kuvassa yritysneuvoja Jukka Antila, KINNO; kehitysjohtaja Tuija Arola, Aikuiskoulutus Taitaja; projektipäällikkö Ari Lindeman,...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

Talouden ja tuottavuuden johtaminen –koulutus pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille

Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennusohjelma päivittää pk-yrityksen talousosaamisen nykyhaasteiden tasolle. Talousinformaation hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa tehostuu, kun...
../common/calendar Startdatum: 29.1.2020

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi)

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi) Joka toinen vuosi toteutettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmäkysely osoittaa, että...

Polttopisteessä metallialan haasteet

Yrittäjä, alihankkija, kouluttaja ja yrityskehittäjä! Osa teknologia- ja metallialan yrityksistä on kasvun vaiheessa. Osa kamppailee vuosia jatkunutta osaajapulaa vastaan. Osaa kouraisee kysynnän...
../common/calendar Startdatum: 22.1.2020

Nimityksiä (Pirkanmaa)

Nimityksiä (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskukseen ja TE-toimistoon on valittu kolme johtajaa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaksi on valittu DI...

Pirkanmaa tähtää päästövähennyspolulle HINKU-maakuntana (Pirkanmaa)

Pirkanmaa tähtää päästövähennyspolulle HINKU-maakuntana (Pirkanmaa) Suomen ympäristökeskus (SYKE) hyväksyi Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton yhteisen HINKU-maakunta -hakemuksen...

Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet

Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet I oktober genomfördes en enkät som riktades till sammanlagt 15 NTM-centralers och 15 TE-byråers...

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan (Kainuu)

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan (Kainuu) Sidosryhmien tyytyväisyys Kainuun ELY-keskuksen toimintaan oli erittäin hyvällä tasolla (4,05). ...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Liikunta- ja harrastuspaikkoja Keski-Suomen maaseudulle, maaseuturahasto avainasemassa (Keski-Suomi)

Liikunta- ja harrastuspaikkoja Keski-Suomen maaseudulle, maaseuturahasto avainasemassa (Keski-Suomi) Keski-Suomessa vapaa-ajanmahdollisuudet ovat parantuneet, kun maaseudulle on kunnostettu...

Keski-Suomen ympäristökasvatuspalkinto Kolkutin 2019 nostaa esiin kestävän kehityksen monitaiturit (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ympäristökasvatuspalkinto Kolkutin 2019 nostaa esiin kestävän kehityksen monitaiturit (Keski-Suomi) Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä KYKY on myöntänyt Kolkutin...

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster.

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar...

HAM Hämeen ELY-keskuksen julkaisut

Hämeen ELY-keskuksen julkaisut ELY-keskusten julkaisut on tallennettu Doria-julkaisuarkistoon. Doria on kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto. Doriassa voi suorittaa hakuja mm....

Ilmastopaneeli esitteli päästövähennyspolkua kohti hiilineutraalia Suomea (Pirkanmaa)

Ilmastopaneeli esitteli päästövähennyspolkua kohti hiilineutraalia Suomea (Pirkanmaa) Suomen ilmastopaneeli on selvittänyt uusimmassa selvityksessään, mitä päästövähennyspolku kohti...

Pirkanmaan päästöjen laskusuunta tasaantunut - kaikki lisäkeinot tarvitaan käyttöön (Pirkanmaa)

Pirkanmaan päästöjen laskusuunta tasaantunut - kaikki lisäkeinot tarvitaan käyttöön (Pirkanmaa) Pirkanmaan hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 32 % vuosien 2007–2016 välillä. Hyvä kehitys on...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi