› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman EU-rahoitus .

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

ESA Euroopan rakennerahastot 2014-2020

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus...

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster.

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar...

EU-rahoitus - Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - ingressi sv

Europeiska strukturfonder 2014 - 2020 Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som innehåller både Europeiska regionala...

EU-rahoitus - Rakennerahasto 2014 - 2020 - linkit Muualla verkossa

strukturfonder.fi Strukturfondsprogram 2014 - 2020 (tem.fi) EURA 2014 Informationtjänsten för programperiod 2014 - 2020 (på finska) FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020...

KAI Ajankohtaista hankkeessa TYPO

Ajankohtaista hankkeessa Työllisyystoimijoiden Hankekahvit 26.9.2019 Kajaanissa Hankekahvit 31.1.2019 Paltamossa Hankekahvit 19.9. Suomussalmella ...

SAT EU-rahoitus

EU-rahoitus - Satakunta Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan...

HAM Hämeen ELY-keskuksen julkaisut

Hämeen ELY-keskuksen julkaisut ELY-keskusten julkaisut on tallennettu Doria-julkaisuarkistoon. Doria on kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto. Doriassa voi suorittaa hakuja mm....

Vielä on hyvä mahdollisuus hakea sekä yritys- että kehittämishankkeille maaseuturahoitusta (Kaakkois-Suomi)

Vielä on hyvä mahdollisuus hakea sekä yritys- että kehittämishankkeille maaseuturahoitusta (Kaakkois-Suomi) Kuva: © maaseutuverkosto, Antero Lehikoinen Ohjelmakausi 2014 - 2020 on...

EU-rahoitusinfo

Rahoitusinfossa tehdään katsaus eri rahoituslähteiden (rakennerahastojen, maaseuturahoituksen ja kansainvälisten ohjelmien) tuloksiin Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020 käytännön...
../common/calendar Startdatum: 21.11.2019

Hyvä ympäristön tila on myös maatalouden keskiössä (Pirkanmaa)

Hyvä ympäristön tila on myös maatalouden keskiössä (Pirkanmaa) Maaseuturahaston välityksellä on tehty jo vuosien ajan toimia maaseudun hyvän ympäristön tilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi....

Vihreys ja vähähiilisyys ovat tulevan EU:n rakennerahastokauden pääteemoja (Pirkanmaa)

Vihreys ja vähähiilisyys ovat tulevan EU:n rakennerahastokauden pääteemoja (Pirkanmaa) EU:n rakennerahastojen kauden 2021−2027 valmistelu tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla....

LAP Organisaatio

Organisaatio - Lappi Lapin ELY-keskuksen johto Ylijohtaja: Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199 Elinkeinot, työvoima ja osaaminen:  johtaja Marja Perälä, puh.  0295 037...

Uusia tuotteita ja tuotannon kasvua kaakkoissuomalaisiin yrityksiin (Kaakkois-Suomi)

Uusia tuotteita ja tuotannon kasvua kaakkoissuomalaisiin yrityksiin (Kaakkois-Suomi) Kuusi kaakkoissuomalaista yritystä sai heinä-syyskuussa 2019 maaseudun yritystukea. Yritysten investointeja...

ELY-keskukselta rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille 2,7 milj. euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskukselta rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille 2,7 milj. euroa (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi heinä-syyskuussa 2019 Pohjois-Pohjanmaalle kansallista...

Maatilakysely on lähtenyt kainuulaisille maatiloille - kyselyyn toivotaan jokaisen maatilayrittäjän vastausta (Kainuu)

Maatilakysely on lähtenyt kainuulaisille maatiloille – kyselyyn toivotaan jokaisen maatilayrittäjän vastausta (Kainuu) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020 on lopuillaan ja...

Satakunta maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta Satakunnan alueellinen maaseutustrategia Satakuntaan on laadittu oma alueellinen maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Rahoitettavien yritys-...

HAM projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Häme Hämeen ELY-keskuksen toteuttamat ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014-2020 Hämeen ELY-keskus koordinoi TEM-hallinnonalan kuudesta ESR-toimenpidekokonaisuudesta...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

Vuoden 2020 maaseudun hanke- ja yritystukien valintajaksot päätetty (Pirkanmaa)

Vuoden 2020 maaseudun hanke- ja yritystukien valintajaksot päätetty (Pirkanmaa) Maaseuturahastosta voi hakea hanke- ja yritystukea ympäri vuoden, mutta ratkaisut tehdään vuonna 2020...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi