› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman EU-rahoitus .

SAT EU linkit

  Länsi-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien arvioinnin loppuraportti Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 (pdf, 1005 kt) ...

NTM-centralernas meddelandetjänst ändras 24.9.2020, gör om din beställning

NTM-centralernas meddelandetjänst ändras 24.9.2020, gör om din beställning NTM-centralerna övergår till att använda STT:s meddelandetjänst från 24.9.2020. Mediet kommer att få meddelanden...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

POP - EU-rahoitus

EU-rahoitus - Pohjois-Pohjanmaa Maaseuturahaston haku syksyllä 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon hanke-esityksiä, joilla tuetaan maaseudun elinkeinojen...

UUD Maaseuturahasto sv.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Nyland I Nyland genomförs programmet för utveckling av landsbygden 2014 - 2020 enligt det egna regionala genomförandeprogrammet. I det...

EU-rahoitus Uusimaa sv.

EU-finansiering - Nyland Under programperioden 2014–2020 genomförs följande program på NTM-centralens område: Hållbar tillväxt och jobb (ERUF, ESF) Central Baltic V B och programmet...

Satakunnan ELY-keskuksen maaseuturahaston tukihaku päättyy syyskuussa (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskuksen maaseuturahaston tukihaku päättyy syyskuussa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 viimeinen rahoitushaku päättyy 30.9.2020 . Haku koskee sekä hanke-...

ESA Euroopan rakennerahastot 2014-2020

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus...

Satakunta maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta Maaseutuohjelman yritystukiin ylimääräinen valintajakso lokakuulle Satakunnan ELY-keskus on päättänyt avata vielä ylimääräisen valintajakson...

UUD Euroopan rakennerahastot 20142020 oikopolut -linkit sv

PÅ ANDRA WEBPLATSER Södra Finland (strukturfonder.fi, rakennerahastot.fi) Nyland-databankens nyhetsbrev (uudenmaanlitto.fi)

ESA EU-rahoitus

EU-rahoitus - Etelä-Savo Etelä-Savossa toteutetaan Kestävää Kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR)...

SAT EU linkit

OIKOPOLUT Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 (pdf) Satakunnassa toteutettavat ESR ja EAKR -hankkeet 2014-2020 (pdf) Satakunnan...

SAT EU-rahoitus

EU-rahoitus - Satakunta Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan...

POP EU-rahoitus - linkit Muualla verkossa

OIKOPOLUT Rahoitusyksikkö (pdf, 1 Mt) Maaseudun kehittämis- ja rahoituspalvelut (pdf, 1,3 Mt) Maksatus -ja tarkastusyksikkö MUUALLA VERKOSSA Hakuajat...

POP Tehtävät ja toiminta - Maksatus ja tarkastus lomakkeet

Lomakkeet 1. ESR- ja EAKR-hankkeet (ei koske yritystukihankkeita) 1.1 EU-ohjelmakausi 2014 - 2020 1.1.1 Tarvittavat selvitykset ja apulomakkeet niiden tekemiseen: Liite B1, palkat...

POP EU-rahoitus - Euroopan maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Pohjanmaa Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 (pdf, 109 kt) ...

ELY-keskukselta Hämeen maakuntien kehittämiseen alkuvuoden aikana yli 49 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

ELY-keskukselta Hämeen maakuntien kehittämiseen alkuvuoden aikana yli 49 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan,...

Pohjois-Savon EU-rahoitusinfo

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus järjestävät torstaina 5.11.2020 aamupäivän tilaisuuden EU:n rahoitusmahdollisuuksista maakunnassa (EAKR, ESR, maaseutu). Rahoitusinfon teemoja (täydentyy): *...
../common/calendar Startdatum: 5.11.2020
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi