› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Ympäristö .

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö ja luonnonvarat...

LAP kuulutukset

Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Kuulutuksiin...

KES Kuulutukset

  Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

Kuivuus muuttui kuukaudessa lähes tulvaksi (Pirkanmaa)

Kuivuus muuttui kuukaudessa lähes tulvaksi (Pirkanmaa) Pirkanmaan järvet ja joet kärsivät kuivuudesta vielä loppusyksyllä, mutta tilanne muuttui täydellisesti marraskuun aikana. Järvien...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Isossakyrössä, Alajärvellä ja Kuortaneella on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Isossakyrössä, Alajärvellä ja Kuortaneella on valmistunut (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa) Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Isokyrö,...

POK Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. Puhelinvaihde:...

Kyrkösjärven vesivoimalaitos jälleen toiminnassa (Etelä-Pohjanmaa)

Kyrkösjärven vesivoimalaitos jälleen toiminnassa (Etelä-Pohjanmaa) Seinäjoen Energia Oy:n Kyrkösjärven vesivoimalaitos käynnistettiin tiistai-iltapäivällä, kun kaksi viikkoa sitten rikkoutunut...

POK - Muuta ajankohtaista

Päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020 Päätös (pdf)

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

Kupanjoen kunnostus Keuruulla jatkuu ensi vuonna (Keski-Suomi)

Kupanjoen kunnostus Keuruulla jatkuu ensi vuonna (Keski-Suomi) Kupanjoen Koivukosken kunnostettua uomaa. Koskien yleisilmeestä pyritään tekemään niin luonnollinen kuin mahdollista. Kuva:...

Toimiva, tuottava peltomaa (Lempäälä)

Toimiva, hyvärakenteinen peltomaa on avaintekijänä tavoiteltaessa parempaa satoa tai esimerkiksi kestävyyttä voimakkaiden kuivuus- ja sadejaksojen aikana. Tule kuulemaan käytännön vinkit keinoista,...
../common/calendar Startdatum: 29.1.2020

Lupa Virtaan voimalaitoksen pysyttämiseen ja käyttämiseen on tullut lainvoimaiseksi (Päijät-Häme)

Lupa Virtaan voimalaitoksen pysyttämiseen ja käyttämiseen on tullut lainvoimaiseksi (Päijät-Häme) Korkein hallinto-oikeus on 4.12.2019 antamallaan päätöksellä hylännyt Virtaankosken Voima Oy:n...

Ympäristö - ingressi

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och...

Syksyn sateet ovat parantaneet vesitilannetta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Syksyn sateet ovat parantaneet vesitilannetta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Syksyn ja alkutalven sateet ovat parantaneet suurten järvien vesitilannetta pitkään jatkuneen kuivuuden jälkeen. Vielä...

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi)

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi) Joka toinen vuosi toteutettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmäkysely osoittaa, että...

Liito-oravametsä suojeltiin Pohjois-Karjalassa

Liito-oravametsä suojeltiin Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet yhtiön mailla olevan liito-oravametsän suojelusta. Joensuun Luhtapohjalla sijaitseva...

Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio2050 (Pirkanmaa)

Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio2050 (Pirkanmaa) Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle on valmistunut! Visio on nimensä mukaisesti pitkälle...

POK Vesitilanne

Vesitilanne - Pohjois-Karjala Hydrologiset havaintopaikat (jpg) Vesitilannetiedotteet 2019 Marraskuu Lokakuu Syyskuu Elokuu Heinäkuu Kesäkuu...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi