› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Ympäristö .

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

POP Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Kutsu esittelytilaisuuteen: Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo...

VAR Algsituationen

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta Sommarens 2020 alguppföljning En gång i veckan under...

LAP kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: ...

UUD ympäristö etusivu

Ympäristö - Uusimaa Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät: Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi Alueidenkäyttö Luonnonsuojelu ...

Sinilevähavainnot viime viikon tasolla (Pirkanmaa)

Sinilevähavainnot viime viikon tasolla (Pirkanmaa) Viikolla 38 vähän sinilevää havaittiin Pirkanmaalla Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla, Kangasalan Kirkkojärvessä ja...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö...

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö ja...

UUD områdesanvändning och byggande

Områdesanvändning och byggande - Nyland ELY-centralen i Nyland styr och stödjer kommunernas planering av områdesavändningen och byggandet i Nyland samt när det gäller trafikfrågor även i...

UUD Uppföljning av miljöns tillstånd

Uppföljning av miljöns tillstånd - Nyland ELY-centralen i Nyland följer med miljöns tillstånd och förändringar i miljön i Nyland. Miljön i Nyland är för tillfället jämförelsevis bra trots att...

UUD Naturvård

Naturvård - Nyland ELY-centralen i Nyland tryggar naturens mångfald genom att utveckla nätverket av skyddsområden samt genom att skydda värdefulla naturtyper och hotade organismarter i Nyland. ...

ESA Vesivarojen käyttö ja hoito - Linkit

OIKOPOLUT Vesien hoidon suunnittelun asiantuntijat Vesivara-asiantuntijat Varkauden Huruslahden ja Haukiveden alueen ruoppausohje (pdf, 213 kt)

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa)

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa) Halsuan kunnan alueella on pinta-alallisesti vähän luokiteltuja...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi (Etelä-Pohjanmaa)

Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi Hirvijärven tekojärven ja muidenkin säännöstelyjen järvien sekä tekojärvien vedenpinnat ovat nyt syyskuussa...

Ny bidragsansökan för vattenkontroll inom jord- och skogsbruket öppnas i höst

Ny bidragsansökan för vattenkontroll inom jord- och skogsbruket öppnas i höst På hösten erbjuds för första gången finansiering för mångnyttiga vattenhanteringslösningar på åkrar och i skogar....

Yhteysviranomainen antanut lausunnon Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA arviointiohjelmasta (Kainuu)

Yhteysviranomainen antanut lausunnon Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA arviointiohjelmasta (Kainuu) KaiCell Fibers Oy:llä on tarkoitus toteuttaa Paltamoon suunnitellun...

Stor efterfrågan på understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka

Stor efterfrågan på understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka Ägare till oljeuppvärmda småhus är villiga att byta sitt...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi