› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Ympäristö .

POK - Muuta ajankohtaista

Luentosarja korjausrakentamisesta Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää syksyn ja talven aikana luentosarjan korjausrakentamisesta ja luonnonmukaisista rakennusmateriaaleista....

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas...

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska vattentjänstverks internationella...

Pirkanmaan ELY-keskus jakoi vesiensuojeluun lähes 400 000 euroa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus jakoi vesiensuojeluun lähes 400 000 euroa (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta yhdeksälle hankkeelle. Eri puolille...

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats Jord- och skogsbruksministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma pressmeddelande ...

UUD Rahoitus ja avustukset ymparisto - linkit

Lisätietoja Uudenmaan alueelta: Rakennusperinnön hoito ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473 Saariston ympäristönhoito ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473 ...

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord...

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen - ingressi

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen I budgetpropositionen för 2019 föreslås ett anslag på sammanlagt 15 miljoner euro för genomförande av ett program för...

Yhteistyöllä yli esteiden – biokaasutapahtuma veti salin täyteen alan toimijoita (Pirkanmaa)

Yhteistyöllä yli esteiden – biokaasutapahtuma veti salin täyteen alan toimijoita (Pirkanmaa) Biokaasu puhuttaa Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Alan toimijat pääsivät verkostoitumaan ja...

LAP kuulutukset

Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella 2014-2020 ...

Onko vesien tila parantunut Kaakkois-Suomessa? (Kaakkois-Suomi)

Onko vesien tila parantunut Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi) Mitä lähempänä vesistö on luonnontilaa, sitä parempi on sen ekologinen tila. Toisaalta mitä enemmän kuormituksen ja...

ESA Luonnonsuojelu - linkit Oikopolut

OIKOPOLUT Etelä-Savon Natura 2000 -alueet Asiantuntijat: Luonnon monimuotoisuus Luonnonsuojelualueiden hankinta Maisemanhoito Saimaanorppa-aineistoa: ...

Ilmastoviisasta rakentamista! Miksi maakunnat kannattaa rakentaa puusta?

Kainuun maakuntaliitto ja ympäristöministeriö järjestävät yhteistyössä puun käyttöön, ilmastokysymyksiin ja rakentamisen elinkaarikysymyksiin liittyvän tilaisuuden, joka on suunnattu maakunnan ja...
../common/calendar Startdatum: 31.10.2019

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten) Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

Biokaasua Pirkanmaalle!

Millä keinolla Pirkanmaan biokaasutuotantoa voidaan kehittää? Mitkä ovat suurimmat esteet biokaasuntuotannossa ja miten koko tuotantoketju saadaan taloudellisesti kannattavaksi? Eri ministeriöiden...
../common/calendar Startdatum: 8.10.2019

Viime aikaisilla sateilla ei merkittävää vaikutusta vedenkorkeuksiin (Pirkanmaa)

Viime aikaisilla sateilla ei merkittävää vaikutusta vedenkorkeuksiin (Pirkanmaa) Niin luonnontilaisten kuin säännösteltyjen järvien vedenkorkeus on edelleen keskimääräistä matalampi....

ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi)

ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi) Vesiensuojelun tehostamisohjelma on tuonut merkittäviä lisämahdollisuuksia vesiensuojeluhankkeiden tukemiseen...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi