› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Työ .

Yksityiset palveluntarjoajat voivat nyt tuoda palveluitaan Työmarkkinatorille

Yksityiset palveluntarjoajat voivat nyt tuoda palveluitaan Työmarkkinatorille Nyt myös yksityiset palveluntarjoajat voivat liittyä Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniksi ja saada omat...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

POK Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. Puhelinvaihde:...

Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty (Pirkanmaa)

Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut linjausta, joka määrittelee EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöä. Työmarkkinatilanne ei ole...

PIR Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva linjaus Pirkanmaalla 2019 (pdf) Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva linjaus Pirkanmaalla 1.12.2018 (pdf) ...

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena (Kaakkois-Suomi)

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena (Kaakkois-Suomi) Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen väliseminaari "Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena" kokosi yhteen...

POS-Työ-Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut - Pohjois-Savo Pohjois-Savon TE-toimisto tuottaa alueen työvoimapalvelut. Pohjois-Savon ELY-keskus hankkii Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaiden tarpeen mukaan...

ELY-keskus tukee alueellisella työlupalinjauksella yritysten kansainvälisiä rekrytointeja (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

ELY-keskus tukee alueellisella työlupalinjauksella yritysten kansainvälisiä rekrytointeja (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päivittänyt Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan...

Pirkanmaa on maan ykkönen työvoimakoulutusten tuloksellisuudessa (Pirkanmaa)

Pirkanmaa on maan ykkönen työvoimakoulutusten tuloksellisuudessa Pirkanmaalla on onnistuttu systemaattisesti panostamaan työvoimakoulutusten ennakointiin ja kohdentamiseen niille aloille,...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee teemoitettuja uutiskirjeitä sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti" muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeissä taustoitetaan...

Sammanlagt 20 städer och samkommuner har valts ut till fortsatt beredning av de kommunala sysselsättningsförsöken

Sammanlagt 20 städer och samkommuner har valts ut till fortsatt beredning av de kommunala sysselsättningsförsöken Inom den utsatta tiden ansökte 30 kommuner och samkommuner om att delta i de...

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi)

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi) Joka toinen vuosi toteutettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmäkysely osoittaa, että...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 3/2019 Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje 2/2018 Uutiskirje 1/2018 ...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

Polttopisteessä metallialan haasteet

Yrittäjä, alihankkija, kouluttaja ja yrityskehittäjä! Osa teknologia- ja metallialan yrityksistä on kasvun vaiheessa. Osa kamppailee vuosia jatkunutta osaajapulaa vastaan. Osaa kouraisee kysynnän...
../common/calendar Startdatum: 22.1.2020

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta STM:n, TEM:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valmisteleman Perhevapaalta työelämään -hankkeen...

POS Työ-Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Pohjois-Savo Pohjois-Savon ELY-keskus hankkii alueen työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille tarvittavia työvoima- ja yrityspalveluja eri palvelutarjoajilta noudattaen...

Kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen

Kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke (ESR) sekä seitsemän pilottihanketta on julkaissut raportin, jossa esitetään...

Nimityksiä (Pirkanmaa)

Nimityksiä (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskukseen ja TE-toimistoon on valittu kolme johtajaa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaksi on valittu DI...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi