› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Työ .

Katse kasvuolosuhteisiin! Hävikin minimoimisella lisää euroja broilerituottajille (Satakunta)

Katse kasvuolosuhteisiin! Hävikin minimoimisella lisää euroja broilerituottajille Tarkkaan säädetty ilmanvaihto, kasvuvaiheelle sopiva lämpötila ja oikea kosteus – näistä aineksista kasvaa...

Alaikäisten vastaanotto - ingressi

Mottagning av minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare Minderåriga asylsökande som anlänt till Finland utan vårdnadshavare placeras efter att de fått uppehållstillstånd i familjegrupphem...

Pakolaisten kustannusten korvaaminen - linkit Muualla verkossa

Statens ersättningar till kommunerna (kotouttaminen.fi) Anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (finlex.fi) ...

Maahanmuutto - linkit Lakilinkit

Lag om främjande av integration 1386/2010 (finlex.fi) Lagstiftning som gäller migrationsfrågor (migri.fi)

Palkkaturva - linkit Oikopolut

E-TJÄNST Regionförvaltningens e-tjäns suomi.fi: Ansökan om lönegaranti BLANKETTER ATT SKRIVA UT Lönegarantiansökan för arbetstagare Lönegarantiansökan för fackförbund...

Ny slags webbutbildning ger en överblick över invandring och integration (Nyland)

Ny slags webbutbildning ger en överblick över invandring och integration (Nyland) NTM-centralen i Nylands riksomfattande projekt Finland – mitt hem publicerar webbutbildningen Lär dig om...

KAI - Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta

Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta - Kainuu Koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuva poikkeustilanne on lisännyt ajankohtaisten tilannetietojen tarvetta. Alla...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa)

Päivittyvä uutinen: ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa) Päivitämme tätä sivua sitä mukaan, kun on uutta kerrottavaa. ...

PIR Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Pirkanmaa Ammattialojen ennusteet Pirkanmaalla 2021 - 2024, pdf (doria.fi/ely-keskus) Yhteyshenkilöt: Työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Riikka...

Lomautettujen määrä vähentynyt edelliskuusta Uudellamaalla (Uusimaa)

Lomautettujen määrä vähentynyt edelliskuusta Uudellamaalla (Uusimaa) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 140 701...

Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare (Nyland)

Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare (Nyland) I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 71 121 i kommunerna på området för Närings, trafikoch miljöcentralen i...

PIR Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva linjaus Pirkanmaalla 2020 (pdf) Yhteyshenkilöt: Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086 ...

UUD Etniset suhteet sv.

Etniska relationer - Nyland Oikeusministeriö järjesti kevätkaudella 2020 avoimen järjestöhaun valtakunnalliseen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) ja seitsemään alueelliseen...

UUD Työvoiman maahanmuutto sv.

Arbetskraftsinvandring - Nyland   NTM-centralen i Nyland och Nylands arbets- och näringsbyrå samarbetar för att utveckla den internationella arbetsförmedlingen.  Kommissionen för...

UUD Pakolaisten kustannusten korvaaminen

Ersättning av kostnader för mottagande av flyktingar - Nyland Ersättning till kommunerna för kostnader för mottagande av flyktingar Planerare Heidi Hirvonen, 0295 021 272 ...

UUD Kotouttaminen sv.

Integration - Nyland Vid NTM-centralen i Nyland finns sedan en kommission för invandringsfrågor. Kommissionen är ett samarbetsorgan med representanter för flera regionala aktörer och dess...

UUD Pakolaisten vastaanotto sv.

Mottagande av flyktingar - Nyland NTM-centralen i Nyland förhandlar med kommunerna om mottagande av flyktingar och ingår avtal om mottagandet. I avtalen kommer man överens om antalet...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 2/2020 Uutiskirje 1/2020 Uutiskirje 3/2019 Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi