› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Liikenne .

liikenne-yksityistieavustukset-ota yhteyttä

Trafikens kundservice Responskanalen Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar 0295 020 603  mån-fre kl. 9-16 (lna/mta) Obs. på sommaren från 2.7. kl 9-14 ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-soita meille

Trafikens kundservice Responskanalen 0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta) Obs. På sommaren från 2.7. kl 9-14 NTM-centralen i Birkaland, Kundservice,...

EPO tiehankkeet-Tiehankkeiden hankekortteja

Tiehankkeiden hankekortteja Tiehankkeiden hankekortit löytyvät jatkossa Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta: https://vayla.fi/hankkeiden-suunnittelu/suunnittelukohteiden-tiedot/tiekohteet

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (doc, 123 kb) Ansökningblankett (pdf, 1235 kt) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Status på ansökan 3.7.2020: Antal ansökningar i kö för närvarande 114 st. Ansökningar tas för behandling inom fyra-fem arbetsdagar. Om man samtidigt ansöker om flera...

POK Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. Puhelinvaihde:...

EPO Liikennejärjestelmätyö Linkit

Vasa förbindelseväg och Alskatvägen - förbättring av vägavsnittet broschyr 2019 (pdf, 4,6 Mb) Riksväg 3 Tammerfors–Vasa En serviceinriktad utvecklingskorridorsundersökning (pdf, 2 Mt) ...

EPO Joukkoliikenne tiedotteet linkit

Kuntatiedote (pdf, 1,1 Mt) Joukkoliikenne-esite (pdf, 2,3 Mt) Matkustajalaskentojen ilmoituslomake PSA -liikenteestä (pdf, 17kt) Matkustajalaskentalomake (doc, 200kt)

Maanteiden päällystysohjelma on täydentynyt uusilla kohteilla (Keski-Suomi)

Maanteiden päällystysohjelma on täydentynyt uusilla kohteilla (Keski-Suomi) Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitämien maanteiden päällystystyöt käynnistyivät toukokuun alussa. Heinäkuun...

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tampereen ratapihasuunnitelman aineiston esittely ja palautteenanto...

POS Liikennejarjestelmatyo - linkit

Itä-Suomen logistiikkaselvitys Itä-Suomen logistiikkaselvitys 2020 (pdf 13Mt) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023, Pohjois-Savon...

PL 93 osoite poistuu käytöstä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

3.6.2020 Tillståndet för de värdefulla fågelvattnen och våtmarkerna utreds genom karteringar som en del av Helmi-livsmiljöprogrammet (Landskapen i Österbotten) Mera nyheter

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placeringstillståndens handläggningstid Aktuell information När behöver jag tillstånd? ...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

UUD Liikenne - Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Tämä sivu tarjoaa tietoa siitä, millä...

UUD Liikenne - Liikenneturvallisuus - Linkit

OIKOPOLUT Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 (pdf, 2,4 Mt) Kouluteiden turvallisuus (pdf, 392 kt) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (pdf, 309 kt) ...

Servicearbete stänger tunnelrören i Nordsjö på nätterna under tiden 22.6.-3.7.2020 (Nyland)

Servicearbete stänger tunnelrören i Nordsjö på nätterna under tiden 22.6.–3.7.2020 (Nyland) Lv 103 Båda tunnelrören i Nordsjötunneln stängs med anledning av tvätt och årlig service: mån...

EPO tilastot ja rapotit

Tilastot ja raportit - Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.) ...

KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.