› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Liikenne .

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tampereen ratapihasuunnitelman aineiston esittely ja palautteenanto...

EPO Liikennejärjestelmätyö Linkit

Riksväg 3 Tammerfors–Vasa En serviceinriktad utvecklingskorridorsundersökning (pdf, 2 Mt) Etelä-Pohjanmaan logistiikka- ja maankäyttöselvitys (pdf, 5,6 Mt) på finska Österbottens...

EPO Liikennejärjestelmätyö

Trafiksystemarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikärenden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Talvihoito linkit

Entreprenadområden för vägunderhållet och vinterunderhållsklass fr.o.m 1.10.2019 (pdf, 1Mb) Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden 2017-2018 (pdf 977 kb) ...

EPO Talvihoito

Vinterväghållning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Joukkoliikenteen hankinnat

Upphandling av kollektivtrafik – Södra Österbotten, Österbottens och Mellersta Österbotten Handlingar som hör samman med anbudsförfaranden finns i fortsättningen på adress  ...

Maantien 152 suunnittelu välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä jatkuu (Uusimaa)

Maantien 152 suunnittelu välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä jatkuu (Uusimaa) Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa uuden tieyhteyden...

Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo ja Paltamo (Kainuu)

Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo ja Paltamo (Kainuu) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Väylävirasto...

EPO Joukkoliikenteen palvelutaso

Kollektivtrafikens servicenivå - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågor i Södra Österbotten, Österbotten och...

Kylmälahden risteyssiltojen rakennustyömaa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyissä (Häme)

Kylmälahden risteyssiltojen rakennustyömaa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyissä (Häme) ELY-keskus korjauttaa Kylmälahden risteyssillat Hämeenlinnassa vuoden 2020 aikana. Työn aikana on...

POS Liikennejarjestelmatyo - linkit

Itä-Suomen logistiikkaselvitys Itä-Suomen logistiikkaselvitys 2020 (pdf, 13,2 Mt) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023,...

EPO Tiehankkeet-Vaasan satamatie

Vasa hamnväg Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) för Vasa hamnväg mellan Vasklot och Lillkyrovägen. ...

EPO Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Trafiksäkerhetsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

POS Liikenne Joukkoliikenteen hankinnat-linkit

OIKOPOLUT Päätös joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Pohjois-Savon ELYn toimivalta-alueella (pdf, 2,1 Mt)

EPO Liikenneturvallisuus

Trafiksäkerhet - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)...

EPO Soratiet

Grusvägar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) ...

EPO Sillat

Broar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) ...

EPO Päällysteet

Beläggningar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

EPO Kunnossapito

Vägunderhåll - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.