› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Liikenne .

PIR kuulutukset

  Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet   Yleisötilaisuus 13.6.2019 Atalan koululla tiesuunnitelman laatimisesta valtatie 9 parantamisesta...

Niitto- ja raivauskalustot ilmestyvät maanteille (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Niitto- ja raivauskalustot ilmestyvät maanteille (Keski-Suomi, Itä-Suomi) Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden...

Tehää yhes Kotkassa (Kaakkois-Suomi)

Tehää yhes  Kotkassa (Kaakkois-Suomi) Viranomaiset kokoontuivat Kotkan torille toukokuun al ussa esittelemään toimintaansa Tehää yhes tapahtumaan. Tavoitteena oli toiminnallinen...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Sivulla ilmoitetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kuulutuksista ja päätöksistä. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 4/2019 (pdf,...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Registrering av släpanordningar (5.12.2014) Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots...

Tiesään asiantuntijat koolla Kouvolassa 28.5.2019 (Kaakkois-Suomi)

Tiesään asiantuntijat koolla Kouvolassa 28.5.2019 (Kaakkois-Suomi)   Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti valtakunnallisen tiesääpäivän 28.5. Pohjola-talolla, Kouvolassa....

Pirkanmaa pystyy Pariisiin - ELY-keskus solmi Yhteiskuntasitoumuksen (Pirkanmaa)

Pirkanmaa pystyy Pariisiin - ELY-keskus solmi Yhteiskuntasitoumuksen (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus haluaa näyttää esimerkkiä, ja sitoutuu ottamaan ilmastoasiat huomioon kaikessa...

Nolla kuolemaa 2018 - onko liikenneturvallisuustavoite saavutettu (Kaakkois-Suomi)

Nolla kuolemaa 2018 – liikenneturvallisuustavoite saavutettu? (Kaakkois-Suomi) Lappeenrannan seudulla ei kuollut yhtään ihmistä liikenneonnettomuuksissa vuonna 2018. Tämä on yksi seudun...

Liikenne-luvat-opasteet-ingressi_sv

Skyltar och reklam Skyltar för serviceanläggningar är trafikmärken förenliga med vägtrafikförordningen. De placeras på landsvägars vägområden och man behöver alltid ett tillstånd från...

Rahaa päällysteisiin vain puolet viimevuotisesta, työt Pirkanmaalla vauhdissa (Pirkanmaa)

Rahaa päällysteisiin vain puolet viimevuotisesta, työt Pirkanmaalla vauhdissa (Pirkanmaa) Kesän päällystystyöt ovat Pirkanmaalla hyvässä vauhdissa. Valtatie 3 kaksi kaistaa Kolmenkulmassa ja...

Näin liikut turvallisesti vesillä

Näin liikut turvallisesti vesillä Veneilykauden alussa jokaisen veneilijän kannattaa opetella väistämissäännöt ennen vesille lähtöä, jotta varmistetaan turvallinen vesillä liikkuminen. ...

LAP Organisaatio

Organisaatio - Lappi Lapin ELY-keskuksen johto Ylijohtaja: Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199 Elinkeinot, työvoima ja osaaminen:  johtaja Marja Perälä, puh.  0295 037...

KAS Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Kaakkois-Suomi Sivun sisältö : Liikenneturvallisuus osana ELY-keskuksen toimintaa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuustyön...

Sujuvampia liikennejärjestelyitä Sarankulmaan ja Partolaan (Pirkanmaa)

Sujuvampia liikennejärjestelyitä Sarankulmaan ja Partolaan (Pirkanmaa) Liikennejärjestelyiden parantaminen ja niiden kanssa samanaikaisesti käynnistyvien keskuspuhdistamon jätevesilinjojen...

KESELY Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Keski-Suomi ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät...

KES Joukkoliikenteen hankinnat - Linkit

Bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien ja koulupäivien aikana Hankintasuunnitelmat Järjestämistapapäätös 25.6.2012  (pdf, 67 kt) Järjestämistapapäätöstä täydentävä...

Liikenne-luvat-opasteet-tilapäiset opasteet-ingressi_sv

Tillfälliga informationsskyltar Med tillfälliga informationsmärken avses märken som är avsedda för vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang  eller...

Ehdotusapurilla voi testata ennakkoon liikenteen kehitysehdotusten toteutusmahdollisuuksia

Ehdotusapurilla voi testata ennakkoon liikenteen kehitysehdotusten toteutusmahdollisuuksia Oletko huolissasi maanteiden kunnosta tai liikenneturvallisuudesta ja haluaisit asiaan parannusta?...

EPO tiehankkeet-Tiehankkeiden hankekortteja

Tiehankkeiden hankekortteja Vt 3 Tampere - Vaasa Vt 8 Kokkolan keskustan kohta Vt 8 Vaasa - Oulu Vt 19 Seinäjoki - Lapua Vt 18 Laihia - Seinäjoki Vt 8 ja st 724...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.