› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Elinkeinot .

ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa)

Päivittyvä uutinen: ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa) Päivitämme tälle sivulle tilannetietoa yrityksille sitä mukaan...

POK Koronarahoitus

ELY-keskuksen koronarahoitus - Pohjois-Karjala Hakemuksia 7.4.2020: 259 kpl

POH Muuta ajankohtaista

Ändrad adress för infopaketet "Hjälp för företagare med svårigheter p.g.a. coronasituationen" (31.3.2020) Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter (30.3.2020) NTM-centralen...

UUD Maaseudun yritysrahoitus sv.

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete...

UUD Utveckling av landsbygden

Utveckling av landsbygden – Nyland Programmets för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd....

ELY-keskuksen poikkeusrahoitukselle on ollut kysyntää heti alusta lähtien (Pirkanmaa)

ELY-keskuksen poikkeusrahoitukselle on ollut kysyntää heti alusta lähtien (Pirkanmaa) ELY-keskuksen avustus 1-5 henkilöä työllistäville pienyrityksille on kiinnostanut heti haun avauduttua...

Hallitus esittää: Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Hallitus esittää: Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman...

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

Toimintaryhmät - Kaakkois-Suomi

Leader-ryhmät – Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää: Leader Länsi-Saimaa ry (Lappeenrannan seutukunta) Kehittämisyhdistys Sepra ry ...

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia - maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet (Kaakkois-Suomi)

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia - maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet, päivitetty 1.4.2020 (Kaakkois-Suomi) (Tiedostoa päivitetään sitä...

KES Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Keski-Suomi   TIEDOTE 18.3.2020: Koronaviruksen vaikutukset kehittämishankkeisiin   Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma n 2014 – 2020...

KES Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittäminen  - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä...

Stor efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering

Stor efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering Efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering har varit stor från första början. De första besluten kan fattas efter att...

Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille (Lappi)

Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille Takaus on haettavissa 30.3.–30.4.2020. Voit hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilasi maksuvalmiutta....

Ändrad adress för infopaketet "Hjälp för företagare med svårigheter p.g.a. coronasituationen" (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Ändrad adress för infopaketet "Hjälp för företagare med svårigheter p.g.a. coronasituationen" (Österbotten, Mellersta Österbotten) På grund av det stora behovet av uppdateringar har vi flyttat...

Korona-virus aiheuttaa muutoksia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakaspalveluun (Pohjois-Pohjanmaa)

Koronavirus aiheuttaa muutoksia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakaspalveluun (Pohjois-Pohjanmaa) Turvaamme asiakaspalvelun ja asiakkaiden turvallisen asioimisen kaikissa oloissa....
Uppdaterad