› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Elinkeinot .

Maaseudun kehittäminen - Alueelliset linkitsv. - Uudenmaan ELY-keskus

GENVÄGAR Nylandsbygds.fi Maaseutuohjelman yritystuet 2018 (på finska) pdf. (541 kb) Företagsstöd nyetablering A4 5.4.2017 pdf. (243 kt)

ESA - Maaseudun yritysraohoitus - linkit

OIKOPOLUT 10 faktaa Etelä-Savon maaseutuohjelman yritysrahoituksesta Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksot 2020 Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien...

Sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan yritys, ethän jää yksin digiratkaisuiden kanssa - apua on saatavilla (Pirkanmaa)

Sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan yritys, ethän jää yksin digiratkaisuiden kanssa - apua on saatavilla (Pirkanmaa) Voit hyödyntää maksuttomia palveluita syksyn 2019 aikana. Pirkanmaa on...

KES Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittäminen  - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä...

Maaseutuohjelman rahoitus luo työpaikkoja maaseudulle (Pirkanmaa)

Maaseutuohjelman rahoitus luo työpaikkoja maaseudulle (Pirkanmaa) Tuore valtakunnallinen tutkimus osoittaa, että maaseudun työllisyys ja aluetalous vahvistuvat kehittämisohjelman avulla....

Yrittäjyysbuustissa tuetaan yrittäjiksi aikovia ja uusia yrittäjiä (Pirkanmaa)

Yrittäjyysbuustissa tuetaan yrittäjiksi aikovia ja uusia yrittäjiä (Pirkanmaa) Ohjelmaan valitut saavat juuri omiin tarpeisiinsa sopivia palveluja ja räätälöityä tukea....

Maahanmuuttajien työllistymiseen luotiin malli (Pirkanmaa)

Maahanmuuttajien työllistymiseen luotiin malli (Pirkanmaa) Pirkanmaalla maahanmuuttajien parissa työskentelevät tahot pistivät hynttyyt yhteen ja kehittivät uuden työssä kotoutumisen mallin....

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Kalatalous Kuulutus ja päätös; Pielisjokeen kohdistuvien kalatalousmaksuvelvoitteiden käyttösuunnitelmat vuosille 2020-2025; Joensuu ja Kontiolahti,...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

HAM Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä – Häme Tietopalvelu ja ennakointi Hämeen ELY-keskuksessa Hämeen ELY-keskuksen tietopalvelun ja ennakoinnin vuosikello 2019: Alueelliset kehitysnäkymät ...

Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaari

Ilmastonmuutos kohtaa Pirkanmaan – konstit ihmiselle ja hömötiaiselle Tervetuloa perinteiseen Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaariin 10.10. Tampereelle. Paikkana on tällä kertaa pääkirjasto Metson...
../common/calendar Startdatum: 10.10.2019

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, toukokuu - elokuu 2019 (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus toukokuusta elokuuhun 2019 (Kainuu) ELY-keskus hyväksyi Kainuuseen rahoitusta touko−elokuussa lähes 2,9 miljoonaa euroa. ELY-keskus hyväksyi...

Rahoitusta haussa (Etelä-Pohjanmaa)

Rahoitusta haussa (Etelä-Pohjanmaa) EU-ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen vuosi ja viimeiset maaseutuohjelman rahoituksen hakukierrokset lähestyvät. Loppukaudella maaseutuohjelmassa on vielä...

UUD Maaseudun kehittämishankkeet sv.

Projekt för utveckling av landsbygden - Nyland ELY-centralen i Nyland finansierar projekt som utvecklar landsbygden med finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i...

UUD Maaseudun yritysrahoitus sv.

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete...

UUD Utveckling av landsbygden

Utveckling av landsbygden – Nyland Programmets för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd....

Producenterna av de offentliga företagstjänsterna utvecklade ett gemensamt system för hantering av kundrelationer

Producenterna av de offentliga företagstjänsterna utvecklade ett gemensamt system för hantering av kundrelationer Utrikesministeriet (UM), arbets- och näringsministeriet (ANM), Närings-,...

HAM Kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet ­­– Häme Kehittämishanke voi olla Koulutusta ja tiedonvälitystä Yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi Maaseudun palveluiden ja kylien kehittämistä tai...

HAM Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen ­­­­- Häme Tähän karttaan kootaan kaikki Kanta- ja Päijät-Hämeessä maaseuturahastosta tukea saaneet kehittämishankkeet ja yritystuet sekä rahoitusta myöntävät tahot....
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi