› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Teman Elinkeinot .

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

Maaseudun kehittäminen - Alueelliset linkitsv. - Uudenmaan ELY-keskus

GENVÄGAR Nylandsbygds.fi Maaseutuohjelman yritystuet 2020 (på finska) (pdf) Företagsstöd nyetablering A4 5.4.2017 (pdf)

UUD Maaseudun kehittämishankkeet sv.

Projekt för utveckling av landsbygden - Nyland ELY-centralen i Nyland finansierar projekt som utvecklar landsbygden med finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i...

UUD-Linkit-Maaseudun kehittämishankkeet sv.

GENVÄGAR www.nylandsbygd.fi Små stora gärningar som utvecklar hembygden  (pdf)

UUD-Maaseudun yritysrahoitus_Linkit sv.

GENVÄGAR   Nylands NTM-centrals tolkningar utgående från lagstiftningen 2018  (pdf) Mångsidigare och starkare företagsamhet med hjälp av företagsstöd för landsbygden...

UUD Maaseudun yritysrahoitus sv.

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete...

UUD Ilman huoltajaa maahan saapuneiden alaikäisten vastaanotto sv.

Mottagning av minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare - Nyland På Nylands NTM-centrals område finns också ett gruppfamiljehem som är avsett för minderåriga barn och unga som anlänt utan...

LAP Organisaatio

Organisaatio - Lappi Lapin ELY-keskuksen johto Ylijohtaja: Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199 Elinkeinot, työvoima ja osaaminen:  johtaja Marja Perälä, puh.  0295 037...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

POH Maaseutuelinkeinot_sv

Landsbygdsnäringar - Österbotten och Mellersta Österbotten NTM-centralen i Österbotten främjar landsbygdsnäringarna i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. På dessa sidor finns...

POH Yrityksen kansainvälistyminen, rahoitus_sv

Finansiering - Österbotten och Mellersta Österbotten En länk till NTM-centralens finansieringsriktlinjer finns i spalten till höger. De riktlinjer som gäller landskapen Österbotten och...

POS Kalatalous - Järvi-Suomi

Kalatalous - Järvi-Suomi Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.   ...

Palvelut-Käsittelyajat-Pohjois-Savo

Käsittelyajat - Pohjois-Savo Eräiden ELY-keskuksen tarjoamien keskimääräiset käsittelyajat Pohjois-Savon alueella löytyvät liitteestä: Asioiden odotettavissa olevat käsittelyajat...

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT NTM-nyhetsbrevet 05/2020 har publicerads (11.6.2020, på finska) NTM-nyhetsbrevet 04/2020 har publicerads (14.5.2020, på finska) Ersättning av kostnader för...

POS Elinkeinot-Maaseutuelinkeinot--Maaseudun kehittäminen-Toimintaryhmät

Toimintaryhmät - Pohjois-Savo Pohjois-Savossa on kolme Leader-ryhmää Kehittämisyhdistys Kalakukko ry (kalakukkory.fi) Kehittämisyhdistys Mansikka ry (mansikkary.fi) ...

POS Elinkeinot-Maaseutuelinkeinot-Maaseudun kehittäminen-Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Savo Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 on nimeltään Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020. Suunnitelma perustuu...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttamiseen - ingressi

Prövningsbaserade statsunderstöd för återhämtningsprojekt för vandringsfiskbestånd Aktuellt Fiskeriekonomiska understöd för återställande av vattendrag som återhämtningsåtgärd för...

POS EU-rahoitus-Euroopan maaseuturahasto-alueelliset linkit

AJANKOHTAISTA Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankeet 31.12.2019 (pdf, 833 kt) Itä-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien 2014-2020 väliarvionti -raportti (pdf,...

UUD Toimintaryhmät sv.

Leader grupper i Nyland I Nyland finns fyra lokala aktionsgrupper som har egna utvecklingsstrategier och egen finansiering. Pomoväst rf: Hangö, Ingå, Kyrkslätt (landsbygdsområdena),...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi