› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Norra Karelen .

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Sinilevää paikoitellen (18.7.) Sinilevää paikoitellen (27.6.) Levätiedote 6.6.2019 Valtakunnallinen leväseuranta ...

POK - Muuta ajankohtaista

Maaseutuluotaimen tuloksia elokuun lopussa Maaseutuluotain on vuonna 2017 Pohjois-Karjalassa kehitetty ja testattu työväline maaseudun tilan sekä kehityksen mittaamiseen. Vuonna 2019...

POKELY Maaseudun kehittaminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Karjala Rahoitusta maaseutuhankkeisiin ja yritystukiin voi saada suoraan ELY-keskuksesta  tai paikalliselta toimintaryhmältä. Elinkeinojen...

Sinilevää paikoitellen (Pohjois-Karjala)

Sinilevää paikoitellen (Pohjois-Karjala) Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa; meneillään on jo 22. kesä. Leväseurantaa tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen...

POK Vesitilanne

Vesitilanne - Pohjois-Karjala Hydrologiset havaintopaikat (jpg) Vesitilannetiedotteet 2019 Kesäkuu Toukokuu Huhtikuu Maaliskuu Helmikuu ...

POK EU rahoitus

EU-rahoitus - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella toteutetaan ESR- ja EAKR-ohjelmia sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Perinnemaisemien kartoitukset jatkuvat Pohjois-Karjalassa

Perinnemaisemien kartoitukset jatkuvat Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan ELY-keskus jatkaa maakunnan perinnemaisemien päivitysinventointia kesällä 2019. Päivitysinventoinnit aloitettiin...

POK - Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on toimialueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittelyssä. ...

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi)

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi) Saimaannorpan suojelulla kalastusta rajoittamalla on vuosikymmenten perinteet. Vuonna 2015 saimaannorpan...

Pohjois-Karjalan kehityksessä on hyvä draivi päällä (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan kehityksessä on hyvä draivi päällä (Pohjois-Karjala) ELY-keskus myönsi yrityksille ennätyksellisen paljon kehittämisrahoitusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla...

Vahva kasvuvire jatkuu Itä-Suomessa - yritykset investoivat innovaatioihin, osaamiseen ja uuteen tuotantokapasiteettiin (Itä-Suomi)

Vahva kasvuvire jatkuu Itä-Suomessa - yritykset investoivat innovaatioihin, osaamiseen ja uuteen tuotantokapasiteettiin (Itä-Suomi) ELY-keskus myönsi yrityksille ennätyksellisen paljon...

POS Työ-Maahanmuutto-Kotouttaminen

Kotouttaminen - Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maahamuuttoasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla) Laki...

POK Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen uutiskirjeet pyritään julkaisemaan neljästi vuodessa: maalis-huhtikuun vaihteessa, kesäkuussa ennen juhannusta, syys-lokakuun...

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi) Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta jatkuu aineistoanalyysien,...

Työpajoissa haettiin uusia avauksia Järvi-Suomen maaseudun ympäristön ja ilmaston hyväksi (Järvi-Suomi)

Työpajoissa haettiin uusia avauksia Järvi-Suomen maaseudun ympäristön ja ilmaston hyväksi (Järvi-Suomi) Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa valmistelu jatkui Jyväskylässä...

Porokylän ja Pappilansuoran liittymän parantaminen Nurmeksessa alkoi (Pohjois-Karjala)

Porokylän ja Pappilansuoran liittymän parantaminen Nurmeksessa alkoi (Pohjois-Karjala) Työt Nurmeksessa, kantatie 75:llä Porokylän ja Pappilansuoran liittymässä alkoivat juhannusviikolla....

Sinilevää paikoitellen Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala)

Sinilevää paikoitellen Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala) Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa; meneillään on jo 21. kesä. Leväseurantaa tehdään yhteistyössä Suomen...

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan Miljötillstånd bör sökas för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar senast 1.9.2020, om...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi