› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Norra Karelen .

POK - Muuta ajankohtaista

Tietoa yrityksille koronavirusepidemiasta ja sen vaikutuksista Tietoa Business Finlandin sivuilla . Kansainvälistyvä työyhteisö – elämäsi tilaisuus Itä-Suomen maahanmuuttaja...

Älykkäät Maaseudut Pohjois-Karjala

Älykkäät Maaseudut –kiertue saapuu Pohjois-Karjalaan perjantaina 20.3.2020. Polvijärvellä Lomakeskus Huhmarissa järjestettävässä tilaisuudessa pääset vaikuttamaan Pohjois-Karjalan maaseudun...
../common/calendar Startdatum: 20.3.2020

POS Liikennejarjestelmatyo - linkit

Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen liikennestrategia Liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuustyö Itä-Suomen liikennejärjestelmätyön ja liikenneturvallisuustyön...

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018, en ny lag har börjat beredas

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018, en ny lag har börjat beredas Miljöministeriet och NTM-centralerna informerar Närings-, trafik- och...

Kansainvälistyvä työyhteisö – elämäsi tilaisuus

Teemana on kansainvälistyvä työyhteisö ja siihen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. Tavoitteena on valaista ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustella ammattirajojen yli. Työpajojen tuloksena voi...
../common/calendar Startdatum: 31.3.2020

Useita siltoja korjataan Itä-Suomessa tänäkin vuonna (Itä-Suomi)

Useita siltoja korjataan Itä-Suomessa tänäkin vuonna (Itä-Suomi) Vuonna 2020 Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) peruskorjataan tai uusitaan 20 kpl...

Päällysteiden ylläpitotyöt 2020 (Itä-Suomi)

Päällysteiden ylläpitotyöt 2020 (Itä-Suomi) Pohjois-Savon ELY -keskus on suunnitellut käyttävänsä vuonna 2020 päällystetyn tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon Itä-Suomessa...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi Pohjois-Savo). ...

POS Kunnossapito - linkit

OIKOPOLUT Lisätietoa teiden kunnossapidosta alueella Talvihoito Soratiet Päällysteet Sillat Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksia ...

POS Talvikunnossapito

Talvihoito - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. ) Pohjois-Savon...

Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi vuonna 2019 noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi vuonna 2019 noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista (Järvi-Suomi) Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2019 aikana...

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019 (Itä-Suomi)

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019 (Itä-Suomi) Pohjois-Karjalan vuosi murheellinen, muualla meni aiempaa huomattavasti paremmin. Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi...

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020 Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik-...

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin (Järvi-Suomi)

Yhteistyöllä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin (Järvi-Suomi) Miten Järvi-Suomen maaseudun ympäristö säilyy hyvänä ja samalla kehitetään maaseudun elinkeinoja? Miten päästään hiilineutraaliin...

POS Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) Ohje:...

POKELY Toimintaryhmat

Toimintaryhmät - Pohjois-Karjala Leader-toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään...

POKELY maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Pohjois-Karjala Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. Tuettava toiminta...

POKELY Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita. Rahoitusta saavat myös...

POKELY Maaseudun kehittaminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Karjala Rahoitusta maaseutuhankkeisiin ja yritystukiin voi saada suoraan ELY-keskuksesta  tai paikalliselta toimintaryhmältä. Elinkeinojen...
Uppdaterad