› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

UUD Yhteystiedot sv.

Kontaktuppgifter - Nyland Öppethållningstider Telefon E-tjänster Sök expert Adressen Registraturtjänster Faktureringsuppgifter t Betalning av beviljade...

Etelä-Suomen ESR-haku 1.9.-1.10.2019

Datum 1.10.2019 Innehåll Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella....

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje 2/2018 Uutiskirje 1/2018 TIETOSUOJASELOSTE päivitetty 8.5.2019 ...

Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvaa nopeasti (Uusimaa)

Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvaa nopeasti (Uusimaa) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 80 964...

Kasvua kansainvälisistä osaajista -seminaari

Suomi tarvitsee aktiivista työperäistä maahanmuuttoa, jotta työmarkkinoiden toimivuus ja yritysten kasvu voidaan tulevaisuudessakin varmistaa. Osaajien houkuttelun lisäksi meidän tulee ottaa...
../common/calendar Startdatum: 29.8.2019

Pk-yritykset maailmalle -tilaisuus Porvoossa

Team Finlandin Pk-yritykset maailmalle -kiertue tarjoaa yrityksille apuvälineitä kansaivälistymiseen ja verkostoitumiseen. Porvoossa keskiviikkona 11.9. järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan...
../common/calendar Startdatum: 11.9.2019

Ekbacka bro i Borgå renoveras – trafiken dirigeras till en omväg onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 18 (Nyland)

Ekbacka bro i Borgå renoveras – trafiken dirigeras till en omväg onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 18 (Nyland) Jackarbyvägen (väg 1571) i Borgå stängs för trafik under den tid Ekbacka bro...

UUD Joukkoliikenne pääsivu

Yhteystiedot joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskuksessa Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa, että joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ja Hämeen alueita koskevissa asioinneissa tulee käyttää...

Yleisötilaisuus koskien Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointia

Tilaisuus koskee Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Hankealue sijaitsee...
../common/calendar Startdatum: 29.8.2019

UUD Liikenne - Kunnossapito - Soratiet

Soratiet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) > Sorateiden neljä vuodenaikaa - milloin ja miten sorateitä kunnostetaan?  ...

Korsningsbron vid Hänninmäki i Askola har öppnats för trafik (Nyland)

Korsningsbron vid Hänninmäki i Askola har öppnats för trafik (Nyland) Den helt ombyggda Hänninmäkibron går över stamväg 55, dvs. Mäntsälävägen, och är en viktig förbindelse för den lokala...

Sorateiden neljä vuodenaikaa (Uusimaa, Häme)

Sorateiden neljä vuodenaikaa (Uusimaa, Häme) > Katso video soratien hoidosta Knutersintiellä Sipoossa (youtube.com) Miksi soratien pölyämiselle ei tehdä mitään? Miksi kuoppia ei...

Sorateiden neljä vuodenaikaa

Sorateiden neljä vuodenaikaa Miksi soratien pölyämiselle ei tehdä mitään? Miksi kuoppia ei täytetä? Miksi ei tuoda lisää soraa, vaikka tien pinta on velliä? Muun muassa näitä kysymyksiä...

UUD Liikenne - Linkit

OIKOPOLUT Tieverkko rapistuu – lähivuosien näkymät (pdf) Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020–2023 Uudenmaan...

UUD Liikenne

Liikenne - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Vuonna 2019 toimialueella on...

UUD Liikenne - Kunnossapito - Sillat

Sillat - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Siltojen hoito ja ylläpito Siltojen hoidon ja ylläpidon...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT