› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

Haimoon koulun silta Vihdissä korjataan, liikenne ohjataan kiertoreitille perjantaina 28.6.2019 (Uusimaa)

Haimoon koulun silta Vihdissä korjataan, liikenne ohjataan kiertoreitille perjantaina 28.6.2019 Vihtijoen ylittävä Haimoon koulun silta Vihdin Haimoonraitilla (tie 11294) joudutaan katkaisemaan...

Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare (Nyland)

Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare (Nyland) I slutet av maj var antalet arbetslösa arbetssökande 67 860 i kommunerna på området för Närings­, trafik­ och miljöcentralen i Nyland...

Tack vare extra pengar får tre vägsträckor till i Nyland ny asfalt (Nyland)

Tack vare extra pengar får tre vägsträckor till i Nyland ny asfalt (Nyland) Förutom de 95 objekt som man tidigare meddelat om kommer NTM-centralen i Nyland i år att genomföra...

Palveluhankinta: Työhönvalmennus

Datum 20.6.2019 Datum 9.8.2019 Innehåll Hankittavana palveluna on työhönvalmennus. Palvelun tavoitteena on...

Vesikasveja kartoitetaan Uudenmaan järvillä kesällä 2019 (Uusimaa)

Vesikasveja kartoitetaan Uudenmaan järvillä kesällä 2019 (Uusimaa) Vesikasveja kartoitetaan tänä kesänä kahdeksalla järvellä Uudellamaalla. Kartoituksia suoritetaan seuraavilla järvillä:...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

UUD Uutiskirjeet sv.

Nyhetsbrev - NTM-centralen i Nyland Du kan beställa Nylands NTM-centrals nyhetsbrev till din e-post via länken nedan: Beställ nyhetsbrevet   NTM-centralen i Nylands...

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljade bidrag till miljöfostran

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljade bidrag till miljöfostran Tretton på riksnivå eller regionalt viktiga miljöfostransprojekt kan startas eller förstärkas genom projektbidrag beviljade...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

NTM-centralen låter reparera 29 broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar (Nyland, Tavastland)

NTM-centralen låter reparera 29 broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar (Nyland, Tavastland) NTM-centralen låter reparera broar i Nyland, Egentliga Tavastland och...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Tiedotteet

Joukkoliikenteen tiedotteet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella) Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje 2/2018 Uutiskirje 1/2018 TIETOSUOJASELOSTE päivitetty 8.5.2019 ...

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete

En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete Ett av de hetaste diskussionsämnena just nu är hur batteriindustrin och olika batteriteknologier utvecklas och...

Blogi: Kilpailukykyistä akkuteollisuutta rakennetaan turvallisuuden ja yhteistyön kautta

Akkuteollisuuden ja erilaisten akkuteknologioiden kehittäminen ja edistäminen on yksi kuumimmista puheenaiheista tällä hetkellä.  Litiumioniakut ovat tärkeässä roolissa silloin, kun mietitään...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Tilastot ja raportit

Tilastot ja raportit - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)   Kuntien kuljetuskustannustiedot Kuntien kuljetuskustannustiedot...

Palveluhankinta: Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologipalvelu

Datum 12.6.2019 Datum 11.7.2019 klo 12:00 Innehåll Hankittavana palveluna on ammatinvalinta- ja uraohjauksen...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT