› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

UUD Etniset suhteet sv.

Etniska relationer - Nyland Oikeusministeriö järjesti kevätkaudella 2020 avoimen järjestöhaun valtakunnalliseen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) ja seitsemään alueelliseen...

UUD Työvoiman maahanmuutto sv.

Arbetskraftsinvandring - Nyland   NTM-centralen i Nyland och Nylands arbets- och näringsbyrå samarbetar för att utveckla den internationella arbetsförmedlingen.  Kommissionen för...

UUD Pakolaisten kustannusten korvaaminen

Ersättning av kostnader för mottagande av flyktingar - Nyland Ersättning till kommunerna för kostnader för mottagande av flyktingar Planerare Heidi Hirvonen, 0295 021 272 ...

Stöd - Nyland

Nylands NTM-centrals tjänster inom landsbygdsnäringarna (pdf)

UUD Kuulutukset sv.

  Kungörelser  – Nyland Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg....

UUD Kotouttaminen sv.

Integration - Nyland Vid NTM-centralen i Nyland finns sedan en kommission för invandringsfrågor. Kommissionen är ett samarbetsorgan med representanter för flera regionala aktörer och dess...

UUD Pakolaisten vastaanotto sv.

Mottagande av flyktingar - Nyland NTM-centralen i Nyland förhandlar med kommunerna om mottagande av flyktingar och ingår avtal om mottagandet. I avtalen kommer man överens om antalet...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 2/2020 Uutiskirje 1/2020 Uutiskirje 3/2019 Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje...

I Kyrkslätt slutförs reparationen av Evitskogsvägens ras tidigast senhösten 2020 (Nyland)

I Kyrkslätt slutförs reparationen av Evitskogsvägens ras tidigast senhösten 2020 (Nyland) Evitskogsvägen (landsväg 1130) i Kyrkslätt har rasat. Den översvämningsbenägna vägen höjdes i samband...

Landsbygdsnäringat - Nyland

Nylands NTM-centrals tjänster inom landsbygdsnäringarna (pdf)

Maaseudun kehittäminen - Alueelliset linkitsv. - Uudenmaan ELY-keskus

GENVÄGAR Nylandsbygds.fi Maaseutuohjelman yritystuet 2020 (på finska) (pdf) Företagsstöd nyetablering A4 5.4.2017 (pdf)

UUD Maaseudun kehittämishankkeet sv.

Projekt för utveckling av landsbygden - Nyland ELY-centralen i Nyland finansierar projekt som utvecklar landsbygden med finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i...

UUD-Linkit-Maaseudun kehittämishankkeet sv.

GENVÄGAR www.nylandsbygd.fi Små stora gärningar som utvecklar hembygden  (pdf)

UUD-Maaseudun yritysrahoitus_Linkit sv.

GENVÄGAR   Nylands NTM-centrals tolkningar utgående från lagstiftningen 2018  (pdf) Mångsidigare och starkare företagsamhet med hjälp av företagsstöd för landsbygden...

UUD Maaseudun yritysrahoitus sv.

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete...

UUD Ilman huoltajaa maahan saapuneiden alaikäisten vastaanotto sv.

Mottagning av minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare - Nyland På Nylands NTM-centrals område finns också ett gruppfamiljehem som är avsett för minderåriga barn och unga som anlänt utan...

UUD - Maahanmuutto sv.

Invandring - Nyland På finska: Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset kuuluvat samaan maahanmuuttotyön alueelliseen toiminta-alueeseen. ELY-keskusten työntekijät kehittävät...

UUD palveluajat

Förväntade behandlingstider för ärenden - Nyland Vid NTM-Tcentralen i Nyland har vi bedömt de förväntade behandlingstiderna för våra tjänster. Dock i enskilda fall beror längden av...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT