› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Nyland .

Coronavirus och kollektivtrafik

Coronavirus och kollektivtrafik Senast uppdaterad 29.5.2020. Sidan uppdateras vartefter vi får ny information.   I Kina startade i början av året en epidemi av infektionssjukdomen...

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020....

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

UUD Kotona Suomessa oikopolut sv

NYHETSBREV Uutiskirje 1/2020 Uutiskirje 3/2019 Uutiskirje 2/2019 Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 4/2018 Uutiskirje 3/2018 Uutiskirje 2/2018 Uutiskirje...

Kehä I:n Mestarintunnelissa Espoossa kaistasulkuja iltaisin ja tunneliputkien sulkemisia öisin ajalla 25.5.-5.6.2020 (Uusimaa)

Kehä I:n Mestarintunnelissa Espoossa kaistasulkuja iltaisin ja tunneliputkien sulkemisia öisin ajalla 28.5.–5.6.2020 Kehä I:n Mestarintunnelissa tehdään tunnelitekniikan vuosihuoltoja. ...

UUD Anmälan om miljöskada

Anmälan om miljöskador – Nyland I verksamhetsområdet inträffar det varje år olika typer av miljöskador och andra exceptionella, miljörelaterade situationer. Händelsernas omfattning varierar...

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360 (Uusimaa)

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360  (Uusimaa) Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen...

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan Ansökan om coronafinansiering för företag på landsbygden samt...

Koronaviruksen välittömät työllisyysvaikutukset erittäin voimakkaita Uudellamaalla (Uusimaa)

Koronaviruksen välittömät työllisyysvaikutukset erittäin voimakkaita Uudellamaalla (Uusimaa) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli huhtikuun...

UUD Liikenne - Kunnossapito - Sillat - Linkit

Siltatyöt Uusimaa (väylä.fi) Siltatyöt Kanta-Häme (väylä.fi) Siltatyöt Päijät Häme (väylä.fi)

Kehä I:n Mestarintunnelin idänpuoleinen ajosuunta poikki 25.5. klo 18.00 – 26.5. klo 06.00 välisenä aikana (Uusimaa)

Kehä I:n Mestarintunnelin idänpuoleinen ajosuunta poikki 25.5. klo 18.00 – 26.5. klo 06.00 välisenä aikana Kehä I:llä Mestarintunnelissa tehdään päällystystöitä, minkä vuoksi idänpuoleinen...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)  ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen...

Uusia päällystyskohteita maanteille Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä (Uusimaa, Häme)

Uusia päällystyskohteita maanteille Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä (Uusimaa, Häme) Päällysteiden uusimiseen kohdistetaan liikenne- ja viestintäministeriön linjausten mukaisesti...

Provbelastningen av Veckjärvi bro på riksväg 7 orsakar ändringar i fordonstrafiken österifrån i Borgå 30.5.2020

Provbelastningen av Veckjärvi bro på riksväg 7 orsakar ändringar i fordonstrafiken österifrån i Borgå 30.5.2020 kl. 10.00–18.00 Provbelastningen av Veckjärvi bro på riksväg 7 orsakar...

Lämpeneminen saa joet nousuun Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, suuret tulvat mahdollisia

Lämpeneminen saa joet nousuun Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, suuret tulvat mahdollisia (Tulvakeskus 20.5.) Loppuviikon lämpeneminen saa jokien pinnat nousuun Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa....

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen naapurin kuulemislausuntojen poikkeukselliset käsittelyajat

Ansvarsområdet Trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland informerar att inga utlåtanden om hörande av granne eller ansökan om miljö-, marktäkts- eller andra tillstånd ges under...
Uppdaterad