› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Birkaland .

PIR Yhteystiedot

Yhteystiedot - Pirkanmaa Aukioloajat Puhelut Sähköinen asiointi Asiantuntijoiden yhteystiedot Osoitteet Kirjaamopalvelut Maksuliikenteen yhteystiedo t ...

PIR kuulutukset

Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet   Yleisötilaisuus 20.8.2019 Juupajoen kunnanvirastolla Koskitien kevyen liikenteen tiesuunnitelman esittelystä...

PIR Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Pirkanmaa ELY-keskukset julkaisevat alueelliset työllisyyskatsaukset kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön...

Virroilla Syvälänojan putkisilta uusitaan kantatie 65:llä (Pirkanmaa)

Virroilla Syvälänojan putkisilta uusitaan kantatie 65:llä (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus uusii elokuun viimeisellä viikolla Virtain Vaskivedentiellä huonokuntoisen Syvälänojan...

Liikennöitsijä vaihtuu Huittinen-Sastamala-Tampere linja-autoliikenteessä (Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)

Liikennöitsijä vaihtuu Huittinen-Sastamala-Tampere linja-autoliikenteessä (Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi) Rauma-Huittinen-Sastamala-Tampere -yhteysvälin pikavuorojen...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 4/2019 (pdf,...

Sinileviä edelleen keskimääräistä vähemmän (Pirkanmaa)

Sinileviä edelleen keskimääräistä vähemmän (Pirkanmaa) Viikolla 33 Pirkanmaalla havaittiin vähän sinilevää neljällä havaintopaikalla Pyhäjärvessä, Vesilahden kirkonkylän rannassa, Lempäälässä...

Pirkanmaan työttömyysaste edelleen korkeampi kuin koko maassa

Avoimia työpaikkoja edelleen enemmän kuin vuosi sitten Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 heinäkuussa lähes samalla tasolla kuin vuoden 2018 heinäkuussa. Uusia...

Vinkit yrityksen kansainvälistymiseen Eurooppa laineilla -tapahtumasta

Tule mukaan nauttimaan elokuisista järvimaisemista sisävesiristeilylle Parkanoon! Tiedossa on asiaa yrityksen kansainvälistymisestä sekä kansainvälisen rekrytoinnin tarjoamista mahdollisuuksista...
../common/calendar Startdatum: 28.8.2019

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa Pirkanmaalla alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden...

Seinähovin sillan liikenne katkaistaan Virroilla tilapäisesti (Pirkanmaa)

Seinähovin sillan liikenne katkaistaan Virroilla tilapäisesti (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus uusii elokuun puolivälissä Virtain Seinäjärventiellä huonokuntoisen Seinähovin teräsputkisillan....

Sinilevähavaintoja Pirkanmaalla hieman keskimääräistä vähemmän (Pirkanmaa)

Sinilevähavaintoja Pirkanmaalla hieman keskimääräistä vähemmän (Pirkanmaa) Kuluneen viikon aikana Pirkanmaan vakioseurantapaikoilta havaittiin hieman sinilevää Pyhäjärvessä Nokian...

Joukkoliikenne-yksinoikeudet-PIRELY

Yksinoikeudet - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus on 15.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. Pirkanmaan...

PIR vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pirkanmaa Ajankohtaista tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta löytyy www.ymparisto.fi -sivustolta, esim. Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely

PIR ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pirkanmaa Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia ympäristövahinkoja ja muita ympäristöön liittyviä erityistilanteita. Tapahtumien laajuus ja niiden...

PIR ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa vesien, ilman, maaperän ja pohjavesien pilaantumista....

PIR Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio. Vastuullisena viranomaisena...

PIR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamat hankkeet ovat tällä sivulla. Pirkanmaan tiehankkeet ja MAL-hankkeet löytyvät vasemmalla omien otsikoiden alla....

PIR Organisaatio

Organisaatio - Pirkanmaa Y lijohtaja  Leena Vestala Aluekehityspäällikkö Kristiina Karppi Strategia- ja asiakkuuspäällikkö Jani Tulehmo Team Finland -koordinaattori Jukka...

Pirkanmaan joukkoliikenne vilkastuu kouluvuoden käynnistyessä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan joukkoliikenne vilkastuu kouluvuoden käynnistyessä (Pirkanmaa) Koulujen lukuvuosi käynnistyy taas lomakauden päättyessä eri puolilla Pirkanmaata elokuun toisella viikolla. Samasta...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.