› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Birkaland .

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tampereen ratapihasuunnitelman aineiston esittely ja palautteenanto...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (doc) Ansökningblankett (pdf) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 6/2020...

ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa)

Päivittyvä uutinen: ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa) Päivitämme tätä sivua sitä mukaan, kun on uutta kerrottavaa. ...

PIR Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Pirkanmaa Ammattialojen ennusteet Pirkanmaalla 2021 - 2024, pdf (doria.fi/ely-keskus) Yhteyshenkilöt: Työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Riikka...

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan ELY-keskuksen...

PIR Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva linjaus Pirkanmaalla 2020 (pdf) Yhteyshenkilöt: Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086 ...

Sinilevähavainnot Pirkanmaalla hieman nousussa (Pirkanmaa)

Sinilevähavainnot Pirkanmaalla hieman nousussa (Pirkanmaa) Pirkanmaan järvien sinilevähavainnot ovat lisääntyneet hieman viime viikon tilanteesta. Runsaasti sinilevää havaittiin viikolla 32...

Tiehankkeet - ingressi

Vägprojekt Regionala vägprojekten: Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten Sydöstra Finland Mellersta Finland Lappland Birkaland Norra Österbotten,...

PIR vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pirkanmaa Ajankohtaista tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta löytyy www.ymparisto.fi -sivustolta, esim. Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely ...

PIR luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Pirkanmaalla. Pirkanmaa sijaitsee kasvillisuusvyöhykkeiden vaihettumisalueella, joten alueen kasvilajisto on...

PIR YVA SOVA

Ympäristövaikutusten arviointi - Pirkanmaa Pirkanmaan YVA-hankkeet ja YVA-päätökset löytyvät ymparisto.fi-verkkopalvelusta: YVA-hankkeet Pirkanmaalla (www.ymparisto.fi) ...

PIR vesitilanne

Ajankohtainen vesitilanne - Pirkanmaa Lisätietoja ajankohtaisesta vesitilanteesta saat ymparisto.fi -sivustolta: Vesistöennusteet Kokemäenjoen vesistöalueella (www.ymparisto.fi) ...

PIR Ympäristö

Ympäristö - Pirkanmaa ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ymparisto.fi-verkkopalvelussa. Pirkanmaan alueelliseen ympäristötietoon pääsee tutustumaan osoitteen ...

PIR liikenne joukkoliikenne joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pirkanmaa   Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki . Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten...

Kallioleikkausten lujitustöitä Akaassa ja Orivedellä (Pirkanmaa)

Kallioleikkausten lujitustöitä Akaassa ja Orivedellä (Pirkanmaa) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa Akaassa valtatie 3:lla kalliosta irtoavien kivien vuoksi...

Joukkoliikenne-yksinoikeudet-PIRELY

Yksinoikeudet - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus on 15.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. Pirkanmaan...

Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Rahoitusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta

Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Rahoitusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta Ovatko vieraslajit vallanneet omistamasi maa-alueet? Kaipaavatko lähialueesi kunnostustoimia?...

Sinileviä edelleen normaalia vähemmän (Pirkanmaa)

Sinileviä edelleen normaalia vähemmän (Pirkanmaa) Pirkanmaalla havaittiin viikolla 31 sinileviä neljällä valtakunnallisella leväseurantapaikalla. Erittäin runsaasti levää havaittiin Kangasalan...

Rantatunnelissa heinäkuun kuukausihuolto (Pirkanmaa)

Rantatunnelissa heinäkuun kuukausihuolto (Pirkanmaa) Pirkanmaan ELY-keskus huoltaa Tampereen Rantatunnelia heinäkuun viimeisellä viikolla kahtena perättäisenä päivänä 29. ja 30. heinäkuuta. ...

POS Kalatalous - Järvi-Suomi

Kalatalous - Järvi-Suomi Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.   ...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.