› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Birkaland .

Vedenkorkeudet alhaalla Pirkanmaan suurilla järvillä (Pirkanmaa)

Vedenkorkeudet alhaalla Pirkanmaan suurilla järvillä (Pirkanmaa) Pirkanmaan suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet koko alkukesän selvästi keskimääräistä alempana. Hankala tilanne on...

Pirkanmaan työllisyystilanne hyvällä tasolla

Pirkanmaalla hieman korkeampi työttömyysaste kuin koko maassa Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 kesäkuussa lähes 3 prosenttia alempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa....

PIR Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Pirkanmaa ELY-keskukset julkaisevat alueelliset työllisyyskatsaukset kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön...

PIR liikenne joukkoliikenne joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Pirkanmaa   Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki . Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten...

Joukkoliikenne-yksinoikeudet-PIRELY

Yksinoikeudet - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus on 15.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. Pirkanmaan...

ESR-haku käynnissä 1.10.2019 asti

Datum 14.6.2019 Datum 1.10.2019 Innehåll Katso haun tarkat tiedot rakennerahastot.fi-sivuilla .

Vinkit yrityksen kansainvälistymiseen Eurooppa laineilla -tapahtumasta

Katso lisää kasvubuusti.fi:n sivuilla: https://kasvubuusti.fi/tapahtuma/vinkit-yrityksen-kansainvalistymiseen-eurooppa-laineilla-tapahtumasta/
../common/calendar Startdatum: 28.9.2019

Sinileviä edelleen vähäisesti (Pirkanmaa)

Sinileviä edelleen vähäisesti (Pirkanmaa) Sinilevähavainnot ovat viikolla 29 ajankohdan keskiarvoon nähden edelleen vähäisiä Järviwikin leväbarometrin mukaan ( www.jarviwiki.fi/wiki ). Levää...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Sinileviä havaittu vain kahdella paikalla (Pirkanmaa)

Sinileviä havaittu vain kahdella paikalla (Pirkanmaa) Sinilevähavainnot ovat selvästi vähentyneet viime viikosta, viikolla 28 levää on havaittu vähän vain kahdella havaintopaikalla: Sastamalan...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Tukesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden blogikirjoitus: Tiedätkö, miten akkujen kierrätys toimii? (5.7.2019) Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen kesäkuun uutiskirje (19.6.2019) ...

Nauti Suomen luonnosta ja jokamiehenoikeuksista (Pirkanmaa)

Nauti Suomen luonnosta ja jokamiehenoikeuksista (Pirkanmaa) Suomen upea luonto ja perinteiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että voimme nauttia luonnosta ja liikkua luonnossa siitä...

PIR Yhteystiedot

Yhteystiedot - Pirkanmaa Aukioloajat Puhelut Sähköinen asiointi Asiantuntijoiden yhteystiedot Osoitteet Kirjaamopalvelut Maksuliikenteen yhteystiedo t ...

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi)

Kalastusta on rajoitettu voimakkaasti Saimaannorpan suojelemiseksi (Järvi-Suomi) Saimaannorpan suojelulla kalastusta rajoittamalla on vuosikymmenten perinteet. Vuonna 2015 saimaannorpan...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (pdf, 962 kb) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 4/2019 (pdf,...

Nohkuan sillan liikenne katkaistaan tilapäisesti Sastamalassa (Pirkanmaa)

Nohkuan sillan liikenne katkaistaan tilapäisesti Sastamalassa Pirkanmaan ELY-keskus uusii Sastamalan Nohkuantiellä huonokuntoisen Nohkua teräsputkisillan 22.-24.7. Putken vaihtotyön ajaksi...

Sinilevätilanne Pirkanmaalla rauhoittunut (Pirkanmaa)

Sinilevätilanne Pirkanmaalla rauhoittunut (Pirkanmaa) Tällä viikolla havaittiin vähän sinilevää Pyhäjärvessä Lehtiniemessä (Nokia), Vesilahden Kirkonkylän rannassa ja Kranstolpan...

Yleisötilaisuus Ylöjärven Tunturavuoren YVA-hankkeen etenemisestä

Tunturavuoreen suunnitellun maankaatopaikan sekä kiviainesjätteen käsittelyalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus on yleisön nähtävillä ja kommentoitavana 30.8. saakka. Aiheesta järjestetään...
../common/calendar Startdatum: 13.8.2019

Ylöjärven Tunturavuoren ympäristövaikutusten arviointi etenee (Pirkanmaa)

Ylöjärven Tunturavuoren ympäristövaikutusten arviointi etenee (Pirkanmaa) Tunturavuoreen suunnitellun maankaatopaikan sekä kiviainesjätteen käsittelyalueen ympäristövaikutusten...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.