› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

VAR Kungörelser

  Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta ...

Selvitys suurinvestointien vaikutuksista Lapin aluetalouteen (Lappi)

Selvitys suurinvestointien vaikutuksista Lapin aluetalouteen (Lappi) Lapin ELY-keskus ja Lapin liiton Tulevaisuus Lapista -ennakointi uudessa maakunnassa -hanke (ESR) ovat teettäneet...

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken i Vasa (Österbotten)

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken i Vasa (Österbotten) Trafikarrangemangen vid Brändövägens korsning ändras på fredagsmorgonen 15.11.2019. Brändö korsningsbro mellan Brändö och...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Uutiset (Lappi)

UUTISET Ajankohtaiset tapahtumat Yrityspalvelutoimijat palveluksessanne - Team Finland POP-UP Rovaniemellä 20.11. klo 12 - 15 Muuta ajankohtaista Selvitys suurinvestointien...

ESA Luonnonsuojelu - linkit Oikopolut

OIKOPOLUT Etelä-Savon Natura 2000 -alueet Asiantuntijat: Luonnon monimuotoisuus Luonnonsuojelualueiden hankinta Maisemanhoito Saimaanorppa-aineistoa: ...

Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla (Pohjois-Savo, Pirkanmaa)

Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla (Pohjois-Savo, Pirkanmaa) Suonenjoen kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen...

Elinkeinokalatalous Rahoitus - linkit Muualla verkossa sv

Strategier och program för fiskeri (mmm.fi) Stöd för fiskerinäring (ansökan och anvisningar) (mmm.fi) Europeiska fiskerifonden (eur-lex.europa.eu) Övervakning av fisket...

Elinkeinokalatalous - rahoitus sv

Financiering Investeringar och utvecklingsprojekt inom fiskenäringen finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Finansieringen styrs av Europeiska fiskerifondens åtgärdsprogram i...

ESA Työelämän kehittäminen - linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Etelä-Savon ELY-keskuksessa Hyvä työelämä Etelä-Savo -sivusto

ESA - Euroopan maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Etelä-Savo Maaseudun kehittämistä toteutetaan Etelä-Savossa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 määriteltyjen toimenpiteiden avulla....

Asioi verkossa

E-tjänster och blanketter E-tjänster och blanketter enligt ämne NTM-centralernas användning av gemensamma e-tjänster och blanketter enligt ämne försnabbar handläggningen av ditt ärende,...

ESA Euroopan rakennerahastot 2014-2020

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus...

Förstasidesnyhet

Kompensationsersättningens restbelopp och de nationella åkerstöden betalas ut i början av december (12.11.2019) Från och med 5.12 betalar Livsmedelsverket ut kompensationsersättningens...

Gång- och cykelled på Anianpellontie i Asikkala (landsväg 313) (Tavastland)

Gång- och cykelled på Anianpellontie i Asikkala (landsväg 313) (Tavastland) I Asikkala byggs en gång- och cykelled vid Anianpellontie (landsvg 313) på avsnittet Muuntamotie–Vehkontie samt vid...

VAR Kalatalous

Fiskerihushållning  - Egentliga Finland och Satakunta Egentliga Finlands NTM-centrals fiskeritjänster täcker fiskeriärenden också på Satakunta NTM-centrals område. NTM-centralen...

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT