› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Vattenvegetationen kartläggs i slutet av sommaren i tio sjöar i Nyland (Nyland)

Vattenvegetationen kartläggs i slutet av sommaren i tio sjöar i Nyland (Nyland) Kartläggningar av vattenväxter görs i sjöarna i Nyland varje år. Under sommaren 2020 utreds växtlighetens...

UUD Yhteystiedot sv.

Kontaktuppgifter - Nyland Öppethållningstider Telefon E-tjänster Sök expert Adressen Registraturtjänster Faktureringsuppgifter t Betalning av beviljade...

Etusivu - koronavirusepidemia sv

Ansökan om kostnadsstöd inleds den 7 juli och pågår fram till den 31 augusti (valtiokonttori.fi) Coronastöd till förplägningsföretagen (ansökningstiden inleddes 5.6.2020) ...

HAM Organisaatio

Organisaatio - Häme Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  Puhelinvaihde : 0295 025 000 Ylijohtaja Tommi Muilu Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja...

POP Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Ilmoitus päätöksestä Revolt Racing Team ry:n Nivalan Kapinarallin tiensulkuhakemukseen 2.7.2020 Kuulutus...

POS uutiset

Muuta   Seuraava Pohjois-Savon ilmastofoorumi järjestetään 27.8.2020 klo 13-15. Lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen tapahtumasivulla . Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion...

Tiehankkeet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Tiehankkeet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.) ...

Pohjois-Savon ilmastofoorumi 27.8.2020

Pohjois-Savon ilmastofoorumi 27.8.2020 - Totuus meidän hiilitaseesta Tule kuulemaan ja keskustelemaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöistä, hiilinieluista sekä suoaluiden tilasta - mikä onkaan...
../common/calendar Startdatum: 27.8.2020

UUD Kuulutukset sv.

  Kungörelser  – Nyland Flyttning av fordon som lämnats på landsväg Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på...

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi sv

Finansiering av renhushållning och naturnäringar Finansiering för etablering och investeringar för personer som utövar renskötsel eller naturnäringar samt renbeteslagens investeringar ...

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tampereen ratapihasuunnitelman aineiston esittely ja palautteenanto...

EPO Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Trafiksäkerhetsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta...

LAP kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: ...

KAS TLS Liikennejärjestemätyö Oikopolut

Liikenneturvallisuus Kaakkois-Suomen liikennestrategia (6/2020, pdf, 3,64 Mt) Etelä-Karjalan liikennestrategia (5/2020, pdf, 4,33 Mt) Kymenlaakson liikennestrategia 2035 (2015,...

Grundrenoveringen av den norra rampbron i Harabacka, Borgå inleds (Nyland)

Grundrenoveringen av den norra rampbron i Harabacka, Borgå inleds Förbättringen av den norra rampbron i Harabacka som går över stamväg 55 medför ändringar i trafikarrangemangen i Borgå....

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

POS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasiat listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

Öljylämmityksen vaihtajalle tulossa jopa 4 000 euron avustus

Understöd på upp till 4 000 euro till den som byter från oljevärme Ägare till oljeuppvärmda småhus beviljas understöd för byte av uppvärmningsform. Understöd kan beviljas för kostnader som...

Maahanmuuttajat ovat tyytyväisiä saamiinsa kotoutumispalveluihin

Maahanmuuttajat ovat tyytyväisiä saamiinsa kotoutumispalveluihin Kotoutujien kokemukset heille TE-toimistossa laaditusta kotoutumissuunnitelmasta ovat hyvin positiivisia, käy ilmi Kotona...

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen Grunden till allemansrätten finns i Finlands lagstiftning och i flera lagar som tryggar, styr och begränsar allemansrätten. Med...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT