› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Kausityövoiman hankinnasta koronapandemian aikana (Etelä-Pohjanmaa)

Kausityövoiman hankinnasta koronapandemian aikana (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-palvelut kartoittavat kausityövoiman tarvetta Etelä-Pohjanmaan alueella. Huoli työvoiman...

POK Ajankohtaista - koronavirus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koronavirustiedotus Työministeri Haatainen: Kehysriihestä ja lisätalousarviosta tukea työttömyyshakemusten käsittelyyn ja monialaiseen palveluun (TEM) (8.4.) ...

KAS Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Kaakkois-Suomi Sivun sisältö : Liikenneturvallisuus osana ELY-keskuksen toimintaa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuustyön...

HAM Korona-tietoa yrityksille

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (Kanta- ja Päijät-Häme) Hae koronarahoitusta (asiointipalveluun) >>> Tietoa ja hakuohjeita:...

ELY Häme Yritysrahoitus

Hämeen yrityspalvelut Hämeen ELY-keskuksen ohjeita yrityksille koronatilanteessa ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus-...

POH Koronarahoitustilanne

8.4.2020, kl. 9.00 Österbottens NTM-centrals område Österbotten: ansökningar 198 st., beslut 10 st. Mellersta Österbotten: ansökningar 119 st., beslut 4 st. Sammanlagt: ansökningar 317...

LAP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Lappi Hanketukien valintajaksot 2020 Lapin ELY-keskus on määritellyt hanketukien valintajaksojen osalta kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä...

Köldbrist förebygger inte tjällossning på våren (Nyland)

Köldbrist förebygger inte tjällossning på våren Tjällossningstiden har förändrats under de senaste åren i och med klimatförändringen. Fastän april är den traditionella tjällossningstiden...

POH Koronatiedotus

Information till företag p.g.a. coronasituationen - Österbotten, Mellersta Österbotten Aktuellt: Ansökningen av NTM-centralernas coronafinansiering öppnades 31.3.2020 - läs mer på...

Vesitilanne Hämeessä ajankohtaan nähden poikkeuksellinen (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Vesitilanne Hämeessä ajankohtaan nähden poikkeuksellinen (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Järvien vedenkorkeudet Hämeessä ovat laskussa, mutta pysyneet vielä pääosin selvästi ajankohdan...

Ajankohtaista - SVE

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård (7.4.2020) Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för...

Förstasidesnyhet

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård (7.4.2020) Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för...

Vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy (Keski-Suomi)

Vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy (Keski-Suomi) Keski-Suomessa valtakunnallinen vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy kyselyllä, jonka tarkoituksena on koota...

Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus on täydessä vauhdissa

Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus on täydessä vauhdissa Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottajiksi etsitään liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta tarjoavia toimijoita....

Uutiskirjeet

Nyhetsbrev (på finska) : Uutiskirje 1/2019 Uutiskirje 2/2019

Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle

Uutista tarkennettu 8.4.2020 klo 12.25:Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle Tasavallan presidentti vahvisti 7.4.2020 lain yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta...

Koronarahoitus - Uutiset ja tiedotteet sv

Under de tre första dagarna har det inkommit rikligt med ansökningar om coronafinansiering från NTM-centralen, i början av nästa vecka inleds beslutsfattandet (3.4.2020) Stor efterfrågan...

Uutisia alueelta

Landsbygdsprogrammets företagsfinansiering och strukturstödet till gårdsbruksenheter (6.4.2020) NTM-centralen i Nylands nyhetsbrev 1/2020 (12.3.2020) Landsbygdsprogrammets nyhetsbrev...

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2019 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2019 (Kaakkois-Suomi) 13 ihmistä menetti henkensä Kaakkois-Suomen tieliikenteessä vuonna 2019. Tilastokeskuksen mukaan...

ELY-keskusten rahoitushaku koronavirustilanteessa

NTM-centralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset Coronafinansiering - ansökningar och beslutningar: ansökningar 8.4.2020 kl. 12: 9 251st. ...
Uppdaterad