› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

PIR vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pirkanmaa Ajankohtaista tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta löytyy www.ymparisto.fi -sivustolta, esim. Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely ...

PIR alueidenkäyttö ja rakentaminen

Alueidenkäyttö ja rakentaminen - Pirkanmaa ELY-keskus edistää hyvää rakentamista ja olemassa olevan rakennuskannan hyötykäyttöä ja tukee arvokkaiden pirkanmaalaisten kulttuuriympäristöjen ja...

PIR luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Pirkanmaalla. Pirkanmaa sijaitsee kasvillisuusvyöhykkeiden vaihettumisalueella, joten alueen kasvilajisto on...

PIR Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskus tekee päätöksiä ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi....

PIR YVA SOVA

Ympäristövaikutusten arviointi - Pirkanmaa Pirkanmaan YVA-hankkeet ja YVA-päätökset löytyvät ymparisto.fi-verkkopalvelusta: YVA-hankkeet Pirkanmaalla YVA-päätökset Pirkanmaalla

PIR ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu - Pirkanmaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa vesien, ilman, maaperän ja pohjavesien pilaantumista....

PIR vesitilanne

Ajankohtainen vesitilanne - Pirkanmaa Lisätietoja ajankohtaisesta vesitilanteesta saat ymparisto.fi -sivustolta: Vesistöennusteet Kokemäenjoen vesistöalueella Vesistöjen...

PIR levätilanne

Levätilanne - Pirkanmaa Vuoden 2019 valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi Pirkanmaalla kesäkuun alussa. Seuranta jatkuu syyskuun loppupuolelle 40 havaintopaikalla. Havainnot tallennetaan...

PIR ymparistön tilan seuranta

Ympäristön tilan seuranta - Pirkanmaa Ympäristön seuranta Pirkanmaalla on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Vesistöjä seurataan ensisijaisesti järvien ja jokien...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.   ...

HAM Levätilanne

Levätilanne - Häme Hämeen ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa alueensa järvien levätilannetta 13 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.  ...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Tutustu Tukesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden blogikirjoitukseen Kilpailukykyistä akkuteollisuutta rakennetaan turvallisuuden ja yhteistyön kautta Lakimies Sanni Rantasen...

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus - ingressi sv

Finansiering av renhushållning och naturnäringar Finansiering för etablering och investeringar för personer som utövar renskötsel eller naturnäringar samt renbeteslagens investeringar ...

Kundservice för miljöfrågor - ingressi

Kundservice för miljöfrågor Söker du information om miljö? Har du redan besökt miljo.fi –webbtjänst? www.miljo.fi Webbtjänst erbjuder information om miljösaken och linken till...

PIR kuulutukset

  Kuulutukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet   Yleisötilaisuus 13.6.2019 Atalan koululla tiesuunnitelman laatimisesta valtatie 9 parantamisesta...

Peltovalvonnat alkavat Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Peltovalvonnat alkavat Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen valvontaryhmä valmiina peltotarkastuksiin! Kuva: Minna Niukkanen.   ELY-keskusten tehtävänä on osaltaan...

Tee se Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Mustilaan vai Mumbaihin? Saimaalle vai Salomonsaarille? Valinnalla on ilmaston kannalta iso merkitys, mutta elämyksellisyydestä ei tarvitse joustaa.   Tee Se Suomessa...

KESELY Joukkoliikenne Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskuksen hankintasopimuksiin sisältyy yksinoikeus. Keski-Suomen ELY-keskus on 12.6.2019 tehnyt hankintapäätökseen KESELY/455/2019...

Uskalla Yrittää -finaali (Kaakkois-Suomi)

Uskalla Yrittää -finaali (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomi osallistui innolla valtakunnalliseen nuorten yrittäjyyskilpailun tapahtumaan Helsingissä Kampin kauppakeskuksessa pidettiin...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT