› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Områden

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Uutiset (Lappi)

UUTISET Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille - tutustu ja tilaa uusi uutiskirjeemme! Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana Heinäkuussa alkava...

Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille - tutustu ja tilaa uusi uutiskirjeemme!

Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille - tutustu ja tilaa uusi uutiskirjeemme! Kokosimme maaseudun kehittämishankkeiden rahoitukseen ja toteutukseen liittyvää tietoa ja vinkkejä...

Ajankohtaista - SVE

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan (26.6.2019) Sysselsättningsöversikten för maj: Det fanns 3 000 fler nya lediga jobb än i fjol...

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan (26.6.2019) Miljötillstånd bör sökas för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar...

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan Miljötillstånd bör sökas för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar senast 1.9.2020, om...

POH Tuotannolliset investoinnit_sv

Gårdsbrukens investeringar - Österbotten och Mellersta Österbotten Gårdsbrukens investeringar Information om gårdsbrukens investeringsstöd samt ansökningsblanketter finns på...

POH Sukupolvenvaihdos/maatilan omistajanvaihto_sv

Generationsväxling och ägobyte på gårdsbruken - Österbotten och Mellersta Österbotten Startstöd för unga jordbrukare kan sökas kontinuerligt. Följande personer handlägger startstöd för unga...

POH Maaseudun yritysrahoitus-sv

Finansiering av landsbygdsföretag - Österbotten och Mellersta Österbotten Hur landsbygdens företagsstöd inriktas i Österbotten och Mellersta Österbotten styrs förutom av programmet för...

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

KAS Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kaakkois-Suomi Tapahtumien aineistoja Tervetuloa ensimmäiseen usean maakunnan yhteiseen ELO-ryhmien kokoontumiseen 6.9.2019! Ilmoittaudu yhteiseen ELO-ryhmien...

POH Etusivu - linkit Muualla verkossa

Österbottens arbets- och näringsbyrå Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Österbottens förbund Mellersta Österbottens förbund SOCIALA MEDIER  ...

LAP - ajankohtaista - uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Lappi Tilaa Lapin ELY-keskuksen uutiskirjeitä Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille tietosuojaseloste (pdf) Kasvua Lappiin -uutiskirje ...

Kulttuuri ja luova talous - linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Tapahtumat Uutiskirjeet Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2019 (pdf, 437 kt) ...

KAS Ennakointi - Linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Alueen tila ja näkymät Työllisyyskatsaukset Maakunnallisten ennakointiryhmien muistiot (pdf.) MUUALLA...

Makarlan ylikulkusillan purkutyö katkaisee Makarlantien liikenteen 6.7. vuorokauden ajaksi (Varsinais-Suomi)

Makarlan ylikulkusillan purkutyö katkaisee Makarlantien liikenteen 6.7. vuorokauden ajaksi (Varsinais-Suomi) Kaarinan Piikkiössä kantatiellä 40 sijaitsevan Makarlan ylikulkusillan juhannuksen...

KAS Elinkeinot - linkit

Kouvola Innovation Oy KINNO Cursor Wirma - Lappeenrannan kaupunki Imatran seudun kehitysyhtiö Oy

Uppföljning av miljöns tillstånd - linkit Muualla verkossa

Ympäristön seuranta (miljo.fi, på finska) Indikatorer för miljöns tillstånd (miljo.fi) Pintavesien tilan seuranta (miljo.fi, på finska) Öppen information...

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Levätiedote 6.6.2019 Valtakunnallinen leväseuranta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kouluttamat vapaaehtoiset henkilöt...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT