› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Tarjouspyyntö koneenkuljettajan RekryKoulutuksesta (Lappi)

Ajankohtaiset haut ja tarjouspyynnöt Taksiluvat haettavissa Kemijärven, Posion, Sallan, Simon ja Sodankylän kunnissa 31.8.2017 klo 16.15 mennessä Porotuen haku käynnissä ...

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien koulutuskierros

Poro- ja luontaiselinkeinojen harjoittajille suunnattu koulutuskierros. Koulutusmateriaali (pdf, 2 Mt) Nuorten tuet -esite (pdf, 262 kt) Investointitukiesite (pdf, 207 kt) Tuen määrät (pdf, 196 kt)...
../common/calendar Startdatum: 15.8.2017

VAR Kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse...

Pohjolan tummien mehiläisten tarina (VAR)

Pohjolan tummien mehiläisten tarina Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on vahvaa toimintaa kiertotalouden ja biotalouden edistämiseksi. Se perustuu usein eri toimijoiden yhteistyöhön....

Hällämönharju-Valkeiskankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma nähtävillä (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa)

Hällämönharju-Valkeiskankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma nähtävillä (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa) Hällämönharju-Valkeiskangas kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon...

POS - Vesivarojen käyttö ja hoito

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pohjois-Savo Pohjois-Savon ELY-keskus neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta. Kunnostuksiin ELY-keskus osallistuu...

Iståndsättningen av åfåran och dammområdet i Villamo område i Storå börjar (Landskapen i Österbotten)

Iståndsättningen av åfåran och dammområdet i Villamo område i Storå börjar (Landskapen i Österbotten) De tekniska iståndsättningsarbetena i Lappfjärds å–Storå åfåra och dammområdet i Villamo i...

VAR Etusivu - linkit Oikopolut

Anbudsbegäran och projektansökningar Arbetsplatser Kontakt information (e-tjänster) Kungörelser Lönegaranti Nyhetsbrev (på finska) Publikationer Utbildning...

Lupahakemukset Keski-Suomi

Reittiliikenneluvat - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus tallentaa saapuneet reittiliikennelupahakemukset liikennöitsijäsivustolle 15.6.2012 alkaen. Reittiliikenteellä tarkoitetaan...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

KAS Joukkoliikenne tiedotteet

Tiedotteet - Kaakkois-Suomi 12.6.2017 Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta kesä2017 (pdf, 10 kt)   31.1.2017 Tiedote liikennöitsijöille...

POS uutiset

Tutustu Hällämönharju-Valkeiskankaan hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnokseen. Natura-alueen suunnitelmaa voi kommentoida 8.9.2017 asti. Käy tutustumassa uusiin Pohjois-Savon...

Vt 8 muuttaminen moottoriliikennetieksi välillä Kotiranta-Stormossen, Mustasaari

Vt 8 muuttaminen moottoriliikennetieksi välillä Kotiranta-Stormossen, Mustasaari Valtatien 8 muuttaminen moottoriliikennetieksi välillä Kotiranta – Stormossen, Vaasa, Mustasaari. Suunnitelmalla...

Maaseuturahaston rahoituskatsaus elokuu 2017: Maaseutuyritysten investoinnit selvässä kasvussa (Satakunta)

Maaseuturahaston rahoituskatsaus elokuu 2017: Maaseutuyritysten investoinnit selvässä kasvussa (Satakunta) Yleisen taloustilanteen paraneminen on vilkastuttanut myös maaseudulla toimivien...

LAP-Projektit ja hankkeet-Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-suomen yrityksiin-tapahtumat

KOULUTUKSET   Strateginen hyvinvoinnin johtaminen -valmennuskokonaisuus Muonio. Aika tarkentuu myöhemmin Kohti onnistunutta rekrytointia ja hallittua perehdyttämistä...

POP Elinkeinot - Kalatalous - Elinkeinokalatalous

Elinkeinokalatalous - Pohjois-Pohjanma Pohjois-Pohjanmaan alueella elinkeinokalatalousasioista vastaa Lapin ELY-keskus.

VAR Valtionavustukset

Valtionavustukset - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenteen valtionavustusasioista myös Satakunnan alueella) Liikennevirasto vahvistaa elinkeino-,...

KESELY Joukkoliikenne - Tiedotteet

Tiedotteet - Keski-Suomi Bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana, kirje 19.5.2016 Bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana 1.6.2015 - 5.6.2016 6.6.2017 Tiedote...

PIR liikenne joukkoliikenne tiedotteet

Tiedotteet - Pirkanmaa Bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana   (16.5.2016)   12.6.2017 Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta Vuosittaiset...

Viranomaispäivässä satasella eteenpäin (Kaakkois-Suomi)

Viranomaispäivässä satasella eteenpäin (Kaakkois-Suomi) Järjestyksessään 16. Viranomaiset Manskilla -tapahtuma Kouvolassa pidettiin kävelykatu Manskin remontin vuoksi tällä kertaa...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT