› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Fiske i Tana älv

Fiske i Tana älv Obs! Innehållet på sidan uppdateras, vi beklagar brister i informationen. I och med det nya fiskeavtalet börjar fiskesäsongen för Tana älv i år fr.o.m. 1.6 och...

Tarjouspyyntö koneenkuljettajan RekryKoulutuksesta (Lappi)

Ajankohtaiset haut ja tarjouspyynnöt Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana Tarjouspyyntö koneenkuljettajan RekryKoulutuksesta (Lappi) Tarjouspyyntö...

LAP kuulutukset

Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella 2014-2020 ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Algsituationen

Algsituationen NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Under...

Ajankohtaista - SVE

Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna (22.6.2017) Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar kan sökas (22.6.2017) Försök och ny...

Branschrapport: Livsmedelsindustrin sysselsätter under hård konkurrens

Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna (22.6.2017) Det svala vädret har medfört färre blomningar av blågrönalger. Däremot kan det förekomma...

VAR Päällystystyöt - linkit oikopolut

Päällystystöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY Kevennä kaasujalkaa tietyömaan läheisyydessä! (you tube, videon pituus 1:57) Ajankohtaista Päällystystyöt...

Päällystystyöt jatkuvat juhannuksen jälkeen valtatiellä 1 Kaarinan ja Paimion välillä (Varsinais-Suomi)

Päällystystyöt jatkuvat juhannuksen jälkeen valtatiellä 1 Kaarinan ja Paimion välillä (Varsinais-Suomi) Päällystystyöt jatkuvat valtatiellä 1 juhannuksen jälkeen maanantaina 26.6. klo 18.00...

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilanteesta on tietoa myös Järviwiki.fi -palvelussa. Valtakunnallinen leväseuranta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kouluttamat vapaaehtoiset henkilöt...

Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna

Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområdena, vilket är typiskt för början av sommaren. Det...

Uutisia alueelta

Arbetsliv 2020 Regionmeddelande för Nyland 2/2017 (22.6.2017) Landsbygdsprogremmats nyhetsbrev 2/2017 (22.6.2017) NTM-centralen i Nylands nyhetsbrev 2/2017 (22.6.2017) ...

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys valmistunut (Pohjois-Karjala)

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys valmistunut (Pohjois-Karjala) Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys on valmistunut. Työtä koordinoinut neuvotteluryhmä, jossa on alueen kuntien,...

Valtakunnallinen sinileväseuranta on käynnissä (Lappi)

Valtakunnallinen sinileväseuranta on käynnissä (Lappi) Sinilevien ja järvien pintalämpötilojen kansalaishavainnointi on käynnistynyt jälleen kesäkuussa. Tulokset löytyvät...

EPO Joukkoliikenne tiedotteet

Kollektivtrafikmeddelanden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och...

UUD Uutiskirjeet sv.

Nyhetsbrev - NTM-centralen i Nyland Du kan beställa Nylands NTM-centrals nyhetsbrev till din e-post via länken nedan: Beställ nyhetsbrevet     NTM-centralen i...

Etelä-Savon järvissä ei ole havaittu leviä juhannusviikolla (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvissä ei ole havaittu leviä juhannusviikolla (Etelä-Savo) Valtakunnallisen levähaittaseurannan Etelä-Savon kohdejärvillä ei ole toistaiseksi havaittu sinilevää tai muita...

KAS Levätilanne

  Levätilanne - Kaakkois-Suomi Vuonna 1998 käynnistynyt ympäristöhallinnon levähaittojen viikottaisseuranta jatkuu edelleen ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 vesistöjen levätilanteen...

EPO Kuulutukset

  Kungörelser - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. ...
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ALUEELLISET LINKIT