› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Landsbygdsverket (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverket (Evira),Migrationsverket och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Muuta ajankohtaista - Uutisia (Satakunnan ELY-keskus)

  UUTISIA Satakunnan ELY-keskuksen rekrypilotti Robocoast Rekry lähtee Roadshow-kiertueelle! Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirje 2/2018 on julkaistu Satakunnan...

POP Alueen tila ja näkymät - Työmarkkinoiden, työvoimatarpeen ja talouden kehitys - linkit Muualla verkossa

Ammattibarometri  (ammattibarometri.fi) Työllisyyskatsauksien ja tilastojen julkistamispäivät (tem.fi) Työmarkkinatietoja ForeAmmatti -verkkopalvelusta (foreammatti.fi) ...

Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav...

Robocoast Rekry lähtee Roadshow-kiertueelle! (Satakunta)

Robocoast Rekry lähtee Roadshow-kiertueelle! (Satakunta) Robocoast Rekry on Satakunnan ELY-keskuksen rekrypilotti, jonka tavoitteena on löytää 200 korkeasti koulutettua osaajaa erityisesti...

Uutisia alueelta

NTM-centralen i Nylands nyhetsbrev 3/2018 (18.10.2018) Bra samarbete i miljö- och vattendragsprojekt i Nyland (12.10.2018) Landsbygdsprogrammets nyhetsbrev 3/2018 (5.10.2018) På...

ELY-keskuksen Waltti-liikenteen koulumatkatukiliput voi nyt lisäladata myös nettikaupassa (Itä-Suomi)

ELY-keskuksen Waltti-liikenteen koulumatkatukiliput voi nyt lisäladata myös nettikaupassa (Itä-Suomi) Keskiasteen opiskelijoiden käytössä olevat Kelan tukemat Waltti-koulumatkatukiliput voi...

UUD Uutiskirjeet sv.

Nyhetsbrev - NTM-centralen i Nyland Du kan beställa Nylands NTM-centrals nyhetsbrev till din e-post via länken nedan: Beställ nyhetsbrevet   NTM-centralen i Nylands...

KESELY Joukkoliikenne - Tiedotteet

Tiedotteet - Keski-Suomi Tiedote 18.10.2018 PSA-liikenteen matkustajalaskennat Keski-Suomen ELY-keskus pyytää liikenteenharjoittajilta matkustajalaskentatietoja 17.9.-30.9.2018...

Pir-Tiehankkeet-Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula-Kyröskoski

Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula – Kyröskoski Valtatie 3 parantaminen on käynnistynyt Hämeenkyrössä Kostulan ja Kyröskosken välillä. Pääurakoitsijaksi valittiin NCC Suomi...

Pir-Tiehankkeet-Valtatie 3 parantaminen Hämeenkyrössä välillä Kostula-Kyröskoski-oikopolut

Kolmostien kiertotiekartta, pdf (219 kt) Rakennussuunnitelmakartat (pdf) R2_15_yleiskartta (7,5 Mt) R3_1A_V3_plv_85-1700 (2,2 Mt) R3_1A_V3_plv_700-2855 (1 Mt) Seuraa...

KAS Maahanmuutto sv

Invandring - Sydöstra Finland Innehållet i delen Regioner på webbplatsen integration.fi produceras av regionkoordinatorerna för projektdelen En bra stig inom projektet Finland – mitt hem, som...

UUD Tiehankkeet Uusimaa ja Häme

Tiehankkeet - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista myös Hämeen alueella.) Merkittävimmät suunnitteilla olevat tiehankkeet Valtatie 12 Lahti - Kouvola ...

Helsingissä ja Espoossa useita tunnelisulkuja lokakuussa (Uusimaa)

Helsingissä ja Espoossa useita tunnelisulkuja lokakuussa Vuosaaren tunnelissa useita sulkuja Vuosaaren tunnelissa puhaltimien peruskorjaus on valmistunut, ja korjatut puhaltimet asennetaan...

Soteuttamo 2.0 Lappeenranta

Kolmannen kerran Etelä-Karjalassa järjestettävän Soteuttamon tarkoituksena on auttaa sote-alan toimijoita menestyvään toimintaan maakunnassa. Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat...
../common/calendar Startdatum: 6.11.2018

Soteuttamo 2.0 Kotka

Ensimmäisen kerran kerran Kymenlaaksossa järjestettävän Soteuttamon tarkoituksena on auttaa sote-alan toimijoita menestyvään toimintaan maakunnassa. Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää...
../common/calendar Startdatum: 7.11.2018

Den varma och torra sommaren avspeglades i åvattnens tillstånd, även vattenytorna ligger fortfarande lågt (landskapen i Österbotten)

Den varma och torra sommaren avspeglades i åvattnens tillstånd, även vattenytorna ligger fortfarande lågt (landskapen i Österbotten) Sommaren 2018 var exceptionellt varm och regnfattig, vilket...

Maantien 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila on valmistumassa (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantien 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila on valmistumassa (Pohjois-Pohjanmaa) Urakassa maantietä on levennetty ja päällystetty 20,4 km matkalla. Myös ojitusta on parannettu ja...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT