Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

Coronafinansiering - ansökningar och beslutningar 7.4.2020 kl. 15:

  • ansökningar 8 808 st.
  • beslutningar 27 st., bidrag 497 760 €

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård (7.4.2020)

Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, för miljövård i skärgården och för avfallshantering i skärgårds- och fjällområden.

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen (6.4.2020)

Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen.

Det har inkommit rikligt med ansökningar om coronafinansiering från NTM-centralen, I början av nästa vecka inleds beslutsfattandet (3.4.2020)

Före klockan 9.00 på fredagen 3.4. har det inkommit sammanlagt 5570 ansökningar. Det hade ansökts om stöd för sammanlagt 159 344 893 euro. Beredningen av förslag till beslut har redan inletts och man kan börja fatta de första besluten nästa tisdag (7.4.2020).