Nyheter

Nästan 60 % av de internationella SMF-företagen tror på bättre konjunkturer och hälften på exportökning (26.9.2016)

Också i fråga om omsättning var tillväxtutsikterna ljusare hos internationella SMF-företag än inom den övriga SMF-sektorn.

Små och medelstora företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft (26.9.2016)

NTM-centralerna har tillsammans med landskapsförbunden bildat sig en uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas verksamhetsområden.
 

Lagringsstöd for trädgårdsprodukter kan sökas fram till 25.10 (21.9.2016)

Ansökningsblanketten ska senast 25.10.2016 lämnas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central och på Åland till Statens ämbetsverk. Enligt uppskattningarna betalas lagringsstödet för trädgårdsprodukter i mars-april 2017.