Nyheter

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats, projekten ska bidra till att genomföra METSO-programmet (20.10.2016)

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats. Projekten ska bidra till att genomföra METSO och särskilt att trygga den biologiska mångfalden i ekonomiskogar.

Prövningsbaserade understöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt (18.10.2016)

NTM-centralerna meddelar att prövningsbaserade statsunderstöd för projekt som förbättrar vattendragens användning och status kan sökas för år 2017.

Porokello varnar nu genom navigatorer (18.10.2016)

Smarttrafiktjänsten Porokellos realtidsvarningar för renar är nu tillgängliga med nästan alla bilars navigatorer genom tjänsten V-Traffic.

Prövningsbaserade statsunderstöd för 2017 kan sökas (17.10.2016)

Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för 2017 börjar 17.10.2016 och avslutas 30.11.