Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Tuottajavastuu laajenee uusiin tuotteisiin

Kertakäyttömuovidirektiivin (SUP-direktiivi) myötä perinteinen tuottajavastuu koskee myös muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Uutena tulee siivouskustannusvastuu, jonka piiriin erinäisten muovituotteiden valmistajat ja maahantuojat kuuluvat. 

Kalastusvälineiden tuottajalle tulee vastuu markkinoille saattamiensa muovia sisältävien kalastusvälineiden jätehuollon järjestämisestä ja tästä aiheutuvista kustannuksista, kuten muillakin tuottajavastuun piiriin kuuluvilla aloilla on. Tuottajien tulee jättää tuottajayhteisöhakemus Pirkanmaan ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2023 ja jätehuolto on oltava järjestettynä viimeistään 1.1.2025. 

Uusi siivouskustannusvastuu koskee muovia sisältävien kertakäyttöisten elintarvikepakkausten, kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen, suodattimellisten tupakoiden ja tupakan suodattimien tuottajia. Siivouskustannusvastuu tarkoittaa, että tuotteen valmistajat ja maahantuojat velvoitetaan maksamaan kunnille tuotteistaan aiheutuvan roskaantumisen ennaltaehkäisemisestä sekä roskaantumisen siivoamisesta johtuvia kustannuksia.
Siivouskustannusvastuu astuu voimaan eri tuoteryhmillä seuraavasti:

Kosteuspyyhkeet ja ilmapallot (1.1.2025 alkaen)

  • roskaantumisen siivoaminen ja sen jälkeinen kuljetus ja käsittely
  • hakemus tuottajarekisteriin viimeistään 30.6.2024

Elintarvikepakkaukset ja tyhjänä myytävät juomamukit (1.1.2023 alkaen)

  • roskaantumisen ehkäisemiseksi järjestetty keräys, kuljetus ja käsittely 
  • siivoaminen ja sen jälkeinen kuljetus ja käsittely

Suodattimelliset tupakat ja tupakansuodattimet (1.1.2023 alkaen)

  • roskaantumisen ehkäisemiseksi järjestetty keräys, kuljetus ja käsittely (mukaan lukien erilliset tupakkaroskikset)
  • roskaantumisen siivoaminen ja sen jälkeinen kuljetus ja käsittely 
  • edellä mainittuihin toimiin ja roskaantumisen ennaltaehkäisemiseen liittyvä tiedotus ja neuvonta; mukaan lukien kuluttajavalistus uudelleenkäytettävistä vaihtoehdoista ja roskaamisen vaikutuksista ympäristöön ja viemäriverkkoon (SUP-direktiivin 10 artikla)

 

Tarkemmat tiedot uudistuksista löydät seuraavista esityksistä:

Päivitetty: 25.03.2024