Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista (20.4.2018)

  • Uusia kalakuolemia ei ole havaittu.
  • Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä haitta-aineita.
  • Kemikaalipäästö etenee vesistössä ja on kulkeutumassa Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä.
  • Haitta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla näytteitä pintavesistä ja kaivoista säännöllisesti seurantaohjelman mukaisesti.
  • Torjuntatoimia jatketaan onnettomuuspaikan lähialueella: mm. vahvistetaan patoa ja laajennetaan patoallasta.
  • Kemikaalin leviämisestä laaditaan säännöllisesti ennusteita.
  • Maaperään ja pohjaveteen liittyviä selvityksiä tehdään.

Tilanteesta tiedotetaan säännöllisesti alueen asukkaille ja medialle. Seuraava tiedote julkaistaan viikolla 17.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedotteet:

Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)

Linkkejä:

Miten tilanne alkoi?

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018.  Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan.

Seuranta

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuuden ympäristövaikutuksia. Alueen pintavesistä, kaivoista ja maaperästä otetaan näytteitä sovitun seurantaohjelman mukaisesti. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille. 

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talousvesi), p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi

Päivitetty