Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Ajankohtaista

VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta
Usein kysytyt kysymykset (vr.fi)

Ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti

Mäntyharjun Kinnissä 7.4.2018 tapahtuneeseen kemikaalionnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja, -selvityksiä ja kunnostustoimenpiteitä toteuttaa VR Group, jonka ympäristökonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Konsultti hoitaa käytännössä vesistötarkkailut, maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä tutkimus- ja kunnostussuunnittelun.

Etelä-Savon ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena. Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristötoimet ovat myös mukana tilanteen seurannassa.

Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan analyysitulosten sekä sääolosuhteiden perusteella. Näytteitä otetaan joka viikko Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.). Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille.

Tilannekatsaukset

Tlannekatsaukset laativat VR ja Ramboll Finland Oy. Katsaukset nostetaan tälle sivulle VR:n Kinni -verkkosivulta.

14.12.2018:
Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 10.-11.2018. Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat tasaantuneet tasolle 0,0002 mg/l. Sarkavedessä pitoisuudet ovat korkeimmillaan tasolla 0,0001 mg/l, lukuun ottamatta Pajulammen purkuojan edustaa, jossa pitoisuudet 0,0002-0,0005 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailuja vähennetään Sarkavedessä ja Vuohijärvellä talvikauden ajaksi. Tarkkailupisteiden määrää vähennetään ja tarkkailua toteutetaan viikoittain Sarkavedessä ja kerran kuukaudessa Vuohijärvellä. Onnettomuusalueen alapuolisten ojien ja lampien sekä Pitkäjärven tarkkailua toteutetaan jäätilanteen mukaan viikoittain.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Ensi viikolla tiedotetaan kattavammin syksyn tarkkailuista ja tutkimuksista sekä muista ajankohtaisista asioista.

30.11.2018:
Vesistötarkkailuja on jatkettu 26.-27.11.2018. Sarkavedestä sekä onnettomuusalueen alapuolisista lammista ei tarkkailunäytteitä saatu huonon jäätilanteen takia. Seuraavat Sarkaveden näytteet saadaan ensi viikolla hydrokopterin avustuksella. Vuohijärven pitoisuuksissa ei ole todettu muutoksia edellisviikkoon: Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0004 mg/l.
Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat 3.12.2018.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Seuraava tilannekatsaus julkaistaan 14.12.2018.

23.11.2018:
Vesistötarkkailuja on jatkettu 19.-20.11.2018. Pitoisuuksissa ei ole todettu muutoksia edellisviikkoon: Sarkavedellä todettiin lievästi kohonneet MTBE pitoisuudet Pajulammen laskuojien edustalla (0,0002-0,0008 mg/l). Muutoin Sarkavedessä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä MTBE -pitoisuuksia (MTBE -pitoisuudet <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0005 mg/l. Onnettomuusalueen alapuolisista Kärmelammesta ja Pajulammesta sekä Pitkäjärvestä ei tarkkailunäytteitä saatu otettua huonon jäätilanteen takia. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 26.11.2018.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

16.11.2018:
Vesistötarkkailuja on jatkettu maanantaina ja tiistaina 12.-13.11.2018. Pitoisuuksissa ei ole todettu muutoksia edellisviikkoon: Sarkavedellä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä MTBE -pitoisuuksia (MTBE -pitoisuudet <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0006 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat ensi viikolla maanantaina 19.11.2018. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

9.11.2018:
Vesistötarkkailuja on jatkettu  5.-6.11.2018: Sarkavedellä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä MTBE -pitoisuuksia (MTBE -pitoisuudet <0,0001 mg/l). Vuohijärvessä pitoisuudet ovat laskeneet. MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä ja syvänteissä korkeimmillaan 0,0007 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat 12.11.2018.
Selvitykset onnettomuuden mahdollisista vaikutuksista alueen kalastoon ovat käynnissä. Paikallisten kalastuskuntien keräämiä näytekaloja on toimitettu laboratorioon tutkittavaksi.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

2.11.2018:
Vesistötarkkailuja on jatkettu 29.-30.10.2018. Tarkkailussa ei ole todettu merkittäviä muutoksia MTBE:n pitoisuuksissa: Sarkavedellä pitoisuudet ovat hieman laskeneet, MTBE -pitoisuuksien ollessa nyt tasolla <0,0001-0,0001 mg/l. Vuohijärvessä pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla, MTBE -pitoisuudet ovat pintavedessä korkeimmillaan 0,001 mg/l ja syvänteissä 0,0044 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Vesistötarkkailut jatkuvat  5.11.2018.
Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 28.9.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Tilannekatsaukset huhti-lokakuu 2018 (pdf, 577 kt)

Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Sarkaveden ja Vuohijärven tilanne ennallaan, onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset käynnissä (VR:n tiedote 28.9.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Sarkaveden ja Vuohijärjven tilanne ennallaan, Voikosken vedenjakelupiste poistetaan käytöstä (VR:n tiedote 3.8.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä (VR:n tiedote 15.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (8.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (1.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Viranomaisten yhteystiedot

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talous- ja kaivovesi):
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen p. 044 794 5330 marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi (lomalla 20.8.-3.9.)
Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, p. 044 494 4718,hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260, visa.niittyniemi(at)ely-keskus.fi
Hydrobiologi Jouni Törrönen,  p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
Tedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287, sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi

Kouvolan ympäristöpalvelut: ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta (talous- ja kaivovesi):
Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

Taustaa

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.  Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

Linkkejä:

 

Päivitetty