Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta

Mäntyharjun Kinnissä rautatien seisakkeella tapahtui 7.4.2018 kemikaalionnettomuus. Onnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja, -selvityksiä ja kunnostustoimenpiteitä tehdään edelleen.

Ajankohtaista

VR:n tiedote 12.6.2020:
Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – vedenkäytön suosituksissa muutos, Pajulammen vettä voi käyttää normaalisti

VR:n sivusto: Mäntyharjun Kinnin onnettomuuden seuranta
Usein kysytyt kysymykset (vr.fi)

Ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti

Mäntyharjun Kinnissä rautatien seiOnnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja, -selvityksiä ja kunnostustoimenpiteitä toteuttaa VR Group, jonka ympäristökonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Konsultti hoitaa käytännössä vesistötarkkailut, maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä tutkimus- ja kunnostussuunnittelun. Etelä-Savon ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena. Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Mikkelin ja Kouvolan ympäristötoimet ovat myös mukana tilanteen seurannassa.

Tarkkailuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan analyysitulosten sekä sääolosuhteiden perusteella. Näytteitä otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Haitta-aineiden kulkeutumisen rajaamiseksi alueella tehdään kunnostustoimia (padotus ym.).

Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille. VR ja Ramboll Finland Oy laativat tilannekatsauksia. Katsaukset nostetaan tälle sivulle VR:n Kinni -verkkosivulta.

Miten onnettomuus tapahtui?

Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.  Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan. MTBE on bensiinin valmistuksessa käytettävä lisäaine.

Tilannekatsaukset

Tilannekatsaus 18.9.2020

Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen purkuojien edustalta. Laajemmin Sarkavedestä otetaan näytteitä kerran kuukaudessa. Tarkkailut suoritettiin viimeksi ojista ja lammista 15.9.2020 ja Sarkavedestä 1.9.2020.

  • Sarkavedessä todettiin tällä viikolla Pajulammen edustalla MTBE-pitoisuudet 0,0003-0,0004 mg/l. Sarkavedessä ei ole muutoin (1.9.2020) todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet <0,0001 mg/l), lukuun ottamatta yksittäistä pitoisuutta 0,0001 mg/l. 
  • Vuohijärvessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia (pitoisuudet 28.4.2020 <0,0001 mg/l). Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien kohoamista ei ole odotettavissa myöskään jatkossa.
  • Pajulammessa todettiin MTBE-pitoisuudet 0,0023…0,0025 mg/l. Pajulammessa MTBE -pitoisuudet ovat olleet alle THL:n suosituksen maaliskuun 2020 puolestavälistä lähtien ja vedenkäytönsuositukset poistettiin kesäkuun alusta.

Vedenkäyttösuositukset

THL:n asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l. Pajulammen vettä voi käyttää normaaliin tapaan. Kärmelammen (2,0 mg/l) ja Ojantauksenlammen (0,037 mg/l) pitoisuudet ylittävät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.

Pajulammen tarkkailua tehostetaan syksyn ajan

Pajulammen tarkkailua tehostetaan syksyn sateiden ajaksi. Näytteet otetaan ensi viikosta alkaen viikoittain Pajulammesta ja Pajulammen purkuojien edustalta Sarkavedestä. Mikäli pitoisuudet Pajulammessa kohoavat, palautetaan vedenkäyttösuositukset tarvittaessa Pajulammen vedenkäytölle.

Tarkkailuja toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kahden viikon välein ojissa ja lammissa. Myös Sarkaveden osalta näytteitä otetaan jatkossa tehostetusti kahden viikon välein. Vuohijärven tarkkailulle ei arvioida olevan jatkossa tarvetta.

VR tiedottaa tarkkailutuloksista kerran kuukaudessa. Mikäli vesistön tilanteessa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia, tiedotetaan tarvittaessa tiiviimmin. Tarkkailutaulukot on päivitetty 18.9.2020. Karttoja päivitetään kuukausittain.

Aiemmat tilannekatsaukset ovat VR:n sivulla:

Julkaistut tiedotteet:

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – vedenkäytön suosituksissa muutos, Pajulammen vettä voi käyttää normaalisti (VR:n tiedote 12.6.2020)

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – Suomen ympäristökeskuksen ennuste valmistunut (VR:n tiedote 8.2.2019)
VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi ja vastaavien onnnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi (VR:n tiedote 3.1.2019)
Mäntyharjun ympäristöonnettomuus – onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset valmistuneet  (VR:n tiedote 21.12.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Sarkaveden ja Vuohijärven tilanne ennallaan, onnettomuusalueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset käynnissä (VR:n tiedote 28.9.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Sarkaveden ja Vuohijärjven tilanne ennallaan, Voikosken vedenjakelupiste poistetaan käytöstä (VR:n tiedote 3.8.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä (VR:n tiedote 15.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (8.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat (1.6.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (25.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (18.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (11.5.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta
(4.5.2018)
Mäntyharjun säiliövuoto-onnettomuuden haittojen minimoiminen jatkuu (27.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (20.4.2018)
Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua - kunnostustoimet alkavat vaikuttaa (16.4.2018)
MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäiset kalakuolemat (13.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (12.4.2018)
Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (10.4.2018)

Viranomaisten yhteystiedot

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (talous- ja kaivovesi):
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen p. 044 794 5330 marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi
Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi (lomalla 20.8.-3.9.)
Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, p. 044 494 4718,hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260, visa.niittyniemi(at)ely-keskus.fi
Hydrobiologi Jouni Törrönen,  p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi
Tiedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287, sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi

Kouvolan ympäristöpalvelut: ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta (talous- ja kaivovesi):
Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

Linkkejä:


Alueellista tietoa