Navigointivalikko
Valtakunnallisia uutisia

Valtakunnallisia uutisia

UUTISIA
null Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteet ja toimet lausuntokierrokselle

Heinikkoa, vesistö ja metsää aurinkoisessa maisemassa.

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteet ja toimet lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisen Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Ohjelman tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 12.5.2021 mennessä.  

Helmi-ohjelmassa muun muassa kunnostetaan soita, lintuvesiä ja -kosteikoita, perinnebiotooppeja, metsiä sekä pienvesiä ja rantoja.  Tavoitteena on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina. Lisäksi ohjelmassa suojellaan luontoarvoiltaan arvokkaita soita.

Helmi-ohjelma pohjautuu Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeihin. Suomen lajeista joka 9. on uhanalainen, luontotyypeistä jopa joka toinen. Elinympäristöjen väheneminen ja laadun heikkeneminen on luonnon köyhtymisen suurin suora syy.

Helmi-ohjelman työt Suomen luonnon tilan parantamiseksi käynnistettiin vuonna 2020 hallitusohjelman rahoituksella suojelualueilla ja kuntien mailla. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle.

Lue lisää:

Lisää uutisia
Lisää uutisia

Alueellista tietoa


Päivitetty: 20.04.2021