Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Lajisuojelun poikkeuslupien hakemista sujuvoitettu uusilla hakemuslomakkeilla

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen on keskitetty valtakunnallisesti kaikki rauhoitettuihin lintuihin liittyvät poikkeusluvat sekä osa rauhoitettujen lajien hallussapitoon, kuljettamiseen, maastavientiin, maahantuontiin ja kauppaan liittyvistä poikkeusluvista. Näiden lupien hakemista on nyt sujuvoitettu uusilla sähköisillä hakemuslomakkeilla, jotka löytyvät Aluehallinnon asiointipalvelusta.

Aluehallinnon asiointipalvelu

Lomakkeet on suunniteltu niin, että hakemuksia käsittelevät virkahenkilöt saavat käsittelyn kannalta oleelliset tiedot ja hakijalle selviää jo hakemusta täyttäessä, millaisia edellytyksiä poikkeusluvan saamisella on. Lisäksi lomakkeet muokkautuvat sen perusteella, millaisia valintoja hakija tekee. Näin lomakkeen täyttö on hakijalle helppoa eikä häneltä ei kysytä kysymyksiä, jotka eivät sovi kyseessä olevaan hakemukseen.

©Rodeo kuvapalvelu

Hakemuslomakkeita on neljään eri tarkoitukseen:   

 • Hakemus rauhoitettujen lintujen häirintään ja tappamiseen 

  Hakemus rauhoitettujen lintujen häirintään tai tappamiseen esimerkiksi niiden aiheuttaman kansanterveysriskin, viljelyvahingon tai kalatalousvahingon ehkäisemiseksi. Lomake soveltuu mm. tilanteisiin, joissa haetaan poikkeuslupaa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta, merimetsojen tappamiseen kalojen tärkeiltä kutualueilta tai varpuslintujen ampumiseen myymälöistä. 
   
 • Hakemus rauhoitettujen lintujen pesien siirtämiseen tai hävittämiseen 

  Hakemus rauhoitettujen lintujen pesien ja niissä mahdollisesti olevien munien ja poikasten siirtämiseen tai hävittämiseen. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa myös muuhun pesinnän häirintään. Lomaketta tulee käyttää esimerkiksi silloin, kun pesivä rauhoitettu lintu käyttäytyy aggressiivisesti aiheuttaen turvallisuusriskin, ja pesä halutaan siirtää tai hävittää.
   
 • Hakemus rauhoitettujen lintujen tutkimuskäyttöön 

  Hakemus rauhoitettujen lintujen rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen tutkimustarkoituksessa. Esimerkiksi pesinnän kuvaaminen, satelliittilähettimien asentaminen, näytteenotto ja muut tutkimustoimenpiteet. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa tutkimukseen liittyvään hallussapitoon, kuljetukseen, maastavientiin ja maahantuontiin.
   
 • Hakemus rauhoitettujen lajien yksilöiden, niiden osien ja johdannaisten hallussapitoon, kuljetukseen, maastavientiin, maahantuontiin ja myyntiin

  Hakemus luonnonsuojelulain luvun 9 kielloista poikkeamiseen tutkimus- ja suojelutarkoituksessa tai koulutustarkoituksessa. Esimerkiksi täytettyjen rauhoitettujen lajien hallussapito kouluissa, rauhoitettujen lajien osien maastavienti ja elävien rauhoitettujen eläinten kuljetus.
  ​​​​​​
  Hakemuslomakkeilla tulee mm. määrittää, mille lajille, ajanjaksolle ja millaisiin toimenpiteisiin poikkeuslupaa haetaan. Lisäksi tulee perustella, miksi haetuille toimenpiteille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua. Hakemusalueen voi määrittää kartalle piirtämällä, kirjallisesti kuvaamalla tai lisäämällä hakemukselle hakemusaluetta tarkentavan liitteen. Hakemukselle voi lisätä myös vapaavalintaisia liitteitä, kuten kuvia ja videoita.

Mikäli tiedät tarvitsevasi poikkeuslupaa, haethan sitä ajoissa. Kevät on käsittelyn kannalta kiireisintä aikaa, ja käsittelyajat voivat silloin pitkittyä. Huomaathan lisäksi, että riistalajien ja rauhoittamattomien lajien kohdalla toimivaltainen viranomainen on Suomen riistakeskus. Mikäli hakemuksella ei ole valittavissa haluamaasi lajia, tarkoittaa se, että kyseessä on rauhoittamaton laji tai riistalaji. Myös nämä lajit ovat pesimäaikanaan rauhoitettuja, mutta silloinkin tulee ottaa yhteyttä Suomen riistakeskukseen.

Palautetta hakemuslomakkeista otetaan mieluusti vastaan

Voit myös laittaa meille viestiä ja kysyä, mikäli olet epävarma siitä, vaativatko suunnittelemasi toimet poikkeuslupaa. Palautteet ja kysymykset lajisuojelun poikkeuslupia käsittelevien virkahenkilöiden yhteissähköpostiin:

Lisätietoa rauhoitetuista lajeista ja poikkeusluvista: