Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yritysten kanssa yhdessä uudistumalla elinvoimaa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti luovien alojen yritysten yritysrahoitusinfon perjantaina 17.3.2023. Tilaisuuden avasivat yhdessä kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja rahoitusasiantuntija Antti Hieta Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksiköstä.

Eduko Oy:n kehitysjohtaja Tuija Arolan esityksen aiheena oli Miten oppilaitokset voi tukea yrityksiä kasvuun.

Yritys-casen Power Tech Group esittelivät Production Manager Ossi Heikkilä ja työelämäpalveluiden päällikkö Jani Nurmi Eduko Oy:stä.

Rahoitusta on hyvin tarjolla

Vuonna 2023 on hyvin eri rahoitusmahdollisuuksia haettavana luovien alojen yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä monialaisissa verkostoissa muiden yritysten kanssa. Käytettävissä on viisi eri rahoitusinstrumenttia: JTF-rahoituksen mahdollisuudet luovilla aloilla, Yrityksen kehittämisavustus, ESR+ -rahoituksen mahdollisuudet luovilla aloilla, Yritysten kehittämispalvelut, Business Finlandin palvelut ja rahoitus kansainvälistyvälle yritykselle.

Saatavissa on yrityskohtaista neuvontaa tarvelähtöisesti. Yritysten toivotaan olevan yhteydessä matalalla kynnyksellä rahoitusasioissa asiantuntijoihin.

JTF-rahoituksen mahdollisuuksista luovilla aloilla kertoi rahoitusasiantuntija Antti Hieta ja yrityksen kehittämisavustuksista rahoituspäällikkö Juho Wuorinen (Hämeen ELY-keskus)

ESR+-rahoituksen mahdollisuuksia luovilla aloilla esitteli rahoitusasiantuntija Minna Taipale (Hämeen ELY-keskus).

Yritysten kehittämispalveluista kertoi rahoitusasiantuntija Tuija Saarinen (Hämeen ELY-keskus).

Business Finlandin palveluja ja rahoitusta kansainvälistyvälle yritykselle (mm. Innovaatioseteli, markkinatutkimus ja messuavustus, digitaaliset palvelut) sekä ajankohtaista Creative Finlandista esitti Business Coach Satu Mäkelä Business Finlandilta.

Yritysten toimintaa kannattaa kehittää rahoituksen avulla

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Asko Jaakkola luotsasi keskustelujen ja esitysten yhteenvedon. Hän kiteytti yrityksen kehittämisavustuksen eri rahoitusmuodot. Kaakkois-Suomessa yrityksen kehittämisavustus koostuu Kaakkois-Suomen erillisrahoituksesta, Kasvun kiihdyttämisohjelmasta, Brexit-rahoituksesta, EAKR-rahoituksesta ja JTF-rahoituksesta.

Jaakkola kiitti verkostoa ja osallistujia kattavasta kokonaisuudesta ja kannusti yrityksiä hakemaan rahoituksia yritysten toiminnan kehittämiseen.

Luovien alojen yritykset tekevät yhteistyötä kaikkien toimialojen kanssa

Kaakkois-Suomen kulttuurin ja luovan talouden laaja ja osaava verkosto käsittää noin 40 organisaatiota ja yli 100 jäsentä. Uutta arvonluontia tuottava, luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvä liiketoiminta (luova talous) voidaan yritystoiminnan ja verkostojen kehittämisen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään: luovat sisällöt, luovat palvelut ja luovat tuotteet ja kulttuuri.

Kestävyydestä kasvua luoville aloille

Kestävyyden tarkastelussa käytetään yleisesti kolmijakoa: ympäristö, talous ja sosiaalinen kestävyys. Samaa jaottelua on käytetty myös Business Finlandin Kestävyydestä kasvua luoville aloille -katsauksessa. Kartoitus on osa tiedon hankintaa, jolla pyritään tunnistamaan kestävyydestä saatavia hyötyjä luovilla toimialoilla. Katsauksen mukaan ”meneillään on maailmanlaajuinen havahtuminen kestävyyden vaatimuksiin. Ilmaston lämpenemisen seuraukset näkyvät konkreettisesti elinympäristössämme lajikatona ja pilaantumisena, ja erikokoisia kansalaisliikkeitä syntyy ympäri maailmaa. Samaan aikaan on meneillään murros, nk. Industry 4.0, jossa erilaisilla teknologioilla on merkittävä osuus kestävyyden vaatimuksiin vastaamisessa. Luovan alan osalta tämä tarkoittaa sitä, että uudenlaiset teknologiat, kuten virtuaalisuus ja lisätty todellisuus läpäisevät koko arvoketjun.”

Lisätietoja:

Yrityksen kehittämisavustus:

ESR+ -rahoitus

 Business Finlandin palveluja ja rahoitusta kansainvälistyvälle yritykselle

Kestävyydestä kasvua luoville aloille -katsaus 1/2022

DigiDemo, CreaDemo/Crema tukien haku

Yhteystietoja:

 • Rahoitusasiantuntija Antti Hieta, [email protected], puh. 0295 025 116, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rahoitusyksikkö, Villimiehenkatu 2 B, Lappeenranta
 • Rahoituspäällikkö Juho Wuorinen, [email protected], puh. 0295 025 242, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rahoitusyksikkö
 • Rahoitusasiantuntija Tuija Saarinen, [email protected]., puh. 0295 025 008, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rahoitusyksikkö, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti
 • Rahoitusasiantuntija Minna Taipale, [email protected], puh. 0295 025 106, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rahoitusyksikkö, Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta
 • Business Coach Satu Mäkelä, Business Finland, yhteydenotto, asiakaspalvelu, Satu Mäkelä - Business Coach - LinkedIn Finland
 • Asiantuntija Eija Harju, [email protected], 0295 029 029, vaihde 0295 029 000, maaseutupalvelut, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola
 • Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Juha Linden, [email protected], +358 295 029 069, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta
 • Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Asko Jaakkola, [email protected], +358 295 029 055, +358 50 350 9241, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola
 • Kehittämispäällikkö, Ritva Kaikkonen, KM ja OTM, [email protected], 0295 029 051, vaihde 0295 029 000, työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palvelut, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola
 • Kehitysjohtaja Tuija Arola, [email protected], puh. 040 849 3838, Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko, Taitajantie 2, 45100 Kouvola
 • Työelämäpalveluiden päällikkö Jani Nurmi, [email protected], puh. 040 687 7775, Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko, Taitajantie 2, 45100 Kouvola
 • Valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta, p. 0295 024 800.