Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yrityksille koottiin opas sujuviin perhevapaasiirtymiin

 

Kuvassa näkyy lapsen kädet ja käsissä on paljon värikyniä.

"Toivomme, että työnantajat, johtajat ja esihenkilöt olette saaneet oppaasta selkeyttä uudistuneeseen perhevapaakokonaisuuteen – ja konkreettisia keinoja käydä merkityksellisiä keskusteluita työyhteisössä." Näin todetaan vastikään valmistuneen Työelämästä perhevapaalle ja takaisin -oppaan viimeisellä sivulla ja sanat kuuluvat oppaan koostaneen tiimin ja Perhevapaalta työelämään -hankkeen vetäjälle Saija Enqvistille.
   Työelämästä perhevapaalle ja takaisin - Perhevapaiden opas työnantajille löytyy Työmarkkinatorilta. Kuva: Unplash


Opas työstettiin Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman Perhevapaalta työelämään -hankkeen pohjalta. Hankkeen aikana huomattiin, ettei yrityksissä välttämättä ole tarpeeksi tietoa perhevapaiden lainsäädännöstä ja tarvittavista käytännön järjestelyistä. Saatetaan esimerkiksi kuvitella, että perhevapaalle lähtemisestä aiheutuu yritystoiminnalle suuret kustannukset. Yksi oppaan tarkoituksista onkin huhujen ja väärinkäsitysten oikominen. Oppaan tekemistä vauhditti myös viime syksynä uudistettu laki perhevapaasta: perhevapaalle siirtyminen koskettaa nyt useampaa työntekijää ja yritystä, sillä vapaan jakautumista tasaisemmin molempien vanhempien kesken lisättiin merkittävästi.   

Oppaan sisältöä tuotti ELY-keskuksen oman tiimin lisäksi laaja työmarkkinaosapuolten, asiantuntijaorganisaatioiden ja järjestöjen asiantuntijajoukko.   

Saija Enqvistin mielestä oppaan koostamiseen toi erityistä haastetta tiedon mahdollisimman konkreettiselle tasolle kiteyttäminen. Oppaassa on ratkaisukeskeinen ote, se esittelee käytännön esimerkkejä maanläheisellä tavalla. Opas sisältää vinkkejä ja tietoa asioista, joita on tehtävä ennen ja jälkeen perhevapaalle siirtymisen ja siinä on otettu huomioon niin työnantaja, perhevapaalle siirtyvä kuin hänen sijaisensa. Erilaisia perhevapaiden järjestämiseen liittyviä ratkaisuja kuvataan erilaisten yritysten esimerkkitarinoilla.   

- Töihin palaavan on tärkeä saada perehdytystä työyhteisönsä uudistuneisiin käytäntöihin. Mutta oppaasta löytyvät helposti myös lakipykälät, projektisuunnittelija Laura Tolppa kertoo.  

Vaikka etenkin eri tahojen myöntämistä etuuksista löytää tietoa verkosta, tiimi painottaa, ettei perhevapaaseen liittyviä seikkoja ole aiemmin käsitelty näin kattavasti.     

- Opas on ensimmäinen henkilöstöhallinnon ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta laadittu tietopaketti uudistuneesta perhevapaalaista, projektisuunnittelija Emilia Virtanen kiteyttää.

Ajatus oppaan laatimisesta lähti alun perin liikkeelle hankkeen suunnittelijan Pauliina Paijan aloitteesta hänen huomattuaan, että työantajapuolelle tarjolla oleva tieto perhevapaista on hajanaista ja vaikeasti löydettävissä.

- Esihenkilöt ja yrittäjät tarvitsevat käytännön tietoa perhevapaisiin liittyen siinä missä työntekijäkin. Huomasimme hankkeessa, että työnantajille ei juuri ole kiteytetysti tietoa, millä tavalla, mistä asioista ja missä vaiheessa työnantaja saa ja kannattaa keskustella työntekijän kanssa perhevapaiden ja työtehtävien järjestelyyn liittyvistä asioista.

Työelämästä perhevapaille ja takaisin -opas on julkistettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työmarkkinatorilla sekä suomi.fi:ssä. Tarkoituksena on tuoda opas myös valtionhallinnon henkilöstöhallinnon materiaaleihin lähiviikkoina.  

Perhevapaa | Perhevapaalta työelämään -hanke järjestää perhevapaalaisille valmennuksia ympäri Suomen. Valmennuksiin voi ilmoittautua 30.6.2023 saakka.

 

Tiimiläiset kuvassa.

Uudenmaan ELY-keskuksen Perhevapaalta työelämään -hanketiimi kokosi oppaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka taitettiin visuaaliseen muotoon Era Contentin toimesta. Oppaasta haluttiin myös mahdollisimman helppokäyttöinen ja siksi esimerkiksi sivuilla liikkumista helpottavat sekä sisällysluettelon että sivun alaosan linkitykset. Kuvassa vasemmalta: Saija Enqvist, Laura Tolppa, Emilia Virtanen, Pauliina Paija.

 

Lue koko Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirje


Teksti: Memmi Ojantola