Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vesistökunnostusten avustushaku käynnistyy – osallistu infotilaisuuteen 23.10.! (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

 

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta tuetaan erityisesti rehevien järvien ja merenlahtien sekä virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita, lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita sekä hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä.

Hanketyypistä riippuen hankkeiden arvioinnissa on eduksi, että muun muassa:

• Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa

• Hankkeen suunnittelu tai toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä

• Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä

• Hankkeen muu rahoitus on varmistettu

• Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa tai että se hyödyntää muiden hankkeiden tuloksia

• Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman

Infotilaisuus 23.10.2023

Avustuksista järjestetään infotilaisuus virtuaalisesti Microsoft Teams -palvelun avulla maanantaina 23.10.2023 klo 12.30–14.30. Voit liittyä suoraan mukaan ilman ennakkoilmoittautumista:

Ohjelma:

• Valtionavustukset vesistökunnostuksiin

• Turvetuotannosta kuormittuneiden vesistöjen kunnostusmahdollisuudet

• Helmi-elinympäristöohjelma

• Maaseudun kehittämisen rahoituskausi 2023–2027, vesiensuojelu ja vesistöjen kunnostustoimet - kehittämishankkeet ja investointien tukeminen

• Leader-avustukset vesistökunnostushankkeisiin

• Loppukeskustelu

 

Avustusten haku

Avustusta voi hakea esim. kunta, rekisteröitynyt yhdistys, osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö tai muu yhteisö. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa:

Hakuaika

Vuonna 2024 myönnettävien avustusten hakuaika on 17.10. – 30.11.2023.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 0295 027 414, vesitalousasiantuntija Heta Latvala, puh. 0295 027 860

Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Helena Puro, puh. 0295 027 029

Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Lisätietoa verkossa:

Virtaa vesienhoitoon– vesistö­kunnostuksen rahoitushaku (ym.fi)

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen (ely-keskus.fi)

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015) (finlex.fi)

Vesi.fi

 

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 (etpo.fi)