Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vapaaehtoinen metsien suojelu metsänomistajien suosiossa – määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin ennätysrahoitus

Suomalaiset suojelivat viime vuonna pysyvästi noin 4 700 hehtaaria metsää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO-ohjelma). 20 vuodeksi rauhoitettiin noin 90 hehtaaria. METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tänä vuonna kymmenvuotisiin ympäristötukisopimuksiin on rahoitusta ennätyksellisen paljon.

Suojelutavoitteesta oli vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettu 93 prosenttia eli lähes 89 000 hehtaaria. Ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitotöitä toteutettiin noin 3 800 hehtaarilla. Tämä tarkoittaa, että 82 000 hehtaarin tavoitteesta on saavutettu 73 prosenttia eli noin 59 800 hehtaaria. 

Pysyvästä suojelusta tehtiin 450 päätöstä. Sadat metsänomistajat ovat siis päätyneet suojelemaan metsiään pysyvinä luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina tai myyneet metsäänsä valtiolle luonnonsuojelualueiksi. Eniten metsiä, noin tuhat hehtaaria, suojeltiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Suojeltujen kohteiden keskikoko on noin 10 hehtaaria. Pysyvän suojelun keskimääräinen korvaus oli viime vuonna noin 7 200 euroa hehtaarilta.

Tänä vuonna tavoitteena suojella pysyvästi vähintään 3 700 hehtaaria

Kaiken kaikkiaan METSO-ohjelman pysyvän suojelun tavoitteesta on jäljellä enää noin 7 000 hehtaaria toteutettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Tänä vuonna METSO-ohjelmassa on tavoitteena suojella pysyvästi vähintään 3 700 hehtaaria. Pysyvässä suojelussa etusijalla ovat edelleen Etelä-Suomen kohteet, mutta arvokkaita metsäkohteita suojellaan koko maassa. 

METSO-ohjelma jatkaa vapaaehtoista metsiensuojelua vuoteen 2030 asti.

Lue lisää:

Vapaaehtoinen metsien suojelu metsänomistajien suosiossa – määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin ennätysrahoitus (Maa-ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö tiedote 7.2.2023, mmm.fi)

METSO-ohjelma ja vapaaehtoinen metsien suojelu: metsopolku.fi