Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valtioneuvosto on asettanut vieraslajiasioiden neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on erityisesti edistää ja kehittää monipuolista ja eri kohderyhmät tavoittavaa tiedotusta ja viestintää vieraslajiasioista sekä kasvattaa laajapohjaisesti tietoisuutta vieraslajeista. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.11.202313.12.2027.

ELY-keskuksen edustus nuvottelukunnassa (suluissa henkilökohtainen varajäsen): johtaja Hannu Mars, Etelä-Savon ELY-keskus (johtaja Okku Kalliokoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus) sekä luonnonsuojeluasiantuntija Pihla Penttilä, Hämeen ELY-keskus (luonnonsuojelun asiantuntija Paula Salomäki, Uudenmaan ELY-keskus)

Neuvottelukunnan työtä tukee sihteeristö, joka muodostuu Luonnonvarakeskuksen sekä ELY-keskuksen asiantuntijasihteereistä. Pääsihteerinä toimii erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta. Asiantuntijasihteereinä erikoistutkija Sannakajsa Velmala, Luonnonvarakeskus sekä vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus.

Vieraslajineuvottelukunta asetettu uudelle toimikaudelle (Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.10.2023)