Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu on julkaistu

 Uudistettu ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ymparisto.fi on julkaistu.  Tutustu uuteen palveluun tutussa osoitteessa: 

Ymparisto.fi

ELY-keskusten tuottamaa ympäristöä koskevaa tietoa löydät jatkossakin ymparisto.fi-palvelusta. Valtaosa vesiaiheisesta tiedosta tarjotaan nykyään vesi.fi-palvelussa. ely-keskus.fi-palveluun on puolestaan keskitetty ELY-keskusten ajankohtaisviestintä ja asiointi.  

Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu. Lisäksi julkaisujärjestelmä on vaihdettu.

Uudistus pähkinänkuoressa  

Ymparisto.fi on laaja ympäristöhallinnon yhteinen palvelu, jota on tarjottu asiakkaille jo parikymmentä vuotta. Uudistunut ymparisto.fi auttaa ihmisiä tekemään ympäristön kannalta kestäviä päätöksiä ja ratkaisuja. 

Palvelu tarjoaa kansalaisille helposti omaksuttavaa tietoa mm. ympäristön tilasta ja kestävistä arjen valinnoista. Sivustolla nostetaan entistä selkeämmin esiin myös konkreettiset vaikutusmahdollisuudet. Asiantuntijoiden, viranomaisten ja yritysten tarpeisiin vastataan tarjoamalla tietoa ja tukea päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. 

Mikä muuttuu 

 •  Sisältöjä on tiivistetty ja sivumäärää vähennetty, erityisesti aiheista, joista on ympäristöhallinnon teemallisia verkkopalveluja. Niiden tarjoamaan tietoon ohjataan linkityksin.  
 • Palvelun sisältöjä on jäsennetty uudelleen eri ympäristöaiheisiin. Aihekokonaisuuksia ovat Ilmasto muutoksessa; Kestävä kierto- ja biotalous; Luonto, vesistöt ja meri; Rakennettu ympäristö sekä Saasteettomuus ja ympäristöriskit.  
 • Vesitietoa on aikaisempaa vähemmän. Vesitiedosta valtaosan löydät vesi.fi- tai itämeri.fi-palvelusta.  
 • Kestävä arki on uusi kansalaisille suunnattu osio – millaisia arkisia valintoja voit tehdä.  
 • Suomen ympäristön tilasta on koostettu erillinen katsaus. Tilaan liittyvää tietoa löydät myös ympäristöaiheista.  
 • Osallistu ja vaikuta osion keskeisintä sisältöä on ympäristövaikutusten arviointi. Sieltä löydät mm. YVA-hankkeet, joihin voit vaikuttaa juuri nyt, samoin kuin vireillä olevat ja päättyneet YVA-hankkeet. Valtion rajat ylittävät ympäristövaikutusten arvioinnit siirretään ym.fi-sivustolta ymparisto.fi:hin kevään aikana.  
 • Luvat ja velvoitteet  -osioon on koottu tietoa niin yrityksiä kuin kansalaisiakin koskevien lupien hakemisesta, rekisteröinneistä ja ilmoitusmenettelyistä.  
 • Asuminen-osion sisältö on siirretty ympäristöministeriön verkkopalveluun ym.fi. Lisäksi joitakin yksittäisiä sisältöjä ja teemasivustoja on siirretty ympäristöhallinnon muille verkkosivustoille.  
 • YVA-hankkeet ja Natura 2000 -kohteet on siirretty palveluun automaattisesti, minkä vuoksi sivujen muotoiluissa saattaa olla ongelmia.  
 • Ymparisto.fi tarjoaa pysyvää, tutkittua ja luotettavaa tietoa. Etusivulla ei jatkossa tarjota hallinnonalan organisaatioiden tiedotteita, uutisia tai julkaisuja, vaan ne löytyvät organisaatioiden omista verkkopalveluista.   

Mikä ei ole muuttunut  

 • Palvelu on edelleen ympäristöhallinnon yhteisesti tuottama palvelu. Tietoa palveluun tuottavat asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta, ympäristöministeriöstä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskukset), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA) ja aluehallintovirastosta.  
 • Alueellista tietoa osiossa on ELY-keskusten tuottamaa tietoa ympäristöstä. Kun Suomea koskevan tiedon yhteydessä tarjotaan alueellista ympäristötietoa, sivun lopussa on linkit kunkin ELY-keskuksen tuottamaan tietoon. Ja vastaavasti ELY-keskusten tarjoaman sivun alussa on johdantona Suomea koskevaa tietoa.  

 Mitä seuraavaksi  

Ymparisto.fi-palvelun sisällön täydentäminen ja kehittäminen jatkuu heti julkaisun jälkeen. Ruotsin- ja englanninkieliset sivustot ovat avausvaiheessa suppeat. Myös niitä täydennetään touko-kesäkuun aikana.  

ymparisto.fi-palveluun linkittäminen  

Jos olet linkittänyt oman organisaatiosi verkkopalvelusta ymparisto.fi-palveluun, huomaathan, että sivujen osoitteet ovat muuttuneet. Sivuja on yhdistetty ja aiemmin ehkä useilla sivuilla ollut asia on kerrottu yhdellä sivulla. Tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. 

Anna palautetta  

 • Toivomme teiltä käyttäjiltä palautetta, jotta voimme täydentää ja kehittää ymparisto.fi:tä. Toki palautetta voi antaa myöhemminkin.   
 •  Kerro esimerkiksi mitä olet etsinyt, mutta et löytänyt. Entä puuttuuko jotain? Onko asia esitetty selkeästi? Mitä tietoja voisimme täydentää linkittämällä palveluusi?   
 •  Kokoamme palautteissa esitetyt toiveet ja kehitysehdotukset. Huomioimme ne, kun täydennämme ja kehitämme ymparisto.fi:tä kevään ja kesän aikana. Emme siis heti vastaa saamiimme palautteisiin.  
 •  Palautetta voit lähettää osoitteeseen: [email protected]  

 Toivottavasti löydät etsimäsi ja uudistettu ymparisto.fi palvelee sinua aikaisempaa paremmin.   

Lisätietoja

ELY-keskukset: 

Mari Peltonen 
Aluepäätoimittaja 
mari.peltonen(at)ely-keskus.fi 

Suomen ympäristökeskus: 

Päivi Tahvanainen  
Päätoimittaja  
paivi.tahvanainen(at)syke.fi  

Marika Leed  
Hankepäällikkö
marika.leed(at)syke.fi