Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Teillä tapahtunutta (Kaakkois-Suomi)

Kesän aikana tehtyjä tienparannuskohteita on valmistunut tai valmistumassa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Tämän vuoden tienpäällystysmäärärahoissa näkyi selvästi yleisen kustannustason nousu polttoaineiden ja muiden raaka-aineiden osalta, joten etenkin alemman tieverkon päällystysmäärä jäi vähäiseksi.

Kesän 2023 tienparannuskohteet    ​​​

Maantien 370, Valkealanväylän, varteen Kouvolassa rakennettiin erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä huhti-heinäkuun 2023 aikana. Jalankulku ja pyöräily poistettiin tien pientareilta ja siirrettiin maantien varteen rakennettavalle erilliselle jalankulku- ja pyöräilyväylälle ja eteläpäässä katuverkolle. Lisäksi maantien osalta muutoksia tehtiin siirtämällä raviradan liittymää noin 100 metriä nykyistä pohjoisemmaksi ja toteuttamalla liittymään väistötila. Ratkaisulla varmistettiin liikenneturvallisuus erityisesti tapahtumien aikaan, jolloin raviradan huoltoalueelle jonottava liikenne on haitannut nykytilanteessa maantien 370 liikennettä. Hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin yhteishankkeena.

Suojatie- ja kevyen liikenteen väylän näkymä.
Mt 370 Valkealanväylä. Kuva: Laura Tauru, TL-InfRa Oy.
 

Ruokolahden Oritlammelle rakennetaan kolme meluaitaa ja näin vähennetään valtatieliikenteestä asutukselle aiheutuvia meluhaittoja. Ruokolahden kunta on tehnyt vuonna 2020 viisi kappaletta meluvallirakenteita, ja nyt samalle alueelle rakennetaan kolme lautaverhoiltua meluaitaa, jotka ovat teräsrunkoisia. Meluaidat tulevat valtatie 6:n varteen 300 metrin matkalle alkaen Oritlammen kohdalta ja päättyen Puntalan maantien 14833 pohjoispuolelle. Valtatie 6:n varrella kulkeva yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä on ollut suljettuna ja jalankulkijat sekä pyöräilijät on ohjattu työmaan ohi Lammintien kautta. Työ valmistuu syksyllä 2023.

Punaista meluaitaa tien vieressä.
Oritlammen meluaitaa. Kuva: Harri Keskinen, Silta TSV Oy.


Virolahdella valmistui Kiiskijärven sillan uusimisen rakennustyöt kesäkuussa. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2022 kesäkuussa. Huonokuntoisen puusillan tilalle rakennettiin teräksinen jatkuva liittopalkkisilta.

Seututietä 387 (Vaalimaantie) parannettiin Hyypiälän ylikulkusillan kohdalla Hyypiälässä Lappeenrannassa. Hankkeessa purettiin junaradan vanha huonokuntoinen ylikulkusilta ja asennettiin uusi teräsrumpuputkisilta sekä uusittiin tiekaiteet. Työ valmistui heinäkuussa.

Musta uusi asfalttitie.
​​​​​​​Hyypiälän työmaan tilanne 29.6.2023. Kuva: Antti Tilli, Diopco Oy.


Rautjärvellä Kankaan risteyssillalle tehtiin täydellinen peruskorjaus, jossa muun muassa alusrakenteita korjattiin. Samalla uusittiin myös reunapalkkirakenteet, pintarakenteet sekä kaiteet. Peruskorjauksen aikana silta oli sekä osittain auki liikenteelle että kokonaan suljettuna, jolloin kiertotie oli käytössä. Kankaan risteyssilta sijaitsee Rautjärvellä Kangaskosken paikallistiellä 14930 kohdassa, jossa tie ylittää Helsingin ja Joensuun välisen valtatien 6. Risteyssillan peruskorjaus alkoi 11.4.2023 ja urakka on valmis syksyllä 2023.


​​​​​​​Kankaan risteyssilta. Kuva: Harri Keskinen, Silta TSV Oy.

 

Tienpäällystystyöt jatkuvat vielä syyskuussa 

Kuluvana vuonna uudelleen päällystettäviä teitä oli Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella yhteensä noin 70 kilometriä. Kohteista on vielä tekemättä Mt 355 Mussalon kohta Kotkassa, Mt 170 Poitsilassa Haminassa ja Vt 6 Taavetissa. Nämäkin kohteet saadaan valmiiksi syyskuussa, mutta tarkka aikataulu voi vielä hieman elää mm. sääolosuhteiden takia.​​​​​​​

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tienpäällystyskohteet 2023 (pdf)  

 

​​Teksti: Sirpa Koikkalainen

 ​​​​​​​