Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsaus: vaikeammat ajat alkoivat näkyä toimialojen liikevaihdossa alkuvuonna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimialojen liikevaihtotietoja tarkasteleva Suhdannekatsaus on ilmestynyt. Suhdannekatsauksessa tarkastellaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien liikevaihdon kehitystä teollisuudessa, rakentamisessa, kaupan alalla ja palveluissa sekä teollisuuden alatoimialoilla vuoden 2021 alusta lähtien. Tuoreimpien tietojen mukaan vuoden 2023 alussa liikevaihto pienentyi teollisuustoimialalla Keski-Pohjanmaalla ja rakentamisessa Pohjanmaalla, mutta muilta osin liikevaihto oli kasvussa. Viime vuosilta liikevaihdon kasvulukemat ovat kuitenkin hieman pienentyneet monella toimialalla. Kuluneen vuoden aikana tilanne on muuttunut haastavaksi erityisesti rakennusalan osalta.

Pohjanmaalla kaikkien toimialojen keskimääräinen liikevaihto kasvoi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä reilut kahdeksan prosenttia vuotta aiempaan nähden. Kasvun veturina oli teollisuus, jossa liikevaihto kasvoi jopa yli 20 prosenttia. Pohjanmaan maakunnassa liikevaihto pienentyi ainoastaan rakennusalalla (- 16 %).

Keski-Pohjanmaalla kaikkien toimialojen keskimääräinen liikevaihto pienentyi vuoden 2023 alussa noin 7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, sillä teollisuustoimialan liikevaihto supistui merkittävästi (- 21 %). Muiden toimialojen liikevaihto kasvoi Keski-Pohjanmaalla, eniten kasvua oli muiden palvelujen toimialalla, vajaat 12 prosenttia.

Liikevaihdon kehitys oli pääosin positiivista kaikissa seutukunnissa, ainoastaan Kokkolan seutukunnassa liikevaihto pienentyi vuotta aiempaan nähden vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tutustu suhdannekatsaukseen tästä.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksessa tarkastellaan alueen elinkeinoelämän kehitystä maakunnittain, seutukunnittain ja toimialoittain. Suhdannekatsauksen mittareina ovat liikevaihdon vuosimuutos sekä liikevaihtotrendikuvaajat. Teollisuuden osalta tarkastellaan myös vientiliikevaihdon kehitystä. Syksyn 2023 Suhdannekatsauksen tiedot ulottuvat pääosin vuoden 2023 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Teollisuuden viennin ja alatoimialojen tiedot ulottuvat vuoden 2023 toiselle vuosineljännekselle. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon.