Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ensemblen innovaatio sujuvoittaa tuulivoimahankkeiden viestintää

Porilainen Luova toimisto Ensemble kehitti tuulivoimayhtiöiden tarpeisiin innovatiivisen työkalun, jonka avulla tuulivoimapuiston rakennushankkeen eri vaiheet pystytään reaaliajassa visualisoimaan kaikkia osapuolia hyödyttävään ja helposti ymmärrettävään muotoon. Yritys sai tämän tuotteen kehittämiseen ELY-keskukselta yrityksen kehittämisavustusta.

​​​​​Luova toimisto Ensemble työllistää tällä hetkellä viisi henkilöä. Yritys sai alkunsa vuonna 2014 kolmen kaveruksen perustaessa visuaalisia sisältöjä tuottavan mainostoimiston. Muutama vuosi sitten yritys teki uuden aluevaltauksen keskittämällä osan resursseistaan ohjelmisto- ja 3D-tuotantoihin.

Yrityksen ehkäpä tähän asti kunnianhimoisin projekti on tuulivoimapuistohankkeiden viestinnän avuksi suunniteltu vvind.io. Työkalun tarkoitus on tuoda helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyviä tietoja niin asiantuntijoiden kuin kansalaistenkin saataville yhden linkin takaa.

Ensemblen toimitusjohtaja Janne Huhtala yrityksen toimistolla.

– Tämä on huomattavasti kätevämpi tapa kertoa hankkeesta esimerkiksi tiedotus- tai yleisötilaisuudessa, kuin pitää perinteisiä kalvosulkeisia, joissa esitysmateriaali voi pahimmillaan olla jo vanhentunutta. Etenkin tuulivoimapuistohankkeen alkuvaiheessa on erittäin tärkeää, että viestintä eri osapuolten välillä toimii, koska muutoksia tapahtuu nopealla aikataululla, Luova toimisto Ensemble Oy:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen Janne Huhtala kertoo.

Visuaalinen kartta auttaa ymmärtämään ja helpottaa lupaprosesseja

vvind.io-työkalussa voi valita haluamansa kerrokset kartalle tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueella. Karttapohjainen työkalu toimii mobiilissa ja tietokoneella. Esimerkiksi puusto- ja rakennusnäkymä helpottavat alueen maanomistajia ymmärtämään, mihin turbiinit tarkalleen sijoittuvat ja miltä ne tulevat näyttämään maisemassa.

Näkymä tietöiden etenemisestä helpottaa huomattavasti logistiikkajärjestelyjä rakentamisen eri vaiheissa. Esimerkiksi satametristen turbiinilapojen kuljettaminen maastoon vaatii paljon suunnittelua. Ympäristöhavaintoja varten on työkalussa oma osionsa, johon luontokartoittajat voivat tallentaa havainnekuvia hankealueen eri puolilta.

Kaksi työntekijää katsoo vvind.io ohjelmistoa tietokoneen ruudulta.

– Jos kaikilla tuulivoimahankkeilla olisi käytössä samanlainen malli, se helpottaisi lupaprosessien sujumista. Työkalu helpottaa esimerkiksi viranomaisia ympäristövaikutusten arvioinnissa, Huhtala toteaa.

​​​​​Ensemble ehdotti työkalun luontia ensin tutulle asiakkaalleen Suomen Hyötytuulelle, ja ensimmäinen versio luotiin heidän kanssaan yhteistyössä. Luova toimisto Ensemble Oy sai hankkeen toteuttamiseen yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskukselta EAKR-rahaston Hiilineutraali Suomi -toimintalinjasta.

– Hyötytuulen mukana olo projektissa oli elintärkeää. ELY-keskukselta saimme oikein hyvää henkilökohtaista palvelua. Yllätyin, kuinka kivuton rahoituksen hakuprosessi oli. ELYn rahoituksella pystyisimme ostamaan osaamista, jota omasta firmasta ei löytynyt. Hankkeen lopputulos oli oikein onnistunut, Huhtala sanoo.

Kuva vvind.io työkalun näkymästä
vvind.io-työkalussa voi tarkastella tuulivoimapuistoa eri näkymistä valitsemalla näkyvät kerrokset vasemmasta valintapaneelista. Esimerkkikuvassa on Suomen Hyötytuulen Perhon Kokkonevan tuulipuisto.

Tuotteella on kasvupotentiaalia

Lisenssipohjainen tuote on nyt monistettavissa kaikkiin Suomen tuulivoimapuistoihin. Työkaluun voidaan räätälöidä lisäksi yksilöllisiä ominaisuuksia kunkin tuulivoimayhtiön tai hankkeen tarpeiden mukaan. Ensemble näkee tuotteessaan kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti.

– Vastaavasta tuotteesta olisi hyötyä etenkin muissa Euroopan maissa. Sama malli voidaan tulevaisuudessa muuntaa helposti palvelemaan myös aurinko- ja hybridivoimaloiden tarpeita, Huhtala kertoo.

Työkalua voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennushankkeen valmistuttua esimerkiksi yksittäisten turbiinien sähköntuotannon tarkasteluun. Työkalu on saanut alalla hyvän vastaanoton.

– Lokakuun alussa olimme Wind Finland -tuulivoimamessuilla, missä tuotteemme saama positiivinen huomio suorastaan yllätti.

Ensemblen toimistolla keltaiset metallikaapit ja taustalla henkilö työskentelee tietokoneella.