Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Rauman telakalla HSE-valvojat huolehtivat koko alueen työturvallisuudesta – tehtäviin erikoistuneita työntekijöitä saatiin RekryKoulutuksella

Rauma Marine Constructionsin telakalla turvallisista työoloista huolehtivat tehtävään koulutetut HSE-valvojat. Päivittäin muuttuva ympäristö on mielenkiintoinen työpaikka RekryKoulutuksen kautta työllistyneelle Aurora Lönnqvistille.

Laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions painottaa työturvallisuuden tärkeyttä. Rauman telakalla voi työskennellä parhaimmillaan yli tuhat henkeä, mukaan lukien kymmenien eri kansallisuuksien ja yritysten edustajia.

– Nykyaikainen telakka on hyvin monimuotoinen ja monikansallinen työympäristö. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki noudattavat yhteisiä toimintatapoja. Tavoitteemme on, että kaikki pääsevät turvallisesti kotiinsa työpäivän jälkeen, RMC:n työsuojelupäällikkö Ari Järvelä sanoo.

Turvallisuusalan yritys 360 Security Solutions Oy:n rooli RMC:n telakalla on huolehtia yleisestä työturvallisuudesta jatkuvalla valvonnalla. Tehtävään koulutetut Health, Safety and Environment eli lyhennettynä HSE-valvojat työskentelevät vuoroissa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

– Autamme ja opastamme telakalla työskenteleviä oikeista ja turvallisista työtavoista. Puutumme kaikkiin poikkeaviin tilanteisiin. Lisäksi vastaamme esimerkiksi poistumistiemerkinnöistä ja alkusammuttimista, HSE-valvoja Aurora Lönnqvist kertoo.

HSE-valvojat ovat tärkeässä asemassa, sillä he myös rakentavat väliaikaisia energiaverkostoja laivassa sitä mukaa, kun työt etenevät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähkön, paineilman ja muiden kaasujen vetämistä kohteeseen sekä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta huolehtimista. Tällaisia työpisteitä voi olla laivassa useita kymmeniä per kansi, ja työympäristö muuttuu päivittäin.

Räätälöity koulutus sopi erikoistumista vaativiin tehtäviin

Aurora Lönnqvist työllistyi HSE-valvojan ja verkostorakentajan tehtäviin reilun kuukauden kestäneen RekryKoulutuksen kautta. RekryKoulutukseen valittiin seitsemän henkilöä, joista viisi työskentelee nyt RMC:n telakalla.

– RekryKoulutus toimii loistavasti juuri tällaisessa erityiskohteessa, missä iso osa asioista pitää oppia paikan päällä. Tällaista koulutuskokonaisuutta on mahdotonta opiskella täysin koulun penkillä, 360 Security Solutions Oy:n asiakkuuspäällikkö Jarkko Heinilä sanoo.

Koulutuksen teoriaosuuteen sisältyi muun muassa pelastustoiminnan peruskurssi ja tulityökortti. Käytännön harjoitteisiin kuului esimerkiksi säiliö- ja korkeanpaikan työskentelyä. Koulutukseen valituilta ei vaadittu mitään tiettyä pohjakoulutusta, vaikka osalta sellaista löytyikin. Koulutuksen järjesti WinNova.

– Hain mukaan koulutukseen, koska laivaprojekti kiinnosti ja minulla oli aiempaa kokemusta työmaalta palovartijana. Olen viihtynyt todella hyvin, sillä työympäristö on hyvin monipuolinen ja kiinnostava, Aurora Lönnqvist kertoo.

RekryKoulutusta ja tulevaa työtä esiteltiin TE-livessä, jonka aikana kiinnostuneet pystyivät esittämään kysymyksiä. 360 Security Solutions Oy on palkannut ennenkin henkilöitä RekryKoulutuksen kautta vartiointitehtäviin, ja yrityksellä on hyvät kokemukset käytännöstä.

RekryKoulutuksessa ELY-keskus kilpailuttaa ja hankkii kouluttajan. Työnantaja maksaa 30 prosenttia koulutuksen kuluista ja ELY-keskus loput. Työnantaja valitsee yhdessä TE-toimiston kanssa koulutukseen valittavat henkilöt. Koulutus räätälöidään aina työnantajan tarpeisiin. ELY-keskuksen kautta on saatavilla myös muita Yhteishankintakoulutuksia. Lue lisää Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksista sekä Työpaikkasuomi-kielikoulutuksesta.