Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Satakuntalaisille pk-yrityksille jaossa yli 1,6 milj. euroa kehittämisavustuksia

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) viides hakujakso on avautunut Länsi-Suomessa. Hakujakso on avoinna 3.10.–31.12.2022. Satakunnassa on haettavissa rahoitusta yhteensä 1 687 000 euroa. Rahoitusta voivat hakea pienet ja keskisuuret yritykset investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Kehittämisavustuksia kohdistetaan erityisesti vihreää siirtymää tukeviin hankkeisiin.

Tällä hakujaksolla Satakunnassa on rahoitusta jaossa seuraavasti:

  • pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen n. 500 000 euroa,
  • energiatehokkuustoimenpiteiden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen n. 730 000 euroa ja
  • kiertotalouteen siirtymisen edistämiseen n. 457 000 euroa.

Hakujakson aikana sisään tulleet hakemukset pisteytetään ja hankkeet asetetaan pisteytyksen mukaiseen järjestykseen rahoituksista päätettäessä. Rahoitusta myöntää Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus, mutta paikalliset asiantuntijat Satakunnassa käsittelevät hakemuksia.

Rahoitusta haetaan EURA-järjestelmässä tämän Satakunnan hakuilmoituksen kautta. Ilmoituksesta löytyvät kaikki tarkemmat kriteerit tuen myöntämiselle ja lisätietoa rahoituksesta.

Hanketta suunnittelevan kannattaa tutustua ensin Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaan (pdf), joka sisältää myös ohjeita hakijoille.

 

Paljonko tukea voi saada ja mihin sitä myönnetään

Pienin myönnettävä yrityksen kehittämisavustus investoinneissa ja kehittämistoimenpiteissä Länsi-Suomen alueella on pääsääntöisesti 10 000 euroa.

Pääasiallisesti Satakunnassa voidaan myöntää avustusta kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Investointeihin myönnetään pääsääntöisesti tukea mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %. Satakunta kuuluu tukialueeseen III. Varmista ehdot aina avoinna olevasta hakuilmoituksesta ja kysy tarvittaessa asiantuntijan neuvoa.

Investointeihin kehittämisavustusta voidaan myöntää uutena hankittaviin koneisiin ja laitteisiin sekä yrityksen omaan käyttöön tulevien toimitilojen rakentamiskustannuksiin.

Kehittämishankkeissa hyväksyttäviä välittömiä kustannuksia ovat palkkakustannukset, ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistekustannukset, kansainvälistymistä edistävät näyttelyyn tai messuille osallistumisen kustannukset sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset.

Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen.

 

Neuvontaa hakemiseen

Rahoituksen hakemisessa auttaa ELY-keskusten valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta puh. 0295 024 800 arkisin klo 9–15. Ota ensisijaisesti yhteyttä palvelunumeroon, kun tarvitset apua hankkeen suunnitteluvaiheessa tai hakujärjestelmän kanssa.

Tarpeen vaatiessa, voit olla yhteydessä myös Satakunnan alueen asiantuntijoihimme:

Kari Ruuhela, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 077
Ari Nummelin, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 071
Arto Lehtovirta, rahoitusasiantuntija, puh. 0295 024 183
Mari Sjövall, maksatusasiantuntija, puh. 0295 022 104

sähköpostit ovat muotoa [email protected]