Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yritysten varautumista tuetaan alueellisilla toimikunnilla

Yrityksillä ja elinkeinoelämällä ovat tärkeä rooli Suomen huoltovarmuudessa. Tämän työn tukena on viisi alueellista toimikuntaa. Pirkanmaalta koordinoidaan läntisen Suomen varautumistoimintaa.

Sähkölinjoja auringonlaskussa.
Kuva Pixabay

Huoltovarmuus on noussut viime aikoina ihan uudella tavalla esiin. Julkisuudessa keskustellaan ruuan, sähkön, lämmön, puhtaan veden riittävyydestä sekä terveydenhuollon ja tietoliikenteen toimintakyvyn varmistamisesta. Huoltovarmuuden tavoitteena onkin varmistaa yhteiskunnan ja väestön kannalta tärkeimmät ydintoiminnot ja niiden toimivuus kaikissa tilanteissa. Tähän tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Tätä yhteistyötä varten Suomessa toimii viisi elinkeinoelämän alueellisen varautumisen ELVAR-toimikuntaa. Ne toimivat Huoltovarmuuskeskuksen alaisuudessa ja niiden työtä koordinoidaan ELY-keskuksissa.

ELVAR-toimikuntien tehtävä on kehittää alueellista huoltovarmuutta tukemalla huoltovarmuutta viranomaisten ja yritysten varautumista erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Alueellisen toiminnan lisäksi jokaisessa maakunnassa on oma ELVAR-työryhmänsä. Työhön osallistuvat maakunnan alueella toimivia huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä ja alueen viranomaisia sekä muita sidosryhmiä.

Yritykset varautuvat mm. sähkökatkoihin

- Vuoden 2022 alussa perustetut alueelliset työryhmät on otettu vastaan hyvin ja yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana huoltovarmuuden alueellisessa raportoinnissa ja harjoituksissa. Yrityksissä on näkynyt selvästi yleisen varautumisen tason kohottaminen ja mielenkiinto laittaa asioita kuntoon mm. mahdolliseen sähköpula-tilanteisiin, jossa sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan alueellisilla sähkökatkoilla. Lisäksi yhteistoiminta ja keskustelu eri toimialojen kesken on lisääntynyt, joka auttaa ymmärtämään paremmin verkostoitunutta yhteiskuntaamme, kertoo valmiussuunnittelija Petri Jokilahti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tänä vuonna toimikunta on muun muassa koonnut Länsi-Suomen alueellisen huoltovarmuuden tilannekuvaa, osallistunut harjoituksiin, osallistunut alueellisen riskiarvioinnin tekemiseen, kehittänyt yhteistyötä ja tiedonvaihtoa alueellisen valmiustoimikunnan kanssa, parantanut huoltovarmuusosaamista ja varautumista.

Vuonna 2023 hallituksen linjausten mukaisesti laaditaan ja päivitetään muun muassa poikkeusolojen sekä niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta toimintoja koskevat yleissuunnitelmat sekä huoltovarmuuskriittiset organisaatiot ja suojattavat kohteet. Alueelliset riskiarviot ovat tärkeässä roolissa alueellisen riskien tunnistamisessa ja työ jatkuu ensi vuoden puolella. Alueellisten riskien toteutumista tullaan seuraamaan tarkemmin raportoinnilla.

Lue lisää huoltovarmuudesta ja ELVAR-toimikunnista Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/alueellinen-toiminta/elvar-toimikunnat