Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vauhtia vihreään siirtymään RRF-rahoituksella

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvä vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tämä pohjautuu hallituksen ohjelmaan. Vihreää siirtymää toteutetaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline RRF (Recovery and Resilience Facilty) on kooltaan suurin. Tavoitteena on elvyttää yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tällä edistetään tavoitetta hiilineutraaliudesta ja kasvatetaan yritysten kilpailukykyä.

Rahoitusta myöntää Business Finland, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ympäristöministeriö (YM). Lisätiedoissa tarkemmin hakuohjeista ja menossa olevista hauista.

Myös ELY-keskukset ovat saaneet osansa RRF- rahoituksesta. Määrärahalla edistetään vihreän siirtymän kannalta keskeisten investointien käynnistymistä ja varmistetaan hankkeiden ympäristöllisten menettelyjen sujuva eteneminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.

 

RRF-työntekijät Uudenmaan ELY-keskuksessa

Uudenmaan ELY-keskuksella RRF-tehtäviä hoitavat koordinaattori Jenni Ojala sekä ylitarkastaja Reetta Suni. Koordinointialueeseen kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen ELY-keskukset eli Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukset. RRF-koordinaattorin tehtävään kuuluu virastojen välisen toiminnan koordinointia sekä toiminnanharjoittajien, kuntien ja muiden yhteistyötahojen neuvontaa ja ohjausta. RRF-koordinaattori toimii yhdessä ylitarkastajan kanssa ELY-keskuksella asiantuntijana RRF-hankkeissa. Keskeisinä tehtävinä heillä on toimia ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristövalvonnan viranomaistehtävissä.

Lisätietoja:

  • Koordinaattori Jenni Ojala, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 029 198 jenni.ojala(at)ely-keskus.fi
  • ylitarkastaja Reetta Suni, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 252 reetta.suni(at)ely-keskus.fi 

Lisätietoja RRF:stä:

Menossa olevat haut ja hakuohjeita