Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valmennuspalveluiden TE-palvelupilotti siivitti työnhakijoita onnistumisiin (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on kokeiltu parin vuoden ajan aivan uudenlaista palvelua, jonka avulla noin 1800 työtöntä työnhakijaa löysi itselleen työ- tai koulutuspaikan tai perusti yrityksen. Palvelun tuloksia käsiteltiin ELY-keskuksen järjestämässä seminaarissa viime vuoden lopussa.

Kohti uudentyyppistä hankintaa

Loppuvuodesta 2018 aloitettiin valmennuspalveluiden TE-palvelupilotin suunnittelu yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön kannustuksella haluttiin kokeilla julkisten ja yksityisten toimijoiden aitoa yhteistyötä. Lisäksi haluttiin kehittää markkinoita, ja edistää palveluntuottajien monipuolista osaamista esimerkiksi konsortioiden tai alihankkijoiden kautta.

Pirkanmaalla palvelun kohderyhmäksi valikoituivat pirkanmaalaiset työnhakijat, joilla ei ollut selkeää suunnitelmaa työllistymisen suhteen tai joiden työttömyys oli pitkittynyt tai vaarassa pitkittyä. Lainsäädäntö ja ohjeistus antoivat tietyt raamit hankinnalle, mutta palvelun suunnittelussa haluttiin hyödyntää myös palveluntuottajien näkemyksiä. Koska kyseessä oli monimutkainen ja melko innovatiivinen hankinta, käynnistettiin keväällä 2019 tarjoajien kanssa neuvottelumenettely. Lopullinen tarjouspyyntö muodostui vasta neuvottelujen annin perusteella.

Hankinnassa haluttiin antaa valituille palveluntuottajille mahdollisimman vapaat kädet kehittää ja muuttaa toimintaansa sopimuskauden aikana. Palveluntuottaja sai osan palkkioistaan asiakkaiden työllistyessä tai tehdessä muutoin onnistuneen siirtymän kohti työmarkkinoita.

Näillä lähtökohdilla saatiin valittua kaksi palveluntuottajaa, ja marraskuussa 2019 palvelu pääsi alkamaan. Toisena palveluntuottajana toimi Cimson Koulutuspalvelut Oy:n johtama konsortio, jonka työnimeksi valikoitui Focus Työpolut. Toiseksi palveluntuottajaksi valittiin Mielen ry:n hallinnoima konsortio, jonka jäsenet toimivat Työtalo-nimikkeen alla. Molemmissa palveluohjelmissa asiakas saattoi saada hänelle räätälöityä palvelua usean eri organisaation edustajalta saumattomasti. Sujuvaa toimintaa edistettiin myös nimeämällä TE-toimistosta hankkeelle oma tiimi, jotka olivat nopeasti tavoitettavissa -joskus jopa kirjaimellisesti käden ulottuvilla.

Pandemia-ajasta huolimatta 42 prosenttia löysi tien työelämään

Vajaan kahden vuoden aikana yhteensä 4 200 asiakasta osallistui palveluun. Heistä 42 % löysi polun työelämään (yli 3 kk työllistyminen, yrityksen perustaminen tai opiskelu), mikä on näin pandemia-aikana erinomainen tulos. Myös pienempiä positiivisia siirtymiä esimerkiksi osa-aikatöiden muodossa tapahtui paljon. Tarkkaan seurattu asiakaspalaute oli koko ajan hyvällä tasolla. Palvelun yhteydessä pilotoitu asiakkaan koko palveluprosessia mittaava asiakaskokemuksen mittaaminen on laajennettu TE-toimistossa koskemaan kaikkia palveluita osana TE-toimiston tiedolla johtamista, joka pyritään juurruttamaan osaksi arkea.

Näitä tuloksia käytiin läpi 15.12.2021 järjestetyssä loppuseminaarissa, jossa oli laaja edustus paitsi ELY-keskuksen ja TE-toimiston väkeä, myös asiakastyötä tehneitä valmentajia ja palveluntuottajien johtoa.

Keskusteluissa oltiin tyytyväisiä siihen, että työnhakijat löysivät konkreettisia ratkaisuja tilanteisiinsa. Focus Työpolut -palvelun tuloksia tilaisuudessa esitellyt Päivi Ristolainen piti tärkeänä, että asiakkaan tarpeisiin pystyttiin vastaamaan yksilöllisesti ja joustavasti räätälöidyllä valmennuksella.
- Kun kyse oli mittavasta ja vaativasta palvelusta, oli hankintaa valmistelevilla neuvotteluilla erittäin tärkeä rooli onnistumisessa. Pidämme neuvotteluja palveluntuottajien kanssa erittäin hyvänä toimintatapana, puolestaan totesi Työtalon Kimmo Laitinen.

Pienryhmäkeskusteluissa positiivisiksi tekijöiksi nousivat tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja luottamus toisten tekemiseen.

- TE-palvelupilotti oli menestys monella tavalla, ja sen parhaat puolet pyritään viemään tuleviin hankintoihin. Tärkein tekijä onnistumisessa oli osaava henkilöstö sekä palveluntuottajien että TE-toimiston puolella, summasi yksikönpäällikkö Riikka Joutsensaari tunnelmia päivän jälkeen.

Kuvituskuva.