Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Puristeteos on ottanut digiloikkia ja heittänyt hyvästit hukalle

Autotallifirmana vuonna 1947 aloittanut Puristeteos Oy on luovinut onnistuneesti valmistavan teollisuuden rakennemuutoksissa. 2000-luvulla se on kehittänyt tarmokkaasti myös toimintatapojaan. Tavoitteena on ollut hukan eli turhan työn poistaminen lean-ajattelun mukaisesti ja työn sujuvoittaminen digitalisaatiolla.

Lama-aikoja ja nousukausia historiassaan kokenut metallityöalan perheyritys joutui 2000-luvun alussa totisen paikan eteen, kun työt uhkasivat karata Kiinaan. Toimitusjohtajana aloittanut Ville Mäenpää ryhtyi uudistamaan yrityksen tuotevalikoimaa ja monipuolistamaan palveluja suunnittelusta sopimus- ja komponenttivalmistukseen.

Vuonna 2012 Puristeteokselle valmistui uusi tehdashalli Kangasalan Lentolaan, ja samoihin aikoihin aloitettiin myös tuotannon uudistaminen muun muassa robotiikan avulla.

– Näin jälkikäteen ajatellen käsissämme oli liikaa liikkuvia osia, ja asioita oli pakko alkaa laittaa sisäisesti järjestetykseen. Organisaatiomme kaipasi myös yhtenäistämistä, kertoi henkilöstöpäällikkö Outi Mäenpää Poweria työelämään -hankkeen ratkaisupajassa kuvatessaan yrityksen kehittämisen tarpeita ja lähtötilannetta.


Robotiikkahitsausta. Kuva Puristeteos Oy

Vuonna 2016 Puristeteoksessa aloitettiin Leanisti kohti digitaalista teollisuutta -projekti. Se oli täysin oma kehitysponnistus, jota johti yrityksen lean-asiantuntija, laatu- ja kehitysinsinööri Noora Lundén.

Projekti loi pohjaa seuraavalle uudistukselle, toiminnanohjausjärjestelmä ERP:in vaihtamiseen tuoreeseen versioon. Tämän toteuttivat kaksikko Mäenpää-Lunden. Heidän mukaansa yritys ikään kuin rakennettiin digitaalisesti uusiksi hylkäämällä ”raato-ERP”.

Selkeyttä tuotantoon, rauhaa tekemiseen

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kevättalvella 2019. Se kattoi kaiken työajan seurannasta taloushallintoon ja tuotannonohjauksesta varastokirjanpitoon.

Tulokset näkyivät nopeasti. Myynti- ja ostotilaukset alkoivat keskustella keskenään, varastosaldot näyttivät reaaliaikaa, eivätkä asiat olleet enää yksittäisten ihmisten päässä. Tarkastusjuoksuja toimistosta tuotantoon ei tarvittu, joten aikaa säästyi. Uusia käytänteitä syntyi, kuten viikkosiivoukset, joilla hallin 4000 neliötä pidetään ojennuksessa. Kaikelle on omat, värikoodein merkityt paikkansa.

Myös työn suunnittelu on selkiintynyt. Viikon työohjelmat ja tuotanto lukitaan edellisenä perjantaina, eikä niitä avata muutoin kuin poikkeustapauksessa.

Tuotannon työntekijöiden paperiset tuntilaput on vaihdettu tabletteihin, joilla kirjaudutaan ERP:iin työhön ryhdyttäessä. Järjestelmä alkaa kerätä dataa ja laskee taustalla, paljonko aikaa kuluu työsuoritukseen. Se poistaa työhön kuluneet materiaalit varastosta ja lisää valmiit työt varastokirjanpitoon.


Tuotannonohjausta tabletilla. Kuva Puristeteos Oy

Työntekijöiden saaminen uudistuksen taakse sujui paria vastarannankiiskeä lukuun ottamatta hyvin. Asioiden kirjaamiseen on totuteltu hiljalleen, mutta ainakaan hitsaaja Kristiina Jäppinen ei vaihtaisi entiseen.

– Epätietoisuus töiden tärkeysjärjestyksestä on poissa. Näen tabletilta, mitä minun on ryhdyttävä tekemään työvuorossa, montako kappaletta edellisessä vuorossa on tehty ja paljonko tilauksesta puuttuu. Näen myös, paljonko tarvitaan käsihitsausta tai robottia. Ja jos tulee ongelmia, esimerkiksi koneet takkuavat, merkitsen ylös, miksi päivä sujui tavallista huonommin, hän kertoi.

Noora Lundénin mielestä järjestelmän apu työnsuunnittelussa ja tarjousten laskennassa on verraton, koska se laskee kappaleiden valmistukseen kuluvan työajan ja keskiarvoajan.

– Tarjoukset pystytään laskemaan siten, ettei kenenkään tarvitse suorittaa kieli vyön alla. Tällä on iso vaikutus työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen sekä ergonomiaan. Myös toimenkuvia on voitu järkevöittää ja jakaa tehtäviä uudella tavalla, Outi Mäenpää täydensi.

Tiedonkulun parantamisessa on otettu iso harppaus. Tieto kulkee ERP:in ja työntekijöiden taukohuoneen info-tv:n avulla. Tuotanto- ja osastopalavereja pidetään viikoittain ja vuodessa on kuusi isoa henkilöstöinfoa.

– Tietoa oli jaettu ylhäältä alas, mutta nyt suuntaa on pyritty kääntämään myös toisinpäin, sillä jos asia jää pyörimään lattiatasolle johdon kuulemattomiin, sitä ei voi parantaa.


Metalliteollisuuden komponenttien ja järjestelmien sopimusvalmistaja Puristeteos oli Poweria työelämään -hankkeen ratkaisupajan esimerkkiyritys lokakuussa. Yrityksen digipolun vaiheita avasivat Outi Mäenpää (oik.), Kristiina Jäppinen ja Noora Lundén. Kuva Päivi Eskelinen

”Maali ei ole tullut vielä vastaan”

Muutosvauhti on ollut reipas. Joko on aika vetää henkeä? Kaksikon mukaan ei vielä, sillä uudistukset on muutettava pysyviksi toimintamalleiksi.

– ERP:issä on korjattavaa ja täydennettävää, jotta pääsisimme entistä paremmalle tasolle. Ensi vuonna vuorossa on varastokierron kiihdyttäminen, ja se edellyttää tuotannolta entistä suurempaa tehokkuutta.

Myös uusi projekti on ollut tulilla viime keväästä asti. Puristeteoksen Kohti vihreämpää tulevaisuutta -ohjelma keskittyy materiaalihukan hillitsemiseen levynleikkausohjelman avulla. Toinen keskeinen asia projektissa on energian säästäminen lämmittämällä hallia ilmalämpöpumpuilla maakaasun sijaan.

Outi Mäenpää kokee, että nykyaikaisella digialustalla on voitu lisätä työtapojen notkeutta ja joustavuutta.

– Samalla on voitu suunnata huomiota ergonomiaan. Mielestäni on iso hyvinvoinnin mittari, kun raskaassa teollisuustyössä pääsee fyysisesti vähällä.

Hyvinvointia lisää myös yrityksen työntekijöilleen perustama palkkiorahasto, jonka kasvamiseen henkilöstö voi vaikuttaa tekemällä paljon ja hyvin. Rahasto muistuttaa näin yhteen hiileen puhaltamisesta, joka on kaikkia digityökalujakin arvokkaampi asia.

– Palkkiorahasto on pahan päivän turva. Se on vaihtoehto eläkerahastolle, joka ei välttämättä puhuttelisi kolmekymppisiä työntekijöitämme. Sitouttaminen on nykyään erittäin tärkeää teknologiateollisuudessa, jolla vallitsee työntekijöiden markkinat.


Kuva Puristeteos Oy

https://puristeteos.fi/fi

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen Poweria työelämään -hanke on Työterveyslaitoksen TYÖ2030 -ohjelman Pirkanmaan aluehanke.

Hankkeessa uudistetaan yrityksiin kohdentuvaa verkosto- ja hanketyötä, ja autetaan työpaikkoja ottamaan käyttöön ja hyödyntämään digitalisaation tuomat mahdollisuudet työhyvinvointia ja kilpailukykyä vahvistavalla tavalla. Hankkeessa kehitetään ja lisätään työelämäosaamista, yhteistyötä ja vaikuttavuutta.

Lisätietoa Poweria työelämään -hankkeesta

Teksti: Hybridiviestintä Effet Oy