Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Jätelain laiminlyönti voi tulla yritykselle kalliiksi - tästä on kyse jätehuollon tuottajavastuussa

Mediassa on uutisoitu viime päivinä tapauksesta, jossa jätelakia rikkonut rengasliike on tuomittu maksamaan valtiolle tuntuvasta rikoshyödystä. Jätehuollon tuottajavastuun laiminlyönti voi vääristää yritysten välistä kilpailua ja haitata jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmän toimintaa.

Merkittävä osa suomalaista jätehuoltoa ja kierrätystä perustuu valmistajien, maahantuojien, pakkaajien ja etämyyjien - siis erilaisten yritysten - velvollisuuteen hoitaa markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tämä jätehuollon tuottajavastuu koskee pakkauksia, akkuja ja paristoja, autoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä renkaita ja paperia.

Kun jokainen tuottajavastuussa oleva yritys hoitaa velvoitteensa lainmukaisesti, kustannukset jakautuvat yrityksille tasapuolisesti ja yritysten välinen kilpailuasetelma on reilu. Tällöin jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmä myös toimii, kuten sen on suunniteltu toimivan.

Tuottajavastuu hoidetaan liittymällä kunkin tuoteryhmän mukaiseen tuottajayhteisöön. Tällöin tuottajayhteisö hoitaa yrityksen puolesta kaikki laissa säädetyt keräys-, kierrätys- ja tiedotusvelvoitteet sekä raportoinnin viranomaisille.

Lue lisää

Jätelain laiminlyönti voi tulla yritykselle kalliiksi – tästä on kyse jätehuollon tuottajavastuussa (ELY-keskuksen tiedote 15.12.2022)