Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke tuo ilmastotiedon tilallisten arkeen (Satakunta)

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke tuo tutkimustietoa hiilensidonnasta ja päästöjen vähentämisestä maa- ja metsätalousyrittäjien käyttöön saavutettavasti ja valmiiksi pureksittuna. Vertaisoppiminen on myös merkittävässä roolissa ja hankkeen järjestämien infotilaisuuksien viljelijäpuheenvuorot ovatkin rohkaisseet monia kokeilemaan uusia menetelmiä myös omalla tilallaan.

 Hanke on vastaanotettu Satakunnassa todella hyvin. Jakamamme tiedon myötä viljelijät ovat oppineet huomaamaan ilmastomyönteisiä asioita ihan jokapäiväisessä arjessaan. Viljelijän tavoitteena on tietenkin mahdollisimman hyvä sato ja se edellyttää maan hyvää kasvukuntoa. Mitä paremmin maa voi, sen paremmin se puolestaan sitoo hiiltä. Maatiloille jo nyt tehtävät toimenpiteet edistävät useimmiten sekä ilmastonsuojelua, vesiensuojelua että luonnon monimuotoisuutta, hankepäällikkö Laura Gehlen kertoo.

 


Maanviljelyllä ja metsänhoidolla on paljon positiivisia ilmastovaikutuksia

Ilmastoasioista puhutaan nykyisin paljon myös mediassa, eikä maanviljely esiinny näissä keskusteluissa aina positiivisessa valossa. Siksikin on erityisen tärkeää lisätä tietoisuutta maanviljelyn ja metsänhoidon positiivisista ilmastovaikutuksista myös suurelle yleisölle.

 Olemme laajasti esillä sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi julkaisemamme Pellolla-videosarja esittelee monipuolisesti erilaisten maatalouden toimenpiteiden vaikutuksia ympäristöön, Gehlen kertoo.

 


Uusiutuvan energian käyttö kovassa kasvussa

Yksi hankkeen ajankohtaisista teemoista ovat energiaratkaisut. Ilmastotietoisuuden lisäksi myös maailmantilanteella on merkittäviä vaikutuksia tilojen energiaratkaisuihin.

 Kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on selvästi kasvanut ja olemme saaneet bio- ja aurinkoenergiaa käsitteleviin tilaisuuksiin hyvin kuulijoita. Myös retki Kurikkaan biokaasulaitosta katsomaan oli suosittu, Gehlen kertoo.
​​​

Satakuntalaiset maatilat ovat investoineet aurinkosähköjärjestelmiin

​​​Uusiutuvan energian suosio näkyy myös Satakunnan ELY-keskuksen investointihakemuksissa.

 Tällä ohjelmakaudella investointitukea on myönnetty lähes sataan aurinkoenergiainvestointiin, maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall toteaa.

Satakunnan maatiloille rakennetut aurinkosähköjärjestelmät tuottavat sähköä noin 2,89 gigawattituntia vuodessa. Maatilat käyttävät tuottamansa sähkön omassa toiminnassaan ja tältä osin vapauttaa markkinasähköä muiden käyttöön, Rosvall lisää.

 

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanketta hallinnoi MTK Satakunta.

Hanke saa rahoituksen Satakunnan ELY-keskukselta EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta.